Vítejte na našich stránkách

Z naší aktuální nabídky jsme pro vás vybrali:

VÝLETY

Kompletní nabídku najdete v aktuálním měsíčníku v sekci Ke stažení.

Podpořte výuku historie naší země jednou z mnoha nabízených exkurzí. Doprava, strava, vstupy, vše pro vás zařídíme, domluvíme a nachystáme. Pojeďte se s námi podívat do Osvětimi. Nabízíme vám termíny pro rok 2017. Termíny konání: 15. 3., 21. 3., 23. 3., 29. 3., 30. 3. 2017.

Více informací: +420 543 426 042, vylety@sssbrno.cz

Oddělení výletů a exkurzí nabízí lyžařské zájezdy do oblastí Jeseníky - (Karlov pod Pradědem, Praděd, Kouty, Červenohorské sedlo, Malá Morava) Beskydy (Radhošť), Orlické hory (Čenkovice) s kapacitou až 150míst. Rádi vám připravíme zájezd na míru.

Více informací: +420 543 426 041, vylety@sssbrno.cz

VZDĚLÁVÁNÍ

Poslední místa!
Pro pedagogické pracovníky, kteří vyučují angličtinu, ale nemají pro to kvalifikaci, připravujeme od listopadu 2016 Doplňující didaktické studium AJ. Toto studium vychází z vyhlášky MŠMT ČR č. 329/2013 Sb., § 6b.

Více informací: +420 543 426 028, jarosova@sssbrno.cz

Jak pracovat s žáky s SPU na ZŠ se přijďte seznámit 2. 11. 2016 od 8,30 - 14h. Součástí akce je seznámení s aktuální legislativou.

Více informací: +420 543 426 038, souckova@sssbrno.cz

Nové metody a formy práce ve všeobecně vzdělávacích předmětech, 3. 11. 2016, 8 - 14,30h. Program bude postavený na konstruktivistické pedagogice a třífázovém modelu učení (E-U-R). Modelové hodiny a následné společné analýzy jednotlivých metod a postupů umožní jejich následné využití v odborných předmětech i odborném výcviku. Učitel se učí plánování a promýšlení učební látky a volbě vhodných učebních činností, metod, strategií. Učitel se učí pokládat žákům i takové otázky, které rozvíjejí myšlení vyššího řádu.

Více informací: +420 543 426 052, slezak@sssbrno.cz

Chcete se seznámit s novými nápady pro pracovní činnosti? Nabízíme kurzy Tvoříme ze dřeva pro 1. stupeň ZŠ - 10. 11. 2016 a Tvoříme ze dřeva pro 2. stupeň ZŠ - pátek 11. 11. 2016..

Více informací: +420 543 426 036, suchankova@sssbrno.cz

Prihlaste se na Doškolovací kurz lyžování a snowboardingu na ledovci KITZSTEINHORN – KAPRUN v termínu 17. – 20. listopadu 2016

Více informací: +420 543 426 052, slezak@sssbrno.cz

Poslední místa!
Pro pedagogické pracovníky mateřské školy nebo přípravné třídy základní školy, kteří se v rámci výkonu své profese a v kontextu ŠVP věnují řečové výchově, podpoře komunikační kompetence dětí a primární prevenci narušeného vývoje dětské řeči, nabízíme poslední místa. Kurz logopedické prevence – asistent logopeda – podzim 2016. V březnu 2017 bude otevřen další běh studia.

Více informací: +420 543 426 028, jarosova@sssbrno.cz

Hodnocení a zpětná vazba, 5. 12. 2016, 9 - 13h Problematika klasifikace a slovního hodnocení, tvorba objektivních školních pravidel a kritérií hodnocení žáka, hodnocení jako jeden z faktorů ovlivňující kvalitu vzdělávání, problematika sebehodnocení. Formy a metody hodnocení. Slovní hodnocení. Důraz na praktickou aplikovatelnost a zkušenosti.

Více informací: +420 543 426 052, slezak@sssbrno.cz

Moderní aktivizační metody ve výuce humanitních předmětů, 12. 1. 2017, 9 - 13h Cílem této vzdělávací akce je naučit pedagogické pracovníky plánovat a promýšlet učební látku konkrétního humanitního předmětu dle aprobace účastníka v návaznosti na volbu vhodných moderních učebních metod a strategií pro zaktivizování výuky. Účastník semináře pozná a osvojí si nové metody aktivního učení, pojmenovává pozitiva (přínosy i negativa), rizika jednotlivých metod a nachází další témata, s nimiž by mohl ve vlastních třídách těmito metodami pracovat.

Více informací: +420 543 426 052, slezak@sssbrno.cz

Připravujeme Studium pedagogiky 2017 ve vzdělávacích programech Studium pedagogiky pro učitele, Studium pedagogiky pro vychovatele, Studium pedagogiky pro pedagoga volného času 120 hodin a Studium pedagogiky pro pedagoga volného času 44 hodin. Začátek studia 3. února 2017, ukončení studia do 31. 8. 2017.

Více informací: +420 543 426 036, suchankova@sssbrno.cz

Studium k výkonu specializovaných činností – prevence sociálně patologických jevů 2017/2018 - studijní program realizovaný v rámci DVPP dle vyhlášky č. 317/2005 Sb. § 9 odst. 1 c). Program je určen pedagogickým pracovníkům, kteří jsou nebo by chtěli být na pozici školního metodika prevence. Zahájení studia v březnu/dubnu 2017. Ukončení studia v dubnu 2018.

Více informací: +420 543 426 052, slezak@sssbrno.cz

Další projekty a širokou nabídku služeb naleznete na naších stránkách či na stránkách www.jmskoly.cz.