Vítejte na našich stránkách

Z naší aktuální nabídky jsme pro vás vybrali:

Kompletní nabídku najdete v aktuálním měsíčníku v sekci Ke stažení.

Podpořte výuku historie naší země jednou z mnoha nabízených exkurzí. Doprava, strava, vstupy, vše pro vás zařídíme, domluvíme a nachystáme. Pojeďte se s námi podívat do Osvětimi. Nabízíme vám termíny pro rok 2017. Termíny konání: 15. 3., 21. 3., 23. 3., 29. 3., 30. 3. 2017.

Více informací: +420 543 426 042, vylety@sssbrno.cz

Vybrali jsme pro vás několik překrásných lokací pro vaše Školy v přírodě a zajišťujeme pro vás výhodné zajištění souvisejících služeb. Jednou z nich je oblast Herálec, kde vám zajistíme dopravu, plnou penzi, pohodlné ubytování s možností návštěvy blízkých lokalit jako jsou skalní útvary Čtyři palice, lesní zámeček Karlštejn a další.

Více informací: +420 543 426 041, vylety@sssbrno.cz

Připravujeme pro vás Studium pro ředitele škol a školských zařízení podle §5 (Předpoklady pro výkon činnosti ředitele školy) zákona č. 563/2004 Sb. Začátek studia 20. 10. 2016, ukončení studia 7. 4. 2017.

Více informací: +420 543 426 044, smetanova@sssbrno.cz

Znovu otevíráme Studium k výkonu specializovaných činností, koordinace v oblasti ICT. Kontaktujte nás pro podrobné informace o tématech a další informace o konání. Termín konání: od 30. 9. 2016 vždy jednou za 14 dní pátek a sobota.

Více informací: +420 543 426 026, ict@sssbrno.cz

Jak pracovat s žáky s SPU na SŠ se dozvíte na vzdělávácí akci dne 22. 9. 2016 od 8:30 - 14:00h.

Více informací: +420 543 426 038, souckova@sssbrno.cz

Zahajte nový školní rok s využitím nových podnětů k práci s dětmi v MŠ získaných ve vzdělávacím programu Třída plná pohody I. a II., který se uskuteční v Blansku 21. 9. 2016. Cena za jeden seminář 750 Kč.

Více informací: +420 734 441 511, jezkova@sssbrno.cz

Pro pedagogické pracovníky, kteří vyučují angličtinu, ale nemají pro to kvalifikaci, připravujeme od listopadu 2016 Doplňující didaktické studium AJ. Toto studium vychází z vyhlášky MŠMT ČR č. 329/2013 Sb., § 6b.

Více informací: +420 543 426 028, jarosova@sssbrno.cz

Pro pedagogické pracovníky mateřské školy nebo přípravné třídy základní školy, kteří se v rámci výkonu své profese a v kontextu ŠVP věnují řečové výchově, podpoře komunikační kompetence dětí a primární prevenci narušeného vývoje dětské řeči, nabízíme od podzimu 2016 Kurz logopedické prevence – asistent logopeda.

Více informací: +420 543 426 028, jarosova@sssbrno.cz

Připravujeme Studium pedagogiky 2017 ve vzdělávacích programech Studium pedagogiky pro učitele, Studium pedagogiky pro vychovatele, Studium pedagogiky pro pedagoga volného času (120 hodin) a Studium pedagogiky pro pedagoga volného času (44 hodin). Začátek studia 3. února 2017, ukončení studia do 31. 8. 2017.

Více informací: +420 543 426 036, suchankova@sssbrno.cz

Další projekty a širokou nabídku služeb naleznete na naších stránkách či na stránkách www.jmskoly.cz.