Zruš výběr
Kategorie
Číslo akce
Místo
Název
Zahájení
Rozsah hodin


Uzávěrka přihlášek


AK01267 Brno, Hybešova 15 Studium k výkonu specializovaných činností, koordinace v oblasti ICT 16.02.2018 255 15.12.2017
AK01256 Hodonín, Horní Valy 2 Rozvoj grafomotorických dovedností, odstranění grafomotorických obtíží 19.02.2018 5 14.02.2018
AK01411 Hodonín, Horní Valy 2 Nové metody při výuce pravopisu 20.02.2018 5 13.02.2018
AK01812 Brno, Hybešova 15 Nebojte se GDPR 21.02.2018 4 14.02.2018
AK01768 Brno, Hybešova 15 Florbal a metodika jeho vyučování na školách 22.02.2018 7 20.02.2018
AK01569 Brno, Hybešova 15 Matematika v 1. a 2. ročníku ZŠ netradičně 23.02.2018 6 16.02.2018 Naplněna
AK01701 Brno, Hybešova 15 Praktické příklady z daně z příjmů příspěvkových organizací 27.02.2018 6 20.02.2018 Naplněna
AK01763 Brno, Hybešova 15 Společné vzdělávání 27.02.2018 8 17.02.2018
AK01718 Brno, Hybešova 15 Dobré nápady pro využití ICT na 1. stupni ZŠ – I. 28.02.2018 5 21.02.2018
AK01747 Brno, Hybešova 15 Využití ICT vybavení ve škole 28.02.2018 6 21.02.2018
AK01772 Brno, Hybešova 15 Kreativní výtvarná dílna – Textil a vlna 28.02.2018 4 19.02.2018 Naplněna
AK01621 Znojmo, Jana Palacha 11 Třídní učitel jako lídr 28.02.2018 8 21.02.2018
AK01723 Brno, Hybešova 15 LMS Moodle 01.03.2018 8 22.02.2018
AK01722 Brno, Hybešova 15 Základní ovládání počítače 01.03.2018 10 22.02.2018
AK01445 Brno, Hybešova 15 Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v MŠ a mladším školním věku 01.03.2018 8 22.02.2018 Naplněna
AK01544 Hodonín, Horní Valy 2 Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga 01.03.2018 84 21.02.2018 Naplněna
AK01565 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1 Cesta ke čtenářské gramotnosti krok za krokem na 1. stupni ZŠ 02.03.2018 16 20.02.2018
AK01655 Blansko, nám. Svobody 2 Duševní zdraví, hygiena duševní práce, obranné mechanismy 02.03.2018 5 25.02.2018
AK01784 Brno, Hybešova 15 Základy mentorských dovedností 02.03.2018 32 20.02.2018
AK01706 Blansko, nám. Svobody 2 Společné vzdělávání v MŠ 03.03.2018 16 23.02.2018
AK01749 Brno, Hybešova 15 Jarní výtvarná dílna: Velikonoce 05.03.2018 4 26.02.2018
AK01774 Brno, Hybešova 15 Výtvarná dílna – Malovaný svět aneb pojďme za pohádkou 05.03.2018 4 26.02.2018
AK01585 Masarykova ZŠ Velká nad Veličkou Nápady pro školní družiny a školní kluby 05.03.2018 4 27.02.2018
AK01733 Blansko, nám. Svobody 2 Třída je můj tým 05.03.2018 5 26.02.2018
AK01666 Blansko, nám. Svobody 2 Tvoření ve školní družině 05.03.2018 4 28.02.2018
AK01802 Brno, Hybešova 15 Nejlepší nápady do prvouky, přírodovědy a vlastivědy 06.03.2018 4 26.02.2018 Naplněna
AK01719 Brno, Hybešova 15 Dobré nápady pro využití ICT na 1. stupni ZŠ – II. 07.03.2018 5 28.02.2018
AK01737 Brno, Hybešova 15 MS Word 2010 – základy práce, vhodné pro verze 2016, 2013, 2010 a 2007 07.03.2018 10 28.02.2018
AK01751 Brno, Hybešova 15 Písničky Pavla Jurkoviče se hrou na zvonkohry a pohybem 07.03.2018 6 28.02.2018
AK01359 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1 Hudební výchova na 1. stupni ZŠ? Hravě! 08.03.2018 8 01.03.2018
AK01628 Brno, Hybešova 15 Matematika nás baví 08.03.2018 4 01.03.2018
AK01698 Hodonín, Horní Valy 2 Témata a projekty: Netradiční techniky s tradičními materiály ve výtvarné výchově 08.03.2018 6 01.03.2018
AK01753 Brno, Hybešova 15 Aranžmá a dekorace z přírodnin: Inspirace proutím 12.03.2018 4 05.03.2018
AK01309 Hodonín, Horní Valy 2 Hry, nápady a náměty s přírodovědným zaměřením 12.03.2018 6 05.03.2018
AK01396 Znojmo, Jana Palacha 11 Podpora přirozeného rozvoje řeči u dětí - primární logopedická prevence 12.03.2018 60 28.02.2018 Naplněna
AK01692 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1 Aktivizující metody v literární výchově na 1. a 2. stupni ZŠ zlepšující čtenářskou gramotnost 13.03.2018 16 06.03.2018
AK01705 Blansko, nám. Svobody 2 Čtenářská pregramotnost 13.03.2018 16 05.03.2018
AK01537 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1 Aktivní učitel – tipy a triky 14.03.2018 4 07.03.2018
AK01720 Brno, Hybešova 15 Dobré nápady pro využití ICT na 1. stupni ZŠ – III. 14.03.2018 5 07.03.2018
AK01783 Brno, Hybešova 15 Poruchy osobnosti 14.03.2018 8 02.03.2018
AK01619 Znojmo, Jana Palacha 11 Rozvoj matematické gramotnosti u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 14.03.2018 16 07.03.2018 Naplněna
AK01752 Brno, Hybešova 15 Zvládání stresu a stresových situací 14.03.2018 16 07.03.2018
AK01558 Hodonín, Horní Valy 2 Čtenářem se člověk nerodí, čtenáři musíme ukázat cestu 14.03.2018 6 07.03.2018
AK01690 Brno, Hybešova 15 Spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga ve výuce 14.03.2018 5 07.03.2018 Naplněna
AK01729 Hodonín, Horní Valy 2 FKSP od A do Z 15.03.2018 4 08.03.2018
AK01712 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1 Mezigenerační sdílení - Spirála života 15.03.2018 6 10.03.2018
AK01725 Blansko, nám. Svobody 2 Seminář pro začínající vedoucí školních jídelen 15.03.2018 5 08.03.2018
AK01714 Hodonín, Horní Valy 2 Společné vzdělávání v MŠ 16.03.2018 16 09.03.2018
AK01708 Znojmo, Jana Palacha 11 Zajímavé hry plné nevšedních nápadů a myšlenek 16.03.2018 6 09.03.2018
AK01821 Blansko, nám. Svobody 2 Aktualizace a úpravy ŠVP PV, Dokumentace v MŠ 17.03.2018 8 09.03.2018
AK01822 Brno, Hybešova 15 Práce s dětmi méně než tříletými v MŠ 19.03.2018 24 12.03.2018
AK01773 Brno, Hybešova 15 Témata a projekty: Tvář – obličej - maska: Člověk jako výtvarný nástroj a materiál 19.03.2018 6 12.03.2018
AK01731 Blansko, nám. Svobody 2 Zásady práce s dítětem s ADHD (ADD) – 1. část 19.03.2018 5 12.03.2018
AK01424 Znojmo, Jana Palacha 11 Strategie zvládání obtížných situací ve výuce – „Co (ne)funguje na žáky“ 20.03.2018 8 13.03.2018
AK01764 Brno, Hybešova 15 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 20.03.2018 8 10.03.2018
AK01272 Hodonín, Horní Valy 2 Asertivita, profesionální komunikace a zvládání konfliktů 21.03.2018 16 14.03.2018
AK01739 Brno, Hybešova 15 MS Excel 2010 – základy práce, vhodné pro verze 2016, 2013, 2010 a 2007 21.03.2018 10 14.03.2018
AK01814 Brno, Hybešova 15 Matematická gramotnost - Geogebra ve výuce matematiky 21.03.2018 16 14.03.2018
AK01825 Brno, Hybešova 15 Poruchy osobnosti II 21.03.2018 8 07.03.2018
AK01674 Blansko, nám. Svobody 2 Letní inspirace pro práci s dětmi a ke Dni matek v MŠ 23.03.2018 6 16.03.2018
AK01566 Hodonín, Horní Valy 2 Využití obrázku v hodinách AJ k prezentaci a procvičení slovní zásoby 26.03.2018 4 19.03.2018
AK01357 Hodonín, Horní Valy 2 Finanční matematika pro 2. stupeň ZŠ 27.03.2018 16 21.03.2018
AK01449 Brno, Hybešova 15 Jak se bránit manipulaci, včetně asertivních technik 27.03.2018 5 16.03.2018
AK01603 Znojmo, Jana Palacha 11 Rozvoj emoční inteligence – emoce, empatie a sociální dovednosti 27.03.2018 5 20.03.2018
AK01734 Brno, Hybešova 15 Zlomky – s papírem a PET lahvemi 28.03.2018 4 21.03.2018
AK01685 Znojmo, Jana Palacha 11 Školení BOZP a PO pro vedoucí pracovníky 28.03.2018 6 21.03.2018
AK01587 Školní jídelna při ZŠ Hodonín, Očovská 1 Hygienické minimum pro pracovníky ve stravovacích službách 29.03.2018 5 22.03.2018
AK01754 Brno, Hybešova 15 Literární text a dramatická hra jako prevence patologických jevů 03.04.2018 8 26.03.2018
AK01787 Brno, Hybešova 15 Jak si inovovat či vylepšit svůj ŠVP 03.04.2018 8 23.03.2018
AK01750 Brno, Hybešova 15 Dětské programovací jazyky na 1. stupni ZŠ 04.04.2018 5 28.03.2018
AK01738 Brno, Hybešova 15 MS Word 2010 – pro pokročilé uživatele, vhodné pro verze 2016, 2013, 2010 a 2007 04.04.2018 10 28.03.2018
AK01736 Brno, Hybešova 15 Nestandardní aplikační úlohy v učivu matematiky ZŠ 04.04.2018 4 28.03.2018
AK01538 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1 Rozvoj matematické gramotnosti v ZŠ 04.04.2018 16 27.03.2018
AK01045 Hodonín, Horní Valy 2 Týmové dny - zajímavá skupinová výuka pro 1. st. ZŠ 04.04.2018 5 26.03.2018
AK01632 Brno, Hybešova 15 Prvouka či vlastivěda není žádná těžká věda 05.04.2018 6 28.03.2018
AK01505 Brno, Hybešova 15 Typografie a tvorba dokumentů 05.04.2018 8 29.03.2018
AK01730 Blansko, nám. Svobody 2 Dětská kresba, aneb výtvarný projev jako nástroj poznání dítěte v pedagogické praxi II. 06.04.2018 5 27.03.2018
AK01746 Brno, Hybešova 15 Studium pro školní metodiky prevence 06.04.2018 250 09.02.2018
AK01803 Brno, Hybešova 15 Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga 06.04.2018 84 20.03.2018
AK01675 Brno a okolí Vítejte u nás 06.04.2018 4 29.03.2018 Naplněna
AK01447 Brno, Hybešova 15 Rozvoj osobních kvalit a komunikativní a kooperativní dovednosti 06.04.2018 16 30.03.2018 Naplněna
AK01471 Brno, Hybešova 15 Studium pro asistenty pedagoga 06.04.2018 120 30.03.2018 Naplněna
AK01759 Brno, Hybešova 15 Seminář pro začínající vedoucí školních jídelen 09.04.2018 5 29.03.2018
AK01560 Znojmo, Jana Palacha 11 Efektivní komunikace aneb jak se domluvit 10.04.2018 5 03.04.2018
AK01776 Brno, Hybešova 15 Výtvarná dílna - Co vše můžeme dělat s papírem: Průsvity, průhledy, průřezy 10.04.2018 4 03.04.2018
AK01611 Hodonín, Horní Valy 2 Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky – doškolovací kurz 10.04.2018 5 11.01.2018
AK01735 Brno, Hybešova 15 Hravá finanční matematika pro 1. st. ZŠ 11.04.2018 4 04.04.2018
AK01792 Brno, Hybešova 15 Spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga ve výuce 11.04.2018 5 04.04.2018
AK01741 Brno, Hybešova 15 Tvorba elektronického portfolia 11.04.2018 6 04.04.2018
AK01755 Brno, Hybešova 15 Čtenářská gramotnost na 2. stupni ZŠ a využití aktivizujících metod a metod dramatické výchovy 11.04.2018 16 04.04.2018
AK01670 Znojmo, Jana Palacha 11 Kreativní metody v projektovém vyučování 12.04.2018 8 05.04.2018
AK01716 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1 Základy čtenářské gramotnosti na 1. stupni ZŠ s využitím metod dramatické výchovy 12.04.2018 16 04.04.2018
AK01823 Brno, Hybešova 15 Čtenářská pregramotnost 12.04.2018 16 05.04.2018
AK01775 Brno, Hybešova 15 Netradiční techniky s tradičními materiály ve výtvarné výchově. Grafické techniky snadno a hravě. 16.04.2018 6 09.04.2018
AK01843 Znojmo, Jana Palacha 11 ZUMBA jako vyučovací hodina i jako prostředek k rozcvičení 16.04.2018 4 09.04.2018
AK01732 Blansko, nám. Svobody 2 Zásady práce s dítětem s ADHD (ADD) – 2. část 16.04.2018 5 06.04.2018
AK01824 Brno, Hybešova 15 Čtenářská gramotnost na 1. stupni ZŠ 17.04.2018 16 10.04.2018
AK01213 Hodonín, Horní Valy 2 Emoční a sociální zralost dítěte před nástupem do školy 17.04.2018 8 08.02.2018 Naplněna
AK01740 Brno, Hybešova 15 MS Excel 2010 – pro pokročilé uživatele, vhodné pro verze 2016, 2013, 2010 a 2007 18.04.2018 10 11.04.2018
AK01214 Hodonín, Horní Valy 2 Potřeby dítěte předškolního věku 18.04.2018 8 11.04.2018
AK01661 Znojmo, Jana Palacha 11 Žákovské projekty s podporou ICT 19.04.2018 8 12.04.2018
AK01696 Hodonín, Horní Valy 2 Úspěšně do školy 19.04.2018 16 12.04.2018
AK01575 Znojmo, Jana Palacha 11 Agrese a agresivita u dětí a mládeže 23.04.2018 8 09.04.2018
AK01757 Brno, Hybešova 15 Tvoření ve školní družině: Razítkování 23.04.2018 4 16.04.2018
AK01762 Brno, Hybešova 15 Matematická pregramotnost 24.04.2018 16 17.04.2018
AK01816 Hodonín, Horní Valy 2 Poruchy autistického spektra u dětí předškolního věku 24.04.2018 4 17.04.2018
AK01557 Hodonín, Horní Valy 2 Prvouka či vlastivěda není žádná těžká věda 25.04.2018 6 10.01.2018
AK01805 Blansko, nám. Svobody 2 Videohospitace a její přínos pro celou sborovnu 25.04.2018 8 19.04.2018
AK01742 Brno, Hybešova 15 Využití interaktivní tabule 25.04.2018 5 18.04.2018
AK01848 Blansko, nám. Svobody 2 Využití obrázku v hodinách AJ k prezentaci a procvičení slovní zásoby 27.04.2018 4 20.04.2018
AK01539 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1 Efektivní spolupráce, komunikace pedagoga s rodinami postižených dětí 02.05.2018 5 25.04.2018
AK01758 Brno, Hybešova 15 Tvorba didaktických testů 02.05.2018 12 25.04.2018
AK01793 Hodonín, Horní Valy 2 Začlenění dítěte do prostředí MŠ aneb aby se start podařil 02.05.2018 5 25.04.2018
AK01715 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1 Aktivizační metody a formy práce v hodinách matematiky na 1. stupni ZŠ 03.05.2018 16 25.04.2018
AK01341 Blansko, nám. Svobody 2 HACCP - systém kritických bodů ve školním stravování 03.05.2018 5 26.04.2018
AK01528 Hodonín, Horní Valy 2 Hravá angličtina pro 1. stupeň ZŠ 03.05.2018 5 26.04.2018
AK01778 Brno, Hybešova 15 Hrátky s drumbeny - nové cesty hudebního vyjádřování 03.05.2018 6 26.04.2018
AK01838 Blansko, nám. Svobody 2 Psychomotorický vývoj dítěte ve dvou letech a jeho zákonitosti 04.05.2018 8 25.04.2018
AK01726 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1 Asertivita, profesionální komunikace a zvládání konfliktů 09.05.2018 16 02.05.2018
AK01836 Hodonín, Horní Valy 2 Práce s dětmi méně než tříletými v MŠ 09.05.2018 24 07.05.2018
AK01535 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1 Finanční matematika pro 2. stupeň ZŠ 10.05.2018 16 02.05.2018
AK01704 Blansko, nám. Svobody 2 Matematická pregramotnost 10.05.2018 16 30.04.2018
AK01684 Blansko, nám. Svobody 2 Šikana jako narušení vztahů ve skupině 10.05.2018 8 03.05.2018
AK01743 Brno, Hybešova 15 Metoda CLIL ve výuce předmětů na SŠ 11.05.2018 8 04.05.2018
AK01820 Znojmo, Jana Palacha 11 Rodina a škola 11.05.2018 5 04.05.2018
AK01791 Hodonín, Horní Valy 2 Sklad a skladová evidence 11.05.2018 4 04.05.2018
AK01766 Znojmo, Jana Palacha 11 Seminář pro začínající vedoucí školních jídelen 14.05.2018 5 07.05.2018
AK01770 Brno, Hybešova 15 Využití INSPIS ŠVP 14.05.2018 8 04.05.2018
AK01777 Brno, Hybešova 15 Stavby z papíru: Úvod do perspektivy a tvorba prostorových modelů architektury 15.05.2018 4 04.05.2018
AK01806 Blansko, nám. Svobody 2 Aktivní učitel – tipy a triky 16.05.2018 4 09.05.2018
AK01721 Brno, Hybešova 15 Dobré nápady pro využití ICT na 1. stupni ZŠ – mezipředmětové vazby 16.05.2018 5 09.05.2018
AK01807 Blansko, nám. Svobody 2 Matematická gramotnost pro 2. stupeň ZŠ 16.05.2018 4 09.05.2018
AK01744 Brno, Hybešova 15 MS PowerPoint 2010 pro pedagogy I. 17.05.2018 6 10.05.2018
AK01638 Znojmo, Jana Palacha 11 Poznej sám sebe 21.05.2018 16 13.05.2018
AK01673 Hodonín, Horní Valy 2 Spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga ve výuce 21.05.2018 5 14.05.2018
AK01818 Znojmo, Jana Palacha 11 Čeština bez papíru 21.05.2018 5 14.05.2018
AK01756 Brno, Hybešova 15 Profesní únava hlasu a možnost nápravy 22.05.2018 6 14.05.2018
AK01700 Brno, Hybešova 15 Aktivizační metody a formy práce v hodinách matematiky na 1. stupni ZŠ 23.05.2018 5 16.05.2018
AK01656 Blansko, nám. Svobody 2 Nordic Walking 24.05.2018 5 17.05.2018
AK01660 Znojmo, Jana Palacha 11 Obtížné rozhovory 28.05.2018 5 18.05.2018
AK01695 Znojmo, Jana Palacha 11 Společné vzdělávání v MŠ 28.05.2018 16 21.05.2018 Naplněna
AK01745 Brno, Hybešova 15 MS PowerPoint 2010 pro pedagogy II. 30.05.2018 6 23.05.2018
AK01610 Znojmo, Jana Palacha 11 Rozvoj grafomotorických a vizuomotorických dovedností, odstranění potíží 31.05.2018 8 23.05.2018
AK01795 Brno, Hybešova 15 Využití tabletu ve volnočasových aktivitách 31.05.2018 5 24.05.2018
AK01786 Brno, Hybešova 15 Využití INSPIS ŠVP MŠ 04.06.2018 8 24.05.2018
AK01748 Brno, Hybešova 15 Využití tabletu ve výuce chemie 06.06.2018 5 30.05.2018
AK01837 Blansko, nám. Svobody 2 Práce s dětmi méně než tříletými v MŠ 02.07.2018 24 15.06.2018
AK01761 Blansko, nám. Svobody 2 Vzdělávání v mateřské škole – individualizace 09.07.2018 40 25.06.2018
AK01767 Hodonín, Horní Valy 2 Podpora přirozeného rozvoje řeči u dětí - primární logopedická prevence 20.08.2018 60 13.08.2018
AK01844 Znojmo, Jana Palacha 11 Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky – doškolovací kurz 28.08.2018 5 21.08.2018
AK01657 Blansko, nám. Svobody 2 Učitelka mateřské školy a praxe 29.08.2018 16 22.08.2018
AK01769 Brno, Hybešova 15 Studium pro asistenty pedagoga 120h 07.09.2018 120 31.08.2018
AK01604 Znojmo, Jana Palacha 11 Dětská kresba, aneb výtvarný projev jako nástroj poznání dítěte v pedagogické praxi II. 09.10.2018 5 02.10.2018
AK01789 Hodonín, Horní Valy 2 Seminář pro začínající vedoucí školních jídelen 15.10.2018 5 08.10.2018
AK01815 Hodonín, Horní Valy 2 Zdravotník zotavovacích akcí 22.10.2018 40 15.10.2018
AK01846 Hodonín, Horní Valy 2 Seminář pro vedoucí školních jídelen 03.12.2018 5 30.11.-0001