Zruš výběr
Kategorie
Číslo akce
Místo
Název
Zahájení
Rozsah hodin


Uzávěrka přihlášek


AK02201 Brno, Hybešova 15 Nové metody při výuce pravopisu 22.10.2018 5 15.10.2018
AK01815 Hodonín, Horní Valy 2 Zdravotník zotavovacích akcí 22.10.2018 40 15.10.2018
AK02111 Brno, Hybešova 15 Klima třídy 23.10.2018 8 16.10.2018
AK02054 Znojmo, Jana Palacha 11 Učitel a jeho spolupráce s rodiči 23.10.2018 8 16.10.2018
AK02221 Znojmo, Jana Palacha 11, velká učebna Aktiv školních poradců okresu Znojmo (výchovní, kariéroví) 24.10.2018 6 22.10.2018
AK02180 Brno, Hybešova 15 MS Excel – pokročilé dovednosti 24.10.2018 6 17.10.2018
AK01999 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1, SPŠ E. Beneše Konflikty – řešení modelových situací z praxe 24.10.2018 8 18.10.2018 Naplněna
AK02092 Blansko, nám. Svobody 2 Vše o školních jídelnách - výdejnách 25.10.2018 5 22.10.2018
AK02083 Brno, Hybešova 15 Recyklační workshop a výtvarná dílna Zero Waste 25.10.2018 4 15.10.2018
AK02251 Brno, Hybešova 15 HACCP - systém kritických bodů ve školním stravování 31.10.2018 5 21.10.2018
AK01915 Znojmo, Jana Palacha 11 Metody výuky pravopisu vyjmenovaných a příbuzných slov 31.10.2018 4 23.09.2018
AK02173 Brno, Hybešova 15 MS Word – pokročilé dovednosti 31.10.2018 6 24.10.2018
AK02061 Brno, Hybešova 15 Spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga ve výuce 31.10.2018 5 23.10.2018
AK02038 Brno, Hybešova 15 Učíme děti zpívat - náprava nezpěváků 31.10.2018 6 22.10.2018
AK02179 Brno, Hybešova 15 Začínáme s tabletem – základní funkce a použití 31.10.2018 5 24.10.2018
AK02031 Brno, Hybešova 15 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 31.10.2018 8 17.10.2018
AK02013 Brno, Hybešova 15 Matematická gramotnost – Algebra, geometrie na ZŠ 01.11.2018 6 25.10.2018
AK02171 Brno, Hybešova 15 Metoda CLIL ve výuce informatiky 01.11.2018 8 25.10.2018
AK01938 Hodonín, Horní Valy 2 Jak vybudovat pozitivní a růstové klima ve škole 02.11.2018 8 26.10.2018
AK02215 Brno, Hybešova 15 LMS Moodle – činnosti v systému 02.11.2018 8 26.10.2018
AK02208 Brno, Hybešova 15 Žákovské projekty s podporou ICT 02.11.2018 8 26.10.2018
AK02016 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1, SPŠ E. Beneše Seminář pro začínající vedoucí školních jídelen II. 02.11.2018 5 25.10.2018
AK02158 Vyškov, Brněnská 7 Zásady práce s dítětem s ADHD (ADD) – 1. část 05.11.2018 5 31.10.2018
AK01860 Znojmo, Jana Palacha 11 Čtenářská pregramotnost 05.11.2018 16 29.10.2018
AK02203 Brno, Hybešova 15 Nejlepší nápady do prvouky, přírodovědy a vlastivědy 05.11.2018 4 26.10.2018
AK02081 Brno, Hybešova 15 Podzimní nápady v grafické dílně 05.11.2018 6 29.10.2018
AK02065 Brno, Hybešova 15 Vhodné strategie pro aktivizaci žáků ve výuce chemie na ZŠ 05.11.2018 5 29.10.2018 Naplněna
AK02026 Brno, Hybešova 15 Využití INSPIS ŠVP 05.11.2018 8 26.10.2018
AK01913 Brno, Hybešova 15 Environmentální výchova 06.11.2018 6 30.10.2018
AK02017 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1, SPŠ E. Beneše Hry na rozvoj pozornosti a paměti v ZŠ 06.11.2018 5 30.10.2018
AK02274 Brno, Hybešova 15 Zákoník práce ve školské praxi 06.11.2018 5 26.10.2018
AK02266 Znojmo, Jana Palacha 11 Čtenářská gramotnost na 2. stupni ZŠ a využití aktivizujících metod a metod dramatické výchovy 07.11.2018 16 31.10.2018
AK02209 Brno, Hybešova 15 Microsoft Office I. 07.11.2018 16 31.10.2018
AK02141 Znojmo, Jana Palacha 11 Myšlenkové mapy pro děti – cesta k úspěchu 07.11.2018 4 31.10.2018
AK02166 Brno, Hybešova 15 Peněžní fondy v příspěvkových organizacích 07.11.2018 6 31.10.0218
AK02101 Brno, Hybešova 15 Třídnická hodina – jeden z nástrojů, jak ovlivnit klima třídy 07.11.2018 8 30.10.2018
AK01899 Hodonín, Horní Valy 2 „Učit bez hlasu? To nejde!“ – aneb jak bojovat s hlasovou únavou 07.11.2018 4 31.10.2018
AK02045 Brno, Hybešova 15 Jak si inovovat či vylepšit svůj ŠVP 08.11.2018 8 25.10.2018
AK02133 Sloup Podpora spolupráce pedagogů a asistentů pedagoga 08.11.2018 14 19.10.2018
AK02029 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1, SPŠ E. Beneše Pohled na vnitřní procesy dítěte – s ADD, ADHD, PAS a SPUCH 08.11.2018 8 31.10.2018 Naplněna
AK02028 Hodonín, Horní Valy 2 Hrajeme si s pohádkou 09.11.2018 6 02.11.2018
AK01976 Brno, Hybešova 15 Studium pro asistenty pedagoga 09.11.2018 120 30.10.2018 Naplněna
AK02090 Brno, Hybešova 15 Choreografie a tvorba ve tvořivé taneční výchově 10.11.2018 8 29.10.2018
AK02193 Blansko, nám. Svobody 2 Workshop – problém zvaný ADHD, ADD 10.11.2018 5 01.11.2018
AK02037 Brno, Hybešova 15 Aranžmá a dekorace z přírodnin: Vánoční 12.11.2018 4 05.11.2018
AK02117 Brno, Hybešova 15 Hodnotící pohovor 12.11.2018 8 20.10.2018
AK02125 Hodonín, Horní Valy 2 Odborná příprava preventistů PO a požárních hlídek 12.11.2018 2 05.11.2018
AK02126 Hodonín, Horní Valy 2 Školení vedoucích zaměstanců v oblasti BOZP a PO 12.11.2018 5 05.11.2018
AK02094 Blansko, nám. Svobody 2 Tvoření ve školní družině - Vánoce 12.11.2018 4 05.11.2018
AK02089 Brno, Hybešova 15 Aktuality v účetnictví a hospodaření PO v systému školství 13.11.2018 6 05.11.2018
AK02161 Znojmo, Jana Palacha 11 Prezentace zkušeností z enviromentálního vzdělávání v praxi MŠ 13.11.2018 8 04.11.2018
AK02191 Brno, Hybešova 15 Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga 13.11.2018 84 30.10.2018 Naplněna
AK02050 Brno, Hybešova 15 Vše o školních jídelnách - výdejnách 14.11.2018 5 31.10.2018
AK02228 Brno, Hybešova 15 Daně ze závislé činnosti 14.11.2018 5 07.11.2018
AK02124 Hodonín, Horní Valy 2 Identifikace a podpora vývojově oslabeného dítěte/žáka Komunikace se zákonným zástupcem (1. stupeň p 14.11.2018 8 07.11.2018
AK02073 Brno, Hybešova 15 Matematika na střední škole a specifické poruchy učení 14.11.2018 5 07.11.2018
AK02262 Brno, Hybešova 15 Muzejní pedagogika ve školní praxi 14.11.2018 7 06.11.2018
AK02056 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1, SPŠ E. Beneše Vánoční výtvarná dílna 14.11.2018 4 07.11.2018
AK02021 Brno, Hybešova 15 Matematická gramotnost při společném vzdělávání (nadaní žáci, žáci se SPU) 15.11.2018 6 08.11.2018
AK02230 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1, SPŠ E. Beneše Metody aktivního učení v MŠ 15.11.2018 5 08.11.2018
AK02207 Brno, Hybešova 15 MS PowerPoint – základní použití 15.11.2018 6 08.11.2018
AK01865 Brno, Hybešova 15 Prvouka či vlastivěda není žádná těžká věda 15.11.2018 6 05.11.2018 Naplněna
AK02214 Brno, Hybešova 15 Volně dostupné programy pro výuku na 2. stupni ZŠ a SŠ 15.11.2018 10 08.11.2018
AK02110 Znojmo, Jana Palacha 11 Výchova – nevýchova: vzorce chování a její vliv na dítě/žáka ve vzdělávacím procesu 15.11.2018 8 07.11.2018
AK02213 Brno, Hybešova 15 Dobré nápady pro využití ICT na 1. stupni ZŠ_16h 16.11.2018 16 09.11.2018
AK02212 Brno, Hybešova 15 Využití ICT na 1. stupni ZŠ 16.11.2018 16 09.11.2018
AK02036 Brno, Hybešova 15 Kreativní výtvarná dílna – papír: Krabičky, obaly a přáníčka 19.11.2018 4 12.11.2018
AK01861 Znojmo, Jana Palacha 11 Matematická pregramotnost 19.11.2018 16 12.11.2018
AK02076 Brno, Hybešova 15 (Sebe)koučování jako součást stylu práce pedagoga 20.11.2018 16 13.11.2018
AK02263 Znojmo, Jana Palacha 11 Školení a přezkoušení odborné způsobilosti v elektrotechnice 20.11.2018 5 13.11.2018
AK02043 Znojmo, Jana Palacha 11 Aktuality v účetnictví a hospodaření PO v systému školství 21.11.2018 6 14.11.2018
AK02020 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1, SPŠ E. Beneše Osobnostně sociální rozvoj pedagogů II 21.11.2018 16 13.11.2018
AK02085 Brno, Hybešova 15 Příběhy hudebních salónů pro 2. stupeň ZŠ 21.11.2018 4 12.11.2018
AK02100 Blansko, nám. Svobody 2 Dokumentace v MŠ 22.11.2018 8 15.11.2018
AK02268 Brno, Hybešova 15 Právní poradna - změny ve školské legislativě 22.11.2018 5 11.11.2018 Naplněna
AK02121 Brno, Hybešova 15 Účetní uzávěrka a účetní závěrka za rok 2018 22.11.2018 6 15.11.2018
AK02096 Blansko, nám. Svobody 2 Inventarizace 23.11.2018 4 16.11.2018
AK02292 Brno, Hybešova 15 Právní poradna - změny ve školské legislativě - sobota 24.11.2018 5 13.11.2018
AK02159 Vyškov, Brněnská 7 Zásady práce s dítětem s ADHD (ADD) – 2. část 26.11.2018 5 20.11.2018
AK01957 Hodonín, Horní Valy 2 Aktivizující metody v literární výchově na 1. a 2. stupni ZŠ zlepšující čtenářskou gramotnost 26.11.2018 16 19.11.2018
AK02019 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1, SPŠ E. Beneše Jak se bránit manipulaci, včetně asertivních technik 26.11.2018 5 20.11.2018
AK02080 Brno, Hybešova 15 Jaro, léto, podzim, zima – lidové svátky a tradice ve výtvarné výchově 26.11.2018 8 01.10.2018
AK02252 Znojmo, Jana Palacha 11 Zásady práce s dítětem s ADHD (ADD) – 2. část 26.11.2018 5 19.11.2018
AK02204 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1, SPŠ E. Beneše Dětský mozek a jeho tajemství ve vzdělávacím systému 27.11.2018 8 21.11.2018
AK01878 Brno, Hybešova 15 Efektivní komunikace aneb jak se domluvit 27.11.2018 5 21.11.2018
AK02102 Brno, Hybešova 15 Kyberšikana a další zneužití ICT technologií 27.11.2018 6 20.11.2018
AK02129 Blansko, náměstí Svobody 2 Psychomotorický vývoj dítěte ve dvou letech a jeho zákonitosti 27.11.2018 8 13.11.2018
AK02064 Brno, Hybešova 15 Hudební příběhy pro planetu Zemi aneb vyprávění netradičních hudebních nástrojů 28.11.2018 6 19.11.2018
AK02010 Brno, Hybešova 15 Matematická pregramotnost 28.11.2018 16 21.11.2018
AK02062 Brno, Hybešova 15 Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky 28.11.2018 20 14.11.2018
AK02082 Brno, Hybešova 15 Kreativní výtvarná dílna: Vlněný a textilní šperk 29.11.2018 4 19.11.2018
AK02231 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1, SPŠ E. Beneše Metody aktivního učení v MŠ II. 29.11.2018 8 22.11.2018
AK02216 Brno, Hybešova 15 MS PowerPoint – pokročilé dovednosti 29.11.2018 6 22.11.2018
AK02267 Blansko, nám. Svobody 2 Právní poradna - změny ve školské legislativě 29.11.2018 5 26.11.2018
AK02046 Brno, Hybešova 15 Společné vzdělávání 29.11.2018 8 15.11.2018
AK02095 Blansko, nám. Svobody 2 Co ještě pro děti v MŠ můžeme udělat – dítě s odloženou školní docházkou 30.11.2018 8 25.10.2018
AK02154 Hodonín, Horní Valy 2 Účetní uzávěrka a účetní závěrka za rok 2018 30.11.2018 6 23.11.2018
AK02063 Brno, Hybešova 15 Kouzlo adventu a Vánoc 03.12.2018 4 26.11.2018
AK02112 Brno, Hybešova 15 Na slovíčko se šikanou – základní orientace v problému 03.12.2018 8 26.11.1201
AK01846 Hodonín, Horní Valy 2 Seminář pro vedoucí školních jídelen 03.12.2018 5 26.11.2018
AK02051 Znojmo, Jana Palacha 11 Seminář pro začínající vedoucí školních jídelen II. 04.12.2018 5 27.11.2018
AK02178 Brno, Hybešova 15 Úprava videa ve volně dostupných programech 05.12.2018 10 28.11.2018
AK01877 Znojmo, Jana Palacha 11 Edukačně stimulační program pro předškoláky 06.12.2018 30 30.11.2018
AK02075 Brno, Hybešova 15 Matematika nás baví 06.12.2018 4 29.11.2018
AK02205 Brno, Hybešova 15 Netradiční aktivity ve výuce – aneb neučte jen Word a Excel 06.12.2018 5 29.11.2018
AK02156 Hodonín, Horní Valy 2 Hra a její využití v MŠ a ZŠ k rozvoji kooperace 10.12.2018 6 03.12.2018
AK02131 Blansko, nám. Svobody 2 Kritéria školní zralosti – odklad školní docházky 10.12.2018 6 03.12.2018
AK02060 Brno, Hybešova 15 Zásady projektu Zdravá školní jídelna 12.12.2018 5 02.12.2018
AK02271 mimo JmK Základní školní lyžování - doškolovací kurz 02.01.2019 30 10.12.2018
AK02275 mimo JmK Základní školní lyžování – základní kurz 02.01.2019 50 10.12.2018
AK02273 mimo JmK Základní školní snowboarding - základní kurz 02.01.2019 50 10.12.2018
AK02272 mimo JmK Základní školní snowboarding – doškolovací kurz 02.01.2019 30 10.12.2018
AK02136 Hodonín, Horní Valy 2 Rozvoj emoční inteligence – emoce, empatie a sociální dovednosti 08.01.2019 5 31.12.2018
AK02210 Brno, Hybešova 15 Microsoft Office II. 09.01.2019 16 02.01.2019
AK02264 Znojmo, Jana Palacha 11 Půlroční kurz anglického jazyka pro začátečníky 09.01.2019 32 31.12.2018
AK02238 Hodonín, Horní Valy 2 Využití mobilních dotykových zařízení ve výuce 09.01.2019 5 02.01.2019
AK02206 Brno, Hybešova 15 Jak na animace, reklamu, komiksy a výuková videa 10.01.2019 8 03.01.2019
AK02071 Znojmo, Jana Palacha 11 Kritéria školní zralosti – odklad školní docházky, zápisy do prvních tříd 10.01.2019 8 03.01.2019
AK02022 Brno, Hybešova 15 Sociálně-právní ochrana dětí v kontextu školního prostředí 15.01.2019 6 08.01.2019
AK02269 Brno, Hybešova 15 Chyby vedoucích pracovníků a jejich důsledky II. 16.01.2019 4 08.01.2019
AK02005 Znojmo, Jana Palacha 11 Rozvoj matematické gramotnosti v ZŠ 16.01.2019 16 10.01.2019
AK02098 Blansko, nám. Svobody 2 Doplňková činnost 18.01.2019 4 11.01.2019
AK02218 Hodonín, Horní Valy 2 Dokumentace v MŠ 23.01.2019 8 16.01.2019
AK02070 Znojmo, Jana Palacha 11 Psychomotorický vývoj dítěte ve dvou letech a jeho zákonitosti 24.01.2019 8 17.01.2019
AK02291 Hodonín, Horní Valy 2 Metodický materiál ve školní družině 25.01.2019 6 18.01.2019
AK02132 Blansko, nám. Svobody 2 Čtenářská pregramotnost 28.01.2019 16 14.01.2019
AK02287 Hodonín, Horní Valy 2 Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky 28.01.2019 20 21.01.2019
AK02113 Blansko, nám. Svobody 2 Motivace a tvořivost u dětí předškolního věku 31.01.2019 8 21.01.2019
AK02135 Hodonín, Horní Valy 2 Dětská kresba jako nástroj poznání dítěte 05.02.2019 5 29.01.2019
AK02053 Znojmo, Jana Palacha 11 Zvládání stresu a stresových situací 05.02.2019 16 31.01.2019
AK02059 Brno, Hybešova 15 Osobnostní a profesní rozvoj pedagogů 06.02.2019 40 26.01.2019
AK01940 Brno, Hybešova 15 Poruchy chování I 06.02.2019 8 20.01.2019
AK02007 Znojmo, Jana Palacha 11 Osobnostně sociální rozvoj pedagogů II 07.02.2019 16 22.01.2019
AK01941 Brno, Hybešova 15 Poruchy chování II 07.02.2019 8 20.01.2019
AK02244 Hodonín, Horní Valy 2 Správní řízení na základní a střední škole 07.02.2019 5 31.01.2019
AK02258 Brno, Hybešova 15 Vnitřní kontrolní systém v příspěvkových organizacích 07.02.2019 8 31.01.2019
AK02220 Hodonín, Horní Valy 2 Asertivita, profesionální komunikace a zvládání konfliktů 20.02.2019 16 13.02.2019
AK02241 Znojmo, Jana Palacha 11 Kontrolní systém ve školství I. 20.02.2019 5 19.02.2019
AK02265 Znojmo, Jana Palacha 11 Společné vzdělávání v MŠ 21.02.2019 16 14.02.2019
AK02236 ŠD při ZŠ a MŠ Čejč Nápady pro školní družiny a školní kluby 22.02.2019 4 15.02.2019
AK02116 Znojmo, Jana Palacha 11 Třídní učitel jako lídr 27.02.2019 8 31.01.2019
AK02069 Znojmo, Jana Palacha 11 Rozvoj matematických představ a dovedností v předškolním věku 04.03.2019 6 26.02.2019
AK02155 Hodonín, Horní Valy 2 Učitel a stres 04.03.2019 6 27.02.0019
AK01801 Brno, Hybešova 15 Práce s žáky cizinci na ZŠ 05.03.2019 16 26.02.2019
AK02282 Hodonín, Horní Valy 2 Výuka aritmetiky na 2. stupni ZŠ 06.03.2019 5 28.02.0018
AK01799 Brno, Hybešova 15 Osobnostně sociální rozvoj učitele 08.03.2019 8 01.03.2019
AK02137 Hodonín, Horní Valy 2 Pravolevá orientace a lateralita aneb co nejméně školních starostí 08.03.2019 5 01.03.2019
AK02006 Znojmo, Jana Palacha 11 Podpora přirozeného rozvoje řeči u dětí - primární logopedická prevence 11.03.2019 60 28.02.2019
AK02034 OA Veselí nad Moravou Osobnostně sociální rozvoj pedagogů II 14.03.2019 16 07.03.2019
AK02288 Hodonín, Horní Valy 2 Objektivní hodnocení jako prvek pozitivní motivace 22.03.2019 8 15.03.2019
AK02243 Hodonín, Horní Valy 2 Neurotické projevy u předškolních a mladších školních dětí 25.03.2019 6 18.03.2019
AK01929 Brno, Hybešova 15 Rozvoj osobních kvalit a komunikativní a kooperativní dovednosti 29.03.2019 16 21.03.2019
AK02219 Hodonín, Horní Valy 2 Pomůcky pro rozvoj komunikačních schopností u dětí předškolního věku 02.04.2019 8 26.03.2019
AK02199 Brno, Hybešova 15 STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2019 02.04.2019 120 12.03.2019
AK02106 Brno, Hybešova 15 Zvládání stresu a stresových situací 02.04.2019 16 20.03.2019
AK02240 Znojmo, Jana Palacha 11 Poznej sám sebe 04.04.2019 16 30.11.-0001
AK02245 Hodonín, Horní Valy 2 Kontrolní systém ve školství I. 11.04.2019 5 04.04.2019
AK01798 Brno, Hybešova 15 Rozvoj osobních kvalit a komunikativní a kooperativní dovednosti 26.04.2019 16 19.04.2019
AK02237 Hodonín, Horní Valy 2 Hry na rozvoj pozornosti a paměti v ZŠ 14.05.2019 5 07.05.2019
AK02259 Brno, Hybešova 15 Obtížné rozhovory 04.06.2019 5 28.05.2019
AK02260 Brno, Hybešova 15 Jak stanovovat hranice dětem i rodičům 19.09.2019 8 12.09.2019
AK02261 Brno, Hybešova 15 Stres a syndrom vyhoření – příznaky a prevence 09.10.2019 8 02.10.2019