Zruš výběr
Kategorie
Číslo akce
Místo
Název
Zahájení
Rozsah hodin


Uzávěrka přihlášek


AK01662 Brno, Hybešova 15 Nebojte se GDPR 07.12.2017 4 04.12.2017
AK01645 Brno, Hybešova 15 Nebojte se GDPR 07.12.2017 4 01.12.2017
AK01308 Hodonín, Horní Valy 2 Příklady dobré praxe 08.12.2017 6 29.11.2017
AK01417 Blansko, nám. Svobody 2 Šikana ve školním prostředí a její řešení II 08.12.2017 8 01.12.2017
AK01576 Brno, Hybešova 15 Standardy kvality komunitní školy -- nástroj k zefektivnění rozvoje škol 11.12.2017 12 04.12.2017
AK01290 Hodonín, Horní Valy 2 Na cestě k úspěšné škole 12.12.2017 8 23.10.2017
AK01461 Blansko, nám. Svobody 2 Společné vzdělávání v MŠ 13.12.2017 16 06.12.2017
AK01448 Brno, Hybešova 15 Řízení změn 14.12.2017 8 05.12.2017
AK01364 Blansko, nám. Svobody 2 Třídní učitel jako lídr 08.01.2018 8 01.01.2018
AK01513 Brno, Hybešova 15 LMS Moodle ve škole 10.01.2018 5 03.01.2018
AK01498 Brno, Hybešova 15 Microsoft Office II. 10.01.2018 16 03.01.2017
AK01363 Hodonín, Horní Valy 2 Rozhodování a řešení problémů 10.01.2018 8 03.01.2018
AK01531 Hodonín, Horní Valy 2 Kontrolní systém ve školství I. 11.01.2018 5 04.01.2018
AK01681 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1 Nebojte se GDPR 11.01.2018 4 05.01.2018
AK01460 Blansko, nám. Svobody 2 Práce s dětmi méně než tříletými v MŠ 11.01.2018 24 04.01.2018
AK01568 Brno, Hybešova 15 Matematika v 1. ročníku ZŠ – začínáme netradičně 12.01.2018 5 01.12.2017 Naplněna
AK01446 Brno, Hybešova 15 Příprava uchazečů ke konkurznímu řízení na místa ředitelů škol a školských zařízení 12.01.2018 20 05.01.2018
AK01273 Hodonín, Horní Valy 2 Aktivizující metody v literární výchově na 1. a 2. stupni ZŠ zlepšující čtenářskou gramotnost 15.01.2018 16 08.01.2018
AK01557 Hodonín, Horní Valy 2 Prvouka či vlastivěda není žádná těžká věda 17.01.2018 6 10.01.2018
AK01341 Blansko, nám. Svobody 2 HACCP - systém kritických bodů ve školním stravování 18.01.2018 5 04.01.2018
AK01611 Hodonín, Horní Valy 2 Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky – doškolovací kurz 18.01.2018 5 11.01.2018
AK01319 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1 HACCP - systém kritických bodů ve školním stravování 19.01.2018 5 12.01.2018
AK01586 Hodonín, Horní Valy 2 Praktické příklady z daně z příjmů příspěvkových organizací 19.01.2018 6 12.01.2018
AK01451 Brno, Hybešova 15 Asertivita, profesionální komunikace a zvládání konfliktů 22.01.2018 16 10.01.2018
AK01388 Znojmo, Jana Palacha 11 Efektivní hodnocení žáků a specifičnost hodnocení žáků se SPU, SPCH 22.01.2018 16 15.01.2018
AK01679 Hodonín, Horní Valy 2 Nebojte se GDPR 23.01.2018 4 12.01.2018
AK01452 Brno, Hybešova 15 Vnitřní kontrolní systém v příspěvkových organizacích 23.01.2018 8 15.01.2018
AK01173 Znojmo, Jana Palacha 11 Čtenářská pregramotnost 23.01.2018 16 10.01.2018 Naplněna
AK01157 Brno, Hybešova 15 Individualizace předškolního vzdělávání 23.01.2018 40 16.01.2018 Naplněna
AK01501 Brno, Hybešova 15 MS Word – pokročilé dovednosti 24.01.2018 6 03.01.2018
AK01411 Hodonín, Horní Valy 2 Nové metody při výuce pravopisu 24.01.2018 5 17.01.2018
AK01528 Hodonín, Horní Valy 2 Hravá angličtina pro 1. stupeň ZŠ 25.01.2018 5 18.01.2018
AK01578 Znojmo, Jana Palacha 11 Mentoring - spolupráce pedagogů 25.01.2018 8 18.01.2018
AK01350 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1 Individualizace předškolního vzdělávání 25.01.2018 40 10.01.2018 Naplněna
AK01641 Brno, Hybešova 15 Studium pedagogiky pro pedagogy volného času – komplexní přímá pedagogická činnost v zájmovém vzdělá 26.01.2018 120 07.01.2018
AK01639 Brno, Hybešova 15 Studium pedagogiky pro učitele 26.01.2018 120 07.01.2018
AK01640 Brno, Hybešova 15 Studium pedagogiky pro vychovatele 26.01.2018 80 07.01.2018
AK01642 Brno, Hybešova 15 Studium pedagogiky pro pedagogy volného času – dílčí přímá pedagogická činnost v zájmovém vzdělávání 26.01.2018 44 07.01.2018
AK01624 MŠ Brno, Hudcova Svátky, slavnosti a oslavy v průběhu roku v MŠ 26.01.2018 8 20.01.2018
AK01659 Brno, Hybešova 15 Využití InspIS ŠVP 29.01.2018 8 19.01.2018
AK01368 Hodonín, Horní Valy 2 Výchovné obtíže u předškolních dětí 30.01.2018 6 24.01.2018
AK01669 Blansko, nám. Svobody 2 Nebojte se GDPR 01.02.2018 4 25.01.2018
AK01362 Hodonín, Horní Valy 2 Pravolevá orientace a lateralita aneb co nejméně školních starostí 01.02.2018 5 25.01.2018
AK01678 Blansko, nám. Svobody 2 Asertivita, profesionální komunikace a zvládání konfliktů 05.02.2018 16 29.01.2018
AK01587 Hodonín, Horní Valy 2 Hygienické minimum pro pracovníky ve stravovacích službách 05.02.2018 5 29.01.2018
AK01459 Brno, Hybešova 15 HACCP - systém kritických bodů ve školním stravování 07.02.2018 5 31.01.2018
AK01602 Znojmo, Jana Palacha 11 Dětská kresba jako nástroj poznání dítěte 13.02.2018 5 06.02.2018
AK01680 Hodonín, Horní Valy 2 Nebojte se GDPR 13.02.2018 4 02.02.2018
AK01677 Blansko, nám. Svobody 2 Osobnostně sociální rozvoj pedagogů II 13.02.2018 16 01.02.2018
AK01213 Hodonín, Horní Valy 2 Emoční a sociální zralost dítěte před nástupem do školy 14.02.2018 8 08.02.2018
AK01444 Brno, Hybešova 15 Jak vybudovat pozitivní a růstové klima ve škole 14.02.2018 8 26.01.2018
AK01654 Blansko, nám. Svobody 2 Podpora přirozeného rozvoje řeči u dětí - primární logopedická prevence 14.02.2018 60 07.02.2017
AK01667 Blansko, nám. Svobody 2 Půlroční kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé I 14.02.2018 32 09.02.0018
AK01682 Blansko, nám. Svobody 2 Prevence vyhoření 15.02.2018 6 06.02.2018
AK01620 Znojmo, Jana Palacha 11 Vnitřní kontrolní systém v příspěvkových organizacích 15.02.2018 8 08.02.2018
AK01267 Brno, Hybešova 15 Studium k výkonu specializovaných činností, koordinace v oblasti ICT 16.02.2018 255 15.12.2017
AK01627 Znojmo, Jana Palacha 11 Komunikace na cestě k životním kompetencímKomunikační dovednosti učitele - práce se třídou i jednotl 19.02.2018 16 12.02.2018
AK01472 Brno, Hybešova 15 Řízení změn 19.02.2018 8 20.01.2018
AK01569 Brno, Hybešova 15 Matematika v 1. a 2. ročníku ZŠ netradičně (HEJNÉHO METODA) 23.02.2018 6 05.01.2018
AK01574 Hodonín, Horní Valy 2 Příprava školy na inspekci 23.02.2018 6 16.02.2018
AK01621 Znojmo, Jana Palacha 11 Třídní učitel jako lídr 28.02.2018 8 21.02.2018
AK01445 Brno, Hybešova 15 Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v MŠ a mladším školním věku 01.03.2018 8 22.02.2018
AK01544 Hodonín, Horní Valy 2 Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga 01.03.2018 84 21.02.2018
AK01655 Blansko, nám. Svobody 2 Duševní zdraví, hygiena duševní práce, obranné mechanismy 02.03.2018 5 25.02.2018
AK01585 Masarykova ZŠ Velká nad Veličkou Nápady pro školní družiny a školní kluby 05.03.2018 4 27.02.2018
AK01359 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1 Hudební výchova na 1. stupni ZŠ? Hravě! 08.03.2018 8 01.03.2018
AK01309 Hodonín, Horní Valy 2 Hry, nápady a náměty s přírodovědným zaměřením 12.03.2018 6 05.03.2018
AK01396 Znojmo, Jana Palacha 11 Podpora přirozeného rozvoje řeči u dětí - primární logopedická prevence 12.03.2018 60 28.02.2018
AK01356 Hodonín, Horní Valy 2 Finanční matematika pro 1. stupeň ZŠ 13.03.2018 16 07.03.2018
AK01558 Hodonín, Horní Valy 2 Čtenářem se člověk nerodí, čtenáři musíme ukázat cestu 14.03.2018 6 07.03.2018
AK01619 Znojmo, Jana Palacha 11 Rozvoj matematické gramotnosti u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 14.03.2018 16 07.03.2018
AK01424 Znojmo, Jana Palacha 11 Strategie zvládání obtížných situací ve výuce – „Co (ne)funguje na žáky“ 20.03.2018 8 13.03.2018
AK01272 Hodonín, Horní Valy 2 Asertivita, profesionální komunikace a zvládání konfliktů 21.03.2018 16 14.03.2018
AK01674 Blansko, nám. Svobody 2 Letní inspirace pro práci s dětmi a ke Dni matek v MŠ 23.03.2018 6 16.03.2018
AK01566 Hodonín, Horní Valy 2 Využití obrázku v hodinách AJ k prezentaci a procvičení slovní zásoby 26.03.2018 4 19.03.2018
AK01357 Hodonín, Horní Valy 2 Finanční matematika pro 2. stupeň ZŠ 27.03.2018 16 21.03.2018
AK01449 Brno, Hybešova 15 Jak se bránit manipulaci, včetně asertivních technik 27.03.2018 5 16.03.2018
AK01603 Znojmo, Jana Palacha 11 Rozvoj emoční inteligence – emoce, empatie a sociální dovednosti 27.03.2018 5 20.03.2018
AK01045 Hodonín, Horní Valy 2 Týmové dny - zajímavá skupinová výuka pro 1. st. ZŠ 04.04.2018 5 26.04.2017
AK01447 Brno, Hybešova 15 Rozvoj osobních kvalit a komunikativní a kooperativní dovednosti 06.04.2018 16 30.03.2018
AK01675 Brno a okolí Vítejte u nás 06.04.2018 4 29.03.2018
AK01560 Znojmo, Jana Palacha 11 Efektivní komunikace aneb jak se domluvit 10.04.2018 5 03.04.2018
AK01214 Hodonín, Horní Valy 2 Potřeby dítěte předškolního věku 18.04.2018 8 11.04.2018
AK01661 Znojmo, Jana Palacha 11 Žákovské projekty s podporou ICT 19.04.2018 8 12.04.2018
AK01575 Znojmo, Jana Palacha 11 Agrese a agresivita u dětí a mládeže 23.04.2018 8 09.04.2018
AK01638 Znojmo, Jana Palacha 11 Poznej sám sebe 21.05.2018 16 13.05.2018
AK01673 Hodonín, Horní Valy 2 Spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga ve výuce 21.05.2018 5 14.05.2018
AK01656 Blansko, nám. Svobody 2 Nordic Walking 24.05.2018 5 17.05.2018
AK01660 Znojmo, Jana Palacha 11 Obtížné rozhovory 28.05.2018 5 18.05.2018
AK01657 Blansko, nám. Svobody 2 Učitelka mateřské školy a praxe 29.08.2018 16 22.08.2018