Zruš výběr
Kategorie
Číslo akce
Místo
Název
Zahájení
Rozsah hodin


Uzávěrka přihlášek


AK01831 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1 Obtížné rozhovory 18.06.2018 5 12.06.2018
AK01811 mimo JMK Hospitace českých učitelů na MŠ v DR 22.06.2018 8 15.06.2018 Naplněna
AK01837 Blansko, nám. Svobody 2 Práce s dětmi méně než tříletými v MŠ 02.07.2018 24 15.06.2018
AK01830 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1 Společné vzdělávání v MŠ 03.07.2018 16 20.06.2018
AK01761 Blansko, nám. Svobody 2 Vzdělávání v mateřské škole – individualizace 09.07.2018 40 25.06.2018 Naplněna
AK01767 Hodonín, Horní Valy 2 Podpora přirozeného rozvoje řeči u dětí - primární logopedická prevence 20.08.2018 60 13.08.2018
AK01880 Brno, Hybešova 15 Týdenní intenzivní kurz anglického jazyka s rodilým mluvčím pro středně pokročilé 20.08.2018 35 18.06.2018 Naplněna
AK01844 Znojmo, Jana Palacha 11 Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky – doškolovací kurz 28.08.2018 5 21.08.2018
AK01657 Blansko, nám. Svobody 2 Učitelka mateřské školy a praxe 29.08.2018 16 22.08.2018
AK02012 Brno, Hybešova 15 Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga 04.09.2018 84 03.08.2018
AK01839 Brno, Hybešova 15 Aktualizace a úpravy ŠVP PV 06.09.2018 8 31.07.2018
AK02009 Brno, Hybešova 15 Ohrožené dítě a jeho včasná detekce ve školním prostředí 07.09.2018 8 03.09.2018
AK01769 Brno, Hybešova 15 Studium pro asistenty pedagoga 120h 07.09.2018 120 31.08.2018 Naplněna
AK01973 Blansko, nám. Svobody 2 Jste asistent pedagoga? Pracujete s dítětem s ADHD, ADD? Víte určitě, jak na to? 10.09.2018 8 03.09.2018
AK01887 Brno, Hybešova 15 Studium k výkonu specializovaných činností, koordinace v oblasti ICT 14.09.2018 255 30.06.2018
AK02002 Znojmo, Jana Palacha 11 Didaktika využití ICT v českém jazyce 17.09.2018 5 11.09.2018
AK01937 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1 Rozvoj grafomotorických dovedností, odstranění grafomotorických obtíží 17.09.2018 5 10.09.2018
AK02035 Brno, Hybešova 15 Spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga ve výuce 17.09.2018 5 10.09.2018
AK02003 Znojmo, Jana Palacha 11 Peněžní fondy v příspěvkových organizacích 19.09.2018 6 12.09.2018
AK01944 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1 Seminář pro začínající vedoucí školních jídelen 20.09.2018 5 13.09.2018
AK02033 Sál MěÚ Znojmo, nám. Armády Právní poradna 21.09.2018 5 14.09.2018
AK01863 Brno, Hybešova 15 Time management prakticky 21.09.2018 8 14.09.2018
AK01907 Znojmo, Jana Palacha 11 Školní metodik prevence na škole 24.09.2018 6 17.09.2018
AK01923 Hodonín, Horní Valy 2 Školní metodik prevence na škole 25.09.2018 6 18.09.2018
AK01975 Brno, Hybešova 15 HACCP - systém kritických bodů ve školním stravování 26.09.2018 5 16.09.2018
AK01903 Znojmo, Jana Palacha 11 Tvořivá taneční a pohybová výchova pro mladší školní věk 26.09.2018 8 19.09.2018
AK01917 Hodonín, Horní Valy 2 Základy personálního managementu MŠ – Efektivní řízení 26.09.2018 6 19.09.2018
AK01905 Znojmo, Jana Palacha 11 Prevence školní neúspěšnosti a předcházení SPU již v MŠ a v 1. třídách ZŠ 01.10.2018 5 23.09.2018
AK01935 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1 Individualizace předškolního vzdělávání 02.10.2018 40 15.09.2018
AK02011 Brno, Hybešova 15 Konverzační kurz anglického jazyka s rodilým mluvčím pro středně pokročilé 02.10.2018 60 21.08.2018
AK01939 Hodonín, Horní Valy 2 Metody výuky pravopisu vyjmenovaných a příbuzných slov 02.10.2018 4 25.09.2018
AK02004 Znojmo, Jana Palacha 11 Společné vzdělávání 04.10.2018 8 24.09.2018
AK01895 Hodonín, Horní Valy 2 Společné vzdělávání v MŠ 05.10.2018 16 28.09.2018
AK01864 Brno, Hybešova 15 Tvořivá taneční a pohybová výchova pro mladší školní věk 06.10.2018 8 26.09.2018
AK02008 Brno, Hybešova 15 Využití INSPIS ŠVP 08.10.2018 8 26.09.2018
AK01604 Znojmo, Jana Palacha 11 Dětská kresba, aneb výtvarný projev jako nástroj poznání dítěte v pedagogické praxi II. 09.10.2018 5 02.10.2018
AK01970 Blansko, nám. Svobody 2 Kurz anglického jazyka pro středně pokročilé 09.10.2018 56 25.09.2018
AK01912 Hodonín, Horní Valy 2 Relaxační techniky v MŠ 09.10.2018 6 02.10.2018
AK01969 Blansko, nám. Svobody 2 Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé a věčné začátečníky 10.10.2018 56 26.09.2018
AK01971 Blansko, nám. Svobody 2 Kurz anglického jazyka pro pokročilé 10.10.2018 56 26.09.2018
AK01972 Blansko, nám. Svobody 2 Kurz anglického jazyka pro pokročilé 10.10.2018 56 26.09.2018
AK02014 Brno, Hybešova 15 Matematická gramotnost – Aritmetika na 2. stupni ZŠ 11.10.2018 6 04.10.2018
AK01959 Brno, Hybešova 15 Jak mít úspěch v hodinách 12.10.2018 8 05.10.2018
AK01994 Brno, Hybešova 15 STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2018-2019 12.10.2018 120 31.08.2018
AK01848 Blansko, nám. Svobody 2 Využití obrázku v hodinách AJ k prezentaci a procvičení slovní zásoby 12.10.2018 4 05.10.2018
AK01919 MŠ Hodonice Práce s dětmi méně než tříletými v MŠ 15.10.2018 24 08.10.2018
AK01789 Hodonín, Horní Valy 2 Seminář pro začínající vedoucí školních jídelen 15.10.2018 5 08.10.2018
AK01902 Znojmo, Jana Palacha 11 Primární logopedická prevence u dětí předškolního a mladšího školního věku 16.10.2018 8 09.10.2018
AK01815 Hodonín, Horní Valy 2 Zdravotník zotavovacích akcí 22.10.2018 40 15.10.2018
AK01915 Znojmo, Jana Palacha 11 Metody výuky pravopisu vyjmenovaných a příbuzných slov 30.10.2018 4 23.09.2018
AK02013 Brno, Hybešova 15 Matematická gramotnost – Algebra, geometrie na ZŠ 01.11.2018 6 25.10.2018
AK01938 Hodonín, Horní Valy 2 Jak vybudovat pozitivní a růstové klima ve škole 02.11.2018 8 26.10.2018
AK01860 Znojmo, Jana Palacha 11 Čtenářská pregramotnost 05.11.2018 16 29.10.2018
AK02026 Brno, Hybešova 15 Využití INSPIS ŠVP 05.11.2018 8 26.10.2018
AK01958 Hodonín, Horní Valy 2 Jazykově-metodický kurz AJ pro mírně pokročilé 06.11.2018 60 30.10.2018
AK01899 Hodonín, Horní Valy 2 „Učit bez hlasu? To nejde!“ – aneb jak bojovat s hlasovou únavou 07.11.2018 4 30.09.2018
AK02028 Hodonín, Horní Valy 2 Hrajeme si s pohádkou 09.11.2018 6 02.11.2018
AK01976 Brno, Hybešova 15 Studium pro asistenty pedagoga 09.11.2018 120 30.10.2018
AK02021 Brno, Hybešova 15 Matematická gramotnost při společném vzdělávání (nadaní žáci, žáci se SPU) 15.11.2018 6 08.11.2018
AK01861 Znojmo, Jana Palacha 11 Matematická pregramotnost 19.11.2018 16 12.11.2018
AK01878 Brno, Hybešova 15 Efektivní komunikace aneb jak se domluvit 27.11.2018 5 10.05.2018
AK02010 Brno, Hybešova 15 Matematická pregramotnost 28.11.2018 16 21.11.2018
AK01846 Hodonín, Horní Valy 2 Seminář pro vedoucí školních jídelen 03.12.2018 5 30.11.-0001
AK01877 Znojmo, Jana Palacha 11 Edukačně stimulační program pro předškoláky 06.12.2018 30 30.11.2018
AK02022 Brno, Hybešova 15 Sociálně-právní ochrana dětí v kontextu školního prostředí 15.01.2019 6 08.01.2019
AK02005 Znojmo, Jana Palacha 11 Rozvoj matematické gramotnosti v ZŠ 16.01.2019 16 10.01.2019
AK02007 Znojmo, Jana Palacha 11 Osobnostně sociální rozvoj pedagogů II 07.02.2019 16 22.01.2019
AK02006 Znojmo, Jana Palacha 11 Podpora přirozeného rozvoje řeči u dětí - primární logopedická prevence 11.03.2019 60 28.02.2019
AK02034 OA Veselí nad Moravou Osobnostně sociální rozvoj pedagogů II 14.03.2019 16 07.03.2019