Zruš výběr
Kategorie
Číslo akce
Místo
Název
Zahájení
Rozsah hodin


Uzávěrka přihlášek


AK01824 Brno, Hybešova 15 Čtenářská gramotnost na 1. stupni ZŠ 17.04.2018 16 10.04.2018
AK01213 Hodonín, Horní Valy 2 Emoční a sociální zralost dítěte před nástupem do školy 17.04.2018 8 08.02.2018
AK01740 Brno, Hybešova 15 MS Excel 2010 – pro pokročilé uživatele, vhodné pro verze 2016, 2013, 2010 a 2007 18.04.2018 10 11.04.2018
AK01214 Hodonín, Horní Valy 2 Potřeby dítěte předškolního věku 18.04.2018 8 11.04.2018
AK01780 Brno, Hybešova 15 Prevence korupčního jednání 19.04.2018 5 25.03.2018
AK01696 Hodonín, Horní Valy 2 Úspěšně do školy 19.04.2018 16 12.04.2018
AK01867 Hnanice u Znojma (Kongresové centrum Vinice-Hnanice) Výjezdní zasedání - Hnanice 2018 19.04.2018 10 28.02.2018
AK01575 Znojmo, Jana Palacha 11 Agrese a agresivita u dětí a mládeže 23.04.2018 8 09.04.2018
AK01757 Brno, Hybešova 15 Tvoření ve školní družině: Razítkování 23.04.2018 4 16.04.2018
AK01710 Brno, Hybešova 15 Výchovné vedení dětí předškolního věku v rodině a mateřské škole 23.04.2018 5 16.04.2018 Naplněna
AK01762 Brno, Hybešova 15 Matematická pregramotnost 24.04.2018 16 17.04.2018
AK01816 Hodonín, Horní Valy 2 Poruchy autistického spektra u dětí předškolního věku 24.04.2018 4 17.04.2018
AK01875 Brno, Hybešova 15 Bakaláři – správa systému 25.04.2018 4 24.04.2018 Naplněna
AK01557 Hodonín, Horní Valy 2 Prvouka či vlastivěda není žádná těžká věda 25.04.2018 6 16.04.2018
AK01742 Brno, Hybešova 15 Využití interaktivní tabule 25.04.2018 5 18.04.2018
AK01884 Hodonín, Horní Valy 2 Právní poradna 27.04.2018 5 20.04.2018 Naplněna
AK01893 SSŠ nám. Svobody 2 Právní poradna 28.04.2018 5 23.04.2018
AK01910 Brno, Hybešova 15 Bakaláři – správa systému 02.05.2018 4 01.05.2018
AK01758 Brno, Hybešova 15 Tvorba didaktických testů 02.05.2018 12 25.04.2018
AK01793 Hodonín, Horní Valy 2 Začlenění dítěte do prostředí MŠ aneb aby se start podařil 02.05.2018 5 25.04.2018
AK01883 Brno, Hybešova 15 Zásady projektu Zdravá školní jídelna 02.05.2018 5 22.04.2018
AK01871 ZŠ Višňové Cesta za inspirací - sdílení dobrých praxí 03.05.2018 5 25.04.2018
AK01341 Blansko, nám. Svobody 2 HACCP - systém kritických bodů ve školním stravování 03.05.2018 5 26.04.2018
AK01810 mimo JMK Hospitace českých učitelů na ZŠ ve Vídni 03.05.2018 8 28.03.2018
AK01528 Hodonín, Horní Valy 2 Hravá angličtina pro 1. stupeň ZŠ 03.05.2018 5 26.04.2018
AK01778 Brno, Hybešova 15 Hrátky s drumbeny - nové cesty hudebního vyjádřování 03.05.2018 6 26.04.2018
AK01715 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1 Aktivizační metody a formy práce v hodinách matematiky na 1. stupni ZŠ 03.05.2018 16 25.04.2018 Naplněna
AK01743 Brno, Hybešova 15 Metoda CLIL ve výuce předmětů na SŠ 04.05.2018 8 04.05.2018
AK01310 Hodonín, Horní Valy 2 Metodický materiál ve školní družině 04.05.2018 6 27.04.2018
AK01838 Blansko, nám. Svobody 2 Psychomotorický vývoj dítěte ve dvou letech a jeho zákonitosti 04.05.2018 8 25.04.2018
AK01821 Blansko, nám. Svobody 2 Aktualizace a úpravy ŠVP PV, Dokumentace v MŠ 09.05.2018 8 02.05.2018 Naplněna
AK01836 Hodonín, Horní Valy 2 Práce s dětmi méně než tříletými v MŠ 09.05.2018 24 07.05.2018
AK01726 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1 Asertivita, profesionální komunikace a zvládání konfliktů 09.05.2018 16 02.05.2018 Naplněna
AK01535 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1 Finanční matematika pro 2. stupeň ZŠ 10.05.2018 16 02.05.2018
AK01886 Brno, Hybešova 15 Matematická gramotnost při společném vzdělávání (nadaní žáci, žáci se SPU) 10.05.2018 6 03.05.2018
AK01704 Blansko, nám. Svobody 2 Matematická pregramotnost 10.05.2018 16 30.04.2018
AK01744 Brno, Hybešova 15 MS PowerPoint 2010 pro pedagogy I. 10.05.2018 6 10.05.2018
AK01684 Blansko, nám. Svobody 2 Šikana jako narušení vztahů ve skupině 10.05.2018 8 03.05.2018
AK01355 Hodonín, Horní Valy 2 Třída je můj tým 10.05.2018 5 02.05.2018
AK01924 Brno, Hybešova 15 Fyzika na ZŠ a víceletých G, která žáky baví 11.05.2018 5 04.05.2018
AK01894 Brno, Hybešova 15 Právní poradna 11.05.2018 5 25.04.2018
AK01820 Znojmo, Jana Palacha 11 Rodina a škola 11.05.2018 5 04.05.2018
AK01791 Hodonín, Horní Valy 2 Sklad a skladová evidence 11.05.2018 4 04.05.2018
AK01766 Znojmo, Jana Palacha 11 Seminář pro začínající vedoucí školních jídelen 14.05.2018 5 07.05.2018
AK01770 Brno, Hybešova 15 Využití INSPIS ŠVP 14.05.2018 8 04.05.2018
AK01424 Znojmo, Jana Palacha 11 Strategie zvládání obtížných situací ve výuce – „Co (ne)funguje na žáky“ 14.05.2018 8 13.03.2018
AK01777 Brno, Hybešova 15 Stavby z papíru: Úvod do perspektivy a tvorba prostorových modelů architektury 15.05.2018 4 04.05.2018
AK01806 Blansko, nám. Svobody 2 Aktivní učitel – tipy a triky 16.05.2018 4 09.05.2018
AK01721 Brno, Hybešova 15 Dobré nápady pro využití ICT na 1. stupni ZŠ – mezipředmětové vazby 16.05.2018 5 09.05.2018
AK01807 Blansko, nám. Svobody 2 Matematická gramotnost pro 2. stupeň ZŠ 16.05.2018 4 09.05.2018
AK01818 Znojmo, Jana Palacha 11 Čeština bez papíru 21.05.2018 5 14.05.2018
AK01673 Hodonín, Horní Valy 2 Spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga ve výuce 21.05.2018 5 14.05.2018
AK01921 Brno, Hybešova 15 Poruchy osobnosti III 22.05.2018 8 10.05.2018
AK01756 Brno, Hybešova 15 Profesní únava hlasu a možnost nápravy 22.05.2018 6 14.05.2018
AK01700 Brno, Hybešova 15 Aktivizační metody a formy práce v hodinách matematiky na 1. stupni ZŠ 23.05.2018 5 16.05.2018
AK01922 Brno, Hybešova 15 Poruchy osobnosti IV 23.05.2018 8 10.05.2018
AK01932 Znojmo, Jana Palacha 11 Kreativní metody v projektovém vyučování 24.05.2018 8 10.05.2018
AK01656 Blansko, nám. Svobody 2 Nordic Walking 24.05.2018 5 17.05.2018
AK01898 Brno, Hybešova 15 Rozvoj grafomotorických a vizuomotorických dovedností, odstranění obtíží 24.05.2018 8 30.11.-0001 Naplněna
AK01638 Znojmo, Jana Palacha 11 Poznej sám sebe 24.05.2018 16 13.05.2018
AK01945 Brno, Hybešova 15 Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky – doškolovací kurz 24.05.2018 5 14.05.2018
AK01934 Brno, Hybešova 15 Letem světem za zvířátky II. – Austrálie, Asie, Severní a Jižní Amerika 28.05.2018 6 21.05.2018
AK01660 Znojmo, Jana Palacha 11 Obtížné rozhovory 28.05.2018 5 18.05.2018
AK01695 Znojmo, Jana Palacha 11 Společné vzdělávání v MŠ 28.05.2018 16 21.05.2018 Naplněna
AK01900 Brno, Hybešova 15 V přírodopise a environmentální výchově v lavicích nesedíme 28.05.2018 8 21.05.2018
AK01745 Brno, Hybešova 15 MS PowerPoint 2010 pro pedagogy II. 30.05.2018 6 23.05.2018
AK01854 Brno, Hybešova 15 Didaktika využití ICT ve volnočasových aktivitách 31.05.2018 5 24.05.2018
AK01610 Znojmo, Jana Palacha 11 Rozvoj grafomotorických a vizuomotorických dovedností, odstranění potíží 31.05.2018 8 23.05.2018
AK01879 Brno, Hybešova 15 Sociálně-právní ochrana dětí v kontextu školního prostředí 31.05.2018 6 24.05.2018
AK01795 Brno, Hybešova 15 Využití tabletu ve volnočasových aktivitách 31.05.2018 5 24.05.2018
AK01904 Znojmo, Jana Palacha 11 Vše o školních jídelnách - výdejnách 04.06.2018 5 28.05.2018
AK01786 Brno, Hybešova 15 Využití INSPIS ŠVP MŠ 04.06.2018 8 24.05.2018
AK01748 Brno, Hybešova 15 Využití tabletu ve výuce chemie 06.06.2018 5 30.05.2018
AK01916 Hodonín, Horní Valy 2 Vše o školních jídelnách - výdejnách 08.06.2018 5 01.06.2018
AK01946 Brno, Hybešova 15 Seminář pro začínající vedoucí školních jídelen 12.06.2018 5 02.06.2018
AK01727 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1 Jak stanovovat hranice dětem i rodičům 13.06.2018 5 06.06.2018
AK01868 MŠ Hudcova, Brno Environmentální výchova v praxi mateřské školy 14.06.2018 16 08.06.2018
AK01831 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1 Obtížné rozhovory 18.06.2018 5 12.06.2018 Naplněna
AK01811 mimo JMK Hospitace českých učitelů na MŠ v DR 22.06.2018 8 15.06.2018
AK01837 Blansko, nám. Svobody 2 Práce s dětmi méně než tříletými v MŠ 02.07.2018 24 15.06.2018
AK01830 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1 Společné vzdělávání v MŠ 03.07.2018 16 20.06.2018
AK01761 Blansko, nám. Svobody 2 Vzdělávání v mateřské škole – individualizace 09.07.2018 40 25.06.2018
AK01767 Hodonín, Horní Valy 2 Podpora přirozeného rozvoje řeči u dětí - primární logopedická prevence 20.08.2018 60 13.08.2018
AK01880 Brno, Hybešova 15 Týdenní intenzivní kurz anglického jazyka s rodilým mluvčím pro středně pokročilé 20.08.2018 35 18.06.2018
AK01844 Znojmo, Jana Palacha 11 Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky – doškolovací kurz 28.08.2018 5 21.08.2018
AK01657 Blansko, nám. Svobody 2 Učitelka mateřské školy a praxe 29.08.2018 16 22.08.2018
AK01839 Brno, Hybešova 15 Aktualizace a úpravy ŠVP PV 06.09.2018 8 31.07.2018
AK01769 Brno, Hybešova 15 Studium pro asistenty pedagoga 120h 07.09.2018 120 31.08.2018
AK01887 Brno, Hybešova 15 Studium k výkonu specializovaných činností, koordinace v oblasti ICT 14.09.2018 255 30.06.2018
AK01863 Brno, Hybešova 15 Time management prakticky 21.09.2018 8 14.09.2018
AK01907 Znojmo, Jana Palacha 11 Školní metodik prevence na škole 24.09.2018 6 17.09.2018
AK01923 Hodonín, Horní Valy 2 Školní metodik prevence na škole 25.09.2018 6 18.09.2018
AK01903 Znojmo, Jana Palacha 11 Tvořivá taneční a pohybová výchova pro mladší školní věk 26.09.2018 8 19.09.2018
AK01917 Hodonín, Horní Valy 2 Základy personálního managementu MŠ – Efektivní řízení 26.09.2018 6 19.09.2018
AK01905 Znojmo, Jana Palacha 11 Prevence školní neúspěšnosti a předcházení SPU již v MŠ a v 1. třídách ZŠ 01.10.2018 5 23.09.2018
AK01939 Hodonín, Horní Valy 2 Metody výuky pravopisu vyjmenovaných a příbuzných slov 02.10.2018 4 25.09.2018
AK01895 Hodonín, Horní Valy 2 Společné vzdělávání v MŠ 05.10.2018 16 28.09.2018
AK01604 Znojmo, Jana Palacha 11 Dětská kresba, aneb výtvarný projev jako nástroj poznání dítěte v pedagogické praxi II. 09.10.2018 5 02.10.2018
AK01912 Hodonín, Horní Valy 2 Relaxační techniky v MŠ 09.10.2018 6 02.10.2018
AK01789 Hodonín, Horní Valy 2 Seminář pro začínající vedoucí školních jídelen 15.10.2018 5 08.10.2018
AK01902 Znojmo, Jana Palacha 11 Primární logopedická prevence u dětí předškolního a mladšího školního věku 16.10.2018 8 09.10.2018
AK01815 Hodonín, Horní Valy 2 Zdravotník zotavovacích akcí 22.10.2018 40 15.10.2018
AK01915 Znojmo, Jana Palacha 11 Metody výuky pravopisu vyjmenovaných a příbuzných slov 30.10.2018 4 23.09.2018
AK01938 Hodonín, Horní Valy 2 Jak vybudovat pozitivní a růstové klima ve škole 02.11.2018 8 26.10.2018
AK01860 Znojmo, Jana Palacha 11 Čtenářská pregramotnost 05.11.2018 16 29.10.2018
AK01899 Hodonín, Horní Valy 2 „Učit bez hlasu? To nejde!“ – aneb jak bojovat s hlasovou únavou 07.11.2018 4 30.09.2018
AK01861 Znojmo, Jana Palacha 11 Matematická pregramotnost 19.11.2018 16 12.11.2018
AK01878 Brno, Hybešova 15 Efektivní komunikace aneb jak se domluvit 27.11.2018 5 10.05.2018
AK01846 Hodonín, Horní Valy 2 Seminář pro vedoucí školních jídelen 03.12.2018 5 30.11.-0001
AK01877 Znojmo, Jana Palacha 11 Edukačně stimulační program pro předškoláky 06.12.2018 30 30.11.2018