Zruš výběr
Kategorie
Číslo akce
Místo
Název
Zahájení
Rozsah hodin


Uzávěrka přihlášek


AK01767 Hodonín, Horní Valy 2 Podpora přirozeného rozvoje řeči u dětí - primární logopedická prevence 20.08.2018 60 13.08.2018
AK01880 Brno, Hybešova 15 Týdenní intenzivní kurz anglického jazyka s rodilým mluvčím pro středně pokročilé 20.08.2018 35 18.06.2018
AK01844 Znojmo, Jana Palacha 11 Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky – doškolovací kurz 28.08.2018 5 21.08.2018
AK02012 Brno, Hybešova 15 Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga 04.09.2018 84 03.08.2018
AK01839 Brno, Hybešova 15 Aktualizace a úpravy ŠVP PV 06.09.2018 8 31.07.2018 Naplněna
AK02009 Brno, Hybešova 15 Ohrožené dítě a jeho včasná detekce ve školním prostředí 07.09.2018 8 03.09.2018
AK02049 MŠ Brno, Hudcova Prezentace zkušeností z enviromentálního vzdělávání v praxi MŠ 07.09.2018 8 30.08.2018
AK01769 Brno, Hybešova 15 Studium pro asistenty pedagoga 120h 07.09.2018 120 31.08.2018 Naplněna
AK01973 Blansko, nám. Svobody 2 Jste asistent pedagoga? Pracujete s dítětem s ADHD, ADD? Víte určitě, jak na to? 10.09.2018 8 03.09.2018
AK01940 Brno, Hybešova 15 Poruchy osobnosti I 12.09.2018 8 02.09.2018
AK01887 Brno, Hybešova 15 Studium k výkonu specializovaných činností, koordinace v oblasti ICT 14.09.2018 255 30.06.2018
AK02002 Znojmo, Jana Palacha 11 Didaktika využití ICT v českém jazyce 17.09.2018 5 11.09.2018
AK01937 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1 Rozvoj grafomotorických dovedností, odstranění grafomotorických obtíží 17.09.2018 5 10.09.2018
AK02035 Brno, Hybešova 15 Spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga ve výuce 17.09.2018 5 10.09.2018
AK02003 Znojmo, Jana Palacha 11 Peněžní fondy v příspěvkových organizacích 19.09.2018 6 12.09.2018
AK01941 Brno, Hybešova 15 Poruchy osobnosti II 19.09.2018 8 02.09.2018
AK02032 Brno, Hybešova 15 Žáci s PO a práce s nimi 19.09.2018 5 05.09.2018
AK02039 Hodonín, Horní Valy 2 Peněžní fondy v příspěvkových organizacích 20.09.2018 6 13.09.2018
AK01944 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1 Seminář pro začínající vedoucí školních jídelen 20.09.2018 5 13.09.2018
AK02033 Sál MěÚ Znojmo, nám. Armády Právní poradna 21.09.2018 5 14.09.2018
AK01863 Brno, Hybešova 15 Time management prakticky 21.09.2018 8 14.09.2018
AK01907 Znojmo, Jana Palacha 11 Školní metodik prevence na škole 24.09.2018 6 17.09.2018
AK02099 Blansko, nám. Svobody 2 Aktuality v účetnictví a hospodaření PO v systému školství 25.09.2018 6 18.09.2018
AK02078 Brno, Hybešova 15 Hola, hola, škola volá (Hravá propedeutika matematických představ) 25.09.2018 6 20.09.2018
AK01923 Hodonín, Horní Valy 2 Školní metodik prevence na škole 25.09.2018 6 18.09.2018
AK01996 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1 Čtenářská pregramotnost 26.09.2018 16 17.09.2018
AK01975 Brno, Hybešova 15 HACCP - systém kritických bodů ve školním stravování 26.09.2018 5 16.09.2018
AK02058 Brno, Hybešova 15 Matematická rozcvička – součást výuky 26.09.2018 4 20.09.2018
AK01903 Znojmo, Jana Palacha 11 Tvořivá taneční a pohybová výchova pro mladší školní věk 26.09.2018 8 19.09.2018
AK01917 Hodonín, Horní Valy 2 Základy personálního managementu MŠ – Efektivní řízení 26.09.2018 6 19.09.2018
AK02127 Blansko, nám. Svobody 2 Potřeby dítěte předškolního a mladšího školního věku 01.10.2018 8 24.09.2018
AK02068 Znojmo, Jana Palacha 11 Zásady práce s dítětem s ADHD (ADD) 01.10.2018 5 23.09.2018
AK01935 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1 Individualizace předškolního vzdělávání 02.10.2018 40 15.09.2018
AK02011 Brno, Hybešova 15 Konverzační kurz anglického jazyka s rodilým mluvčím pro středně pokročilé 02.10.2018 60 24.09.2018
AK01939 Hodonín, Horní Valy 2 Metody výuky pravopisu vyjmenovaných a příbuzných slov 02.10.2018 4 25.09.2018
AK02093 Blansko, nám. Svobody 2 Podzimní výtvarná dílna 02.10.2018 4 25.09.2018
AK02107 Blansko, nám. Svobody 2 Konflikty – řešení modelových situací z praxe, agrese 03.10.2018 8 26.09.2018
AK02103 Brno, Hybešova 15 Rodina a škola 03.10.2018 5 24.09.2018
AK02120 Brno, Hybešova 15 Časté chyby při vedení účetnictví s příklady 04.10.2018 6 27.09.2018
AK02113 Blansko, nám. Svobody 2 Motivace a tvořivost u dětí předškolního věku 04.10.2018 8 21.09.2018
AK02004 Znojmo, Jana Palacha 11 Společné vzdělávání 04.10.2018 8 24.09.2018
AK01895 Hodonín, Horní Valy 2 Společné vzdělávání v MŠ 05.10.2018 16 28.09.2018
AK01864 Brno, Hybešova 15 Tvořivá taneční a pohybová výchova pro mladší školní věk 06.10.2018 8 26.09.2018
AK02052 Znojmo, Jana Palacha 11 Seminář pro začínající vedoucí školních jídelen 08.10.2018 5 01.10.2018
AK02008 Brno, Hybešova 15 Využití INSPIS ŠVP 08.10.2018 8 26.09.2018
AK02072 Brno, Hybešova 15 Za výtvarnou kulturou Brna (exkurze do terénu) 08.10.2018 8 01.10.2018
AK01604 Znojmo, Jana Palacha 11 Dětská kresba, aneb výtvarný projev jako nástroj poznání dítěte v pedagogické praxi II. 09.10.2018 5 02.10.2018
AK02080 Brno, Hybešova 15 Jaro, léto, podzim, zima – lidové svátky a tradice ve výtvarné výchově 09.10.2018 8 01.10.2018
AK01970 Blansko, nám. Svobody 2 Kurz anglického jazyka pro středně pokročilé 09.10.2018 56 25.09.2018
AK01912 Hodonín, Horní Valy 2 Relaxační techniky v MŠ 09.10.2018 6 02.10.2018
AK02044 Brno, Hybešova 15 Učitel a jeho spolupráce s rodiči 09.10.2018 8 02.10.2018
AK02105 Brno, Hybešova 15 Chyby vedoucích pracovníků a jejich důsledky II. 10.10.2018 4 24.09.2018
AK02104 Brno, Hybešova 15 Chyby vedoucích pracovníků a jejich důsledky I 10.10.2018 4 24.09.2018
AK02114 Blansko, nám. Svobody 2 Jak stanovovat hranice dětem i rodičům 10.10.2018 8 01.10.2018
AK01969 Blansko, nám. Svobody 2 Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé a věčné začátečníky 10.10.2018 56 26.09.2018
AK01971 Blansko, nám. Svobody 2 Kurz anglického jazyka pro pokročilé 10.10.2018 56 26.09.2018
AK01972 Blansko, nám. Svobody 2 Kurz anglického jazyka pro pokročilé 10.10.2018 56 26.09.2018
AK02042 Hodonín, Horní Valy 2 Matematika den za dnem 10.10.2018 5 02.10.2018
AK01998 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1 Potřeby dítěte předškolního věku 10.10.2018 8 03.10.2018
AK02014 Brno, Hybešova 15 Matematická gramotnost – Aritmetika na 2. stupni ZŠ 11.10.2018 6 04.10.2018
AK02055 Hodonín, Horní Valy 2 Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga 11.10.2018 84 04.10.2018
AK01959 Brno, Hybešova 15 Jak mít úspěch v hodinách 12.10.2018 8 05.10.2018
AK01994 Brno, Hybešova 15 STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2018-2019 12.10.2018 120 31.08.2018
AK01848 Blansko, nám. Svobody 2 Využití obrázku v hodinách AJ k prezentaci a procvičení slovní zásoby 12.10.2018 4 05.10.2018
AK02086 Brno, Hybešova 15 Cestou ovčího vlákna 15.10.2018 4 07.10.2018
AK01919 MŠ Hodonice Práce s dětmi méně než tříletými v MŠ 15.10.2018 24 08.10.2018
AK01789 Hodonín, Horní Valy 2 Seminář pro začínající vedoucí školních jídelen 15.10.2018 5 08.10.2018
AK01902 Znojmo, Jana Palacha 11 Primární logopedická prevence u dětí předškolního a mladšího školního věku 16.10.2018 8 09.10.2018
AK02074 Brno, Hybešova 15 Rozvoj matematické gramotnosti u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 17.10.2018 16 10.10.2017
AK02041 Hodonín, Horní Valy 2 Výchovné vedení dětí předškolního věku v rodině a mateřské škole 17.10.2018 5 10.10.2018
AK02062 Brno, Hybešova 15 Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky 17.10.2018 20 03.10.2018
AK02097 Blansko, nám. Svobody 2 Peněžní fondy v příspěvkových organizacích 18.10.2018 6 11.10.2018
AK02057 Znojmo, Jana Palacha 11 Školní poradenská pracoviště na ZŠ 18.10.2018 5 11.10.2018
AK02066 Znojmo, Jana Palacha 11 Hrajeme si s pohádkou 19.10.2018 6 12.10.2018
AK01815 Hodonín, Horní Valy 2 Zdravotník zotavovacích akcí 22.10.2018 40 15.10.2018
AK02111 Brno, Hybešova 15 Klima třídy 23.10.2018 8 16.10.2018
AK02048 MŠ Brno, Hudcova Připravujeme Martinskou slavnost 23.10.2018 8 18.10.2018
AK02054 Znojmo, Jana Palacha 11 Učitel a jeho spolupráce s rodiči 23.10.2018 8 16.10.2018
AK02122 Brno, Hybešova 15 Agresivní jedinec I. 24.10.2018 8 12.10.2018
AK01999 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1 Konflikty – řešení modelových situací z praxe 24.10.2018 8 18.10.2018
AK02084 Brno, Hybešova 15 Příběhy hudebních salónů pro 1. stupeň ZŠ 24.10.2018 4 15.10.2018
AK02123 Brno, Hybešova 15 Agresivní jedinec II. 25.10.2018 8 18.10.2018
AK02000 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1 Matematická pregramotnost 25.10.2018 16 18.10.2018
AK02083 Brno, Hybešova 15 Recyklační workshop a výtvarná dílna Zero Waste 25.10.2018 4 15.10.2018
AK02128 Znojmo, Jana Palacha 11 Školení vedoucích zaměstanců v oblasti BOZP a PO 25.10.2018 5 18.10.2018
AK02092 Blansko, nám. Svobody 2 Vše o školních jídelnách - výdejnách 25.10.2018 5 18.10.2018
AK02061 Brno, Hybešova 15 Spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga ve výuce 30.10.2018 5 23.10.2018
AK01915 Znojmo, Jana Palacha 11 Metody výuky pravopisu vyjmenovaných a příbuzných slov 31.10.2018 4 23.09.2018
AK02038 Brno, Hybešova 15 Učíme děti zpívat - náprava nezpěváků 31.10.2018 6 22.10.2018
AK02031 Brno, Hybešova 15 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 31.10.2018 8 17.10.2018
AK02095 Blansko, nám. Svobody 2 Co ještě pro děti v MŠ můžeme udělat – dítě s odloženou školní docházkou 01.11.2018 8 25.10.2018
AK02040 Hodonín, Horní Valy 2 Hudební nástroje v pohádkách a příbězích 01.11.2018 6 24.10.2018
AK02013 Brno, Hybešova 15 Matematická gramotnost – Algebra, geometrie na ZŠ 01.11.2018 6 25.10.2018
AK01938 Hodonín, Horní Valy 2 Jak vybudovat pozitivní a růstové klima ve škole 02.11.2018 8 26.10.2018
AK02016 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1 Seminář pro začínající vedoucí školních jídelen II. 02.11.2018 5 25.10.2018
AK01860 Znojmo, Jana Palacha 11 Čtenářská pregramotnost 05.11.2018 16 29.10.2018
AK02081 Brno, Hybešova 15 Podzimní nápady v grafické dílně 05.11.2018 6 29.10.2018
AK02065 Brno, Hybešova 15 Vhodné strategie pro aktivizaci žáků ve výuce chemie na ZŠ 05.11.2018 5 29.10.2018
AK02026 Brno, Hybešova 15 Využití INSPIS ŠVP 05.11.2018 8 26.10.2018
AK02017 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1 Hry na rozvoj pozornosti a paměti v ZŠ 06.11.2018 5 30.10.2018
AK01958 Hodonín, Horní Valy 2 Jazykově-metodický kurz AJ pro mírně pokročilé 06.11.2018 60 30.10.2018
AK02030 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1 Rozvoj matematické gramotnosti v ZŠ 07.11.2018 16 31.10.2018
AK02101 Brno, Hybešova 15 Třídnická hodina – jeden z nástrojů, jak ovlivnit klima třídy 07.11.2018 8 30.10.2018
AK01899 Hodonín, Horní Valy 2 „Učit bez hlasu? To nejde!“ – aneb jak bojovat s hlasovou únavou 07.11.2018 4 30.09.2018
AK02045 Brno, Hybešova 15 Jak si inovovat či vylepšit svůj ŠVP 08.11.2018 8 25.10.2018
AK02029 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1 Pohled na vnitřní procesy dítěte – s ADD, ADHD, PAS a SPUCH 08.11.2018 8 31.10.2018
AK02028 Hodonín, Horní Valy 2 Hrajeme si s pohádkou 09.11.2018 6 02.11.2018
AK01976 Brno, Hybešova 15 Studium pro asistenty pedagoga 09.11.2018 120 30.10.2018
AK02090 Brno, Hybešova 15 Choreografie a tvorba ve tvořivé taneční výchově 10.11.2018 8 29.10.2018
AK02037 Brno, Hybešova 15 Aranžmá a dekorace z přírodnin: Vánoční 12.11.2018 4 05.11.2018
AK02117 Brno, Hybešova 15 Hodnotící pohovor 12.11.2018 8 20.10.2018
AK02125 Hodonín, Horní Valy 2 Odborná příprava preventistů PO a požárních hlídek 12.11.2018 2 30.11.-0001
AK02126 Hodonín, Horní Valy 2 Školení vedoucích zaměstanců v oblasti BOZP a PO 12.11.2018 5 05.11.2018
AK02094 Blansko, nám. Svobody 2 Tvoření ve školní družině - Vánoce 12.11.2018 4 05.11.2018
AK02050 Brno, Hybešova 15 Vše o školních jídelnách - výdejnách 14.11.2018 5 31.10.2018
AK02124 Hodonín, Horní Valy 2 Identifikace a podpora vývojově oslabeného dítěte/žáka Komunikace se zákonným zástupcem (1. stupeň p 14.11.2018 8 07.11.2018
AK02073 Brno, Hybešova 15 Matematika na střední škole a specifické poruchy učení 14.11.2018 5 07.11.2018
AK02021 Brno, Hybešova 15 Matematická gramotnost při společném vzdělávání (nadaní žáci, žáci se SPU) 15.11.2018 6 08.11.2018
AK02110 Znojmo, Jana Palacha 11 Výchova – nevýchova: vzorce chování a její vliv na dítě/žáka ve vzdělávacím procesu 15.11.2018 8 07.11.2018
AK02036 Brno, Hybešova 15 Kreativní výtvarná dílna – papír: Krabičky, obaly a přáníčka 19.11.2018 4 12.11.2018
AK01861 Znojmo, Jana Palacha 11 Matematická pregramotnost 19.11.2018 16 12.11.2018
AK02076 Brno, Hybešova 15 (Sebe)koučování jako součást stylu práce pedagoga 20.11.2018 16 13.11.2018
AK02043 Znojmo, Jana Palacha 11 Aktuality v účetnictví a hospodaření PO v systému školství 21.11.2018 6 14.11.2018
AK02085 Brno, Hybešova 15 Příběhy hudebních salónů pro 2. stupeň ZŠ 21.11.2018 4 12.11.2018
AK02100 Blansko, nám. Svobody 2 Dokumentace v MŠ 22.11.2018 8 15.11.2018
AK02121 Brno, Hybešova 15 Účetní uzávěrka a účetní závěrka za rok 2018 22.11.2018 6 15.11.2018
AK02096 Blansko, nám. Svobody 2 Inventarizace 23.11.2018 4 16.11.2018
AK01957 Hodonín, Horní Valy 2 Aktivizující metody v literární výchově na 1. a 2. stupni ZŠ zlepšující čtenářskou gramotnost 26.11.2018 16 19.11.2018
AK01878 Brno, Hybešova 15 Efektivní komunikace aneb jak se domluvit 27.11.2018 5 10.05.2018
AK02102 Brno, Hybešova 15 Kyberšikana a další zneužití ICT technologií 27.11.2018 6 20.11.2018
AK02129 Blansko, náměstí Svobody 2 Psychomotorický vývoj dítěte ve dvou letech a jeho zákonitosti 27.11.2018 8 13.11.2018
AK02064 Brno, Hybešova 15 Hudební příběhy pro planetu Zemi aneb vyprávění netradičních hudebních nástrojů 28.11.2018 6 19.11.2018
AK02010 Brno, Hybešova 15 Matematická pregramotnost 28.11.2018 16 21.11.2018
AK02082 Brno, Hybešova 15 Kreativní výtvarná dílna: Vlněný a textilní šperk 29.11.2018 4 19.11.2018
AK02046 Brno, Hybešova 15 Společné vzdělávání 29.11.2018 8 15.11.2018
AK02063 Brno, Hybešova 15 Kouzlo adventu a Vánoc 03.12.2018 4 26.11.2018
AK02112 Brno, Hybešova 15 Na slovíčko se šikanou – základní orientace v problému 03.12.2018 8 26.11.1201
AK01846 Hodonín, Horní Valy 2 Seminář pro vedoucí školních jídelen 03.12.2018 5 30.11.-0001
AK02051 Znojmo, Jana Palacha 11 Seminář pro začínající vedoucí školních jídelen II. 04.12.2018 5 27.11.2018
AK01877 Znojmo, Jana Palacha 11 Edukačně stimulační program pro předškoláky 06.12.2018 30 30.11.2018
AK02075 Brno, Hybešova 15 Matematika nás baví 06.12.2018 4 29.11.2018
AK02131 Blansko, nám. Svobody 2 Kritéria školní zralosti – odklad školní docházky 10.12.2018 6 03.12.2018
AK02060 Brno, Hybešova 15 Zásady projektu Zdravá školní jídelna 12.12.2018 5 02.12.2018
AK02136 Hodonín, Horní Valy 2 Rozvoj emoční inteligence – emoce, empatie a sociální dovednosti 08.01.2019 5 31.12.2018
AK02071 Znojmo, Jana Palacha 11 Kritéria školní zralosti – odklad školní docházky, zápisy do prvních tříd 10.01.2019 8 03.01.2019
AK02022 Brno, Hybešova 15 Sociálně-právní ochrana dětí v kontextu školního prostředí 15.01.2019 6 08.01.2019
AK02005 Znojmo, Jana Palacha 11 Rozvoj matematické gramotnosti v ZŠ 16.01.2019 16 10.01.2019
AK02098 Blansko, nám. Svobody 2 Doplňková činnost 18.01.2019 4 11.01.2019
AK02070 Znojmo, Jana Palacha 11 Psychomotorický vývoj dítěte ve dvou letech a jeho zákonitosti 24.01.2019 8 17.01.2019
AK02132 Blansko, nám. Svobody 2 Čtenářská pregramotnost 28.01.2019 16 14.01.2019
AK02135 Hodonín, Horní Valy 2 Dětská kresba jako nástroj poznání dítěte 05.02.2019 5 29.01.2019
AK02053 Znojmo, Jana Palacha 11 Zvládání stresu a stresových situací 05.02.2019 16 31.01.2019
AK02059 Brno, Hybešova 15 Osobnostní a profesní rozvoj pedagogů 06.02.2019 40 26.01.2019
AK02007 Znojmo, Jana Palacha 11 Osobnostně sociální rozvoj pedagogů II 07.02.2019 16 22.01.2019
AK02116 Znojmo, Jana Palacha 11 Třídní učitel jako lídr 27.02.2019 8 31.01.2019
AK02069 Znojmo, Jana Palacha 11 Rozvoj matematických představ a dovedností v předškolním věku 04.03.2019 6 26.02.2019
AK01801 Brno, Hybešova 15 Práce s žáky cizinci na ZŠ 05.03.2019 16 26.02.2019
AK01799 Brno, Hybešova 15 Osobnostně sociální rozvoj učitele 08.03.2019 8 01.03.2019
AK02137 Hodonín, Horní Valy 2 Pravolevá orientace a lateralita aneb co nejméně školních starostí 08.03.2019 5 01.03.2019
AK02006 Znojmo, Jana Palacha 11 Podpora přirozeného rozvoje řeči u dětí - primární logopedická prevence 11.03.2019 60 28.02.2019
AK02034 OA Veselí nad Moravou Osobnostně sociální rozvoj pedagogů II 14.03.2019 16 07.03.2019
AK01929 Brno, Hybešova 15 Rozvoj osobních kvalit a komunikativní a kooperativní dovednosti 29.03.2019 16 21.03.2019
AK02106 Brno, Hybešova 15 Zvládání stresu a stresových situací 02.04.2019 16 20.03.2019
AK01798 Brno, Hybešova 15 Rozvoj osobních kvalit a komunikativní a kooperativní dovednosti 26.04.2019 16 19.04.2019