Zruš výběr
Kategorie
Číslo akce
Místo
Název
Zahájení
Rozsah hodin


Uzávěrka přihlášek


AK02338 Hodonín, Horní Valy 2 Formativní hodnocení dětí v MŠ 07.01.2019 5 31.12.2018
AK02136 Hodonín, Horní Valy 2 Rozvoj emoční inteligence – emoce, empatie a sociální dovednosti 08.01.2019 5 31.12.2018
AK01877 Znojmo, Jana Palacha 11 Edukačně stimulační program pro předškoláky 09.01.2019 30 21.12.2018
AK02210 Brno, Hybešova 15 Microsoft Office II. 09.01.2019 16 02.01.2019
AK02264 Znojmo, Jana Palacha 11 Půlroční kurz anglického jazyka pro začátečníky 09.01.2019 32 31.12.2018
AK02238 Hodonín, Horní Valy 2 Využití mobilních dotykových zařízení ve výuce 09.01.2019 5 02.01.2019
AK02206 Brno, Hybešova 15 Jak na animace, reklamu, komiksy a výuková videa 10.01.2019 8 03.01.2019 Naplněna
AK02071 Znojmo, Jana Palacha 11 Kritéria školní zralosti – odklad školní docházky, zápisy do prvních tříd 10.01.2019 8 03.01.2019
AK02357 Brno, Hybešova 15 Právní poradna - změny ve školské legislativě 10.01.2019 5 31.12.2018
AK02315 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1, SPŠ E. Beneše Vše o školních jídelnách - výdejnách 14.01.2019 5 07.01.2019
AK02324 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1, SPŠ E. Beneše Adaptační program v prvních třídách 16.01.2019 8 09.01.2019
AK02269 Brno, Hybešova 15 Chyby vedoucích pracovníků a jejich důsledky II. 16.01.2019 4 08.01.2019
AK02005 Znojmo, Jana Palacha 11 Rozvoj matematické gramotnosti v ZŠ 16.01.2019 16 10.01.2019
AK02310 Brno, Hybešova 15 Spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga ve výuce 16.01.2019 5 10.01.2019
AK02060 Brno, Hybešova 15 Zásady projektu Zdravá školní jídelna 16.01.2019 5 03.01.2019
AK02022 Brno, Hybešova 15 Sociálně-právní ochrana dětí v kontextu školního prostředí 16.01.2019 6 08.01.2019
AK02405 SZŠ a VZŠ Znojmo Kurz německého jazyka pro mírně pokročilé 17.01.2019 30 10.01.2019
AK02098 Blansko, nám. Svobody 2 Doplňková činnost 18.01.2019 4 11.01.2019
AK02015 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1, SPŠ E. Beneše Inovace a trendy ve vzdělávání – podnětné prostředí v MŠ 18.01.2019 6 20.01.2019
AK02331 Brno, Hybešova 15 Souhrn hygienických požadavků pro školní jídelny 21.01.2019 5 10.01.2019
AK02218 Hodonín, Horní Valy 2 Dokumentace v MŠ 23.01.2019 8 16.01.2019
AK02070 Znojmo, Jana Palacha 11 Psychomotorický vývoj dítěte ve dvou letech a jeho zákonitosti 24.01.2019 8 17.01.2019
AK02291 Hodonín, Horní Valy 2 Metodický materiál ve školní družině 25.01.2019 6 18.01.2019
AK02341 MŠ Brno, Hudcova Začínám učit v MŠ 25.01.2019 8 18.01.2019
AK02132 Blansko, nám. Svobody 2 Čtenářská pregramotnost 28.01.2019 16 14.01.2019
AK02287 Hodonín, Horní Valy 2 Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky 28.01.2019 20 21.01.2019
AK02360 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1, SPŠ E. Beneše Jak uchopit výchovu v současnosti v rodině a MŠ 30.01.2019 5 23.01.2019
AK02113 Blansko, nám. Svobody 2 Motivace a tvořivost u dětí předškolního věku 31.01.2019 8 21.01.2019
AK02302 Hodonín, Horní Valy 2 Kreativní metody v projektovém vyučování 04.02.2019 8 27.01.2019
AK02332 Znojmo, Jana Palacha 11 Tvořivá práce s hlasem – cesta k rozvoji hudebnosti a zpěvnosti dětí 04.02.2019 6 28.01.2019
AK02135 Hodonín, Horní Valy 2 Dětská kresba jako nástroj poznání dítěte 05.02.2019 5 29.01.2019
AK02233 Brno, Hybešova 15 Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga 05.02.2019 84 04.01.2019
AK02053 Znojmo, Jana Palacha 11 Zvládání stresu a stresových situací 05.02.2019 16 31.01.2019
AK02342 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1, SPŠ E. Beneše Jak rozvíjet čtenářskou gramotnost v literární výchově a slohu na 2. st. ZŠ 06.02.2019 5 30.01.2019
AK02059 Brno, Hybešova 15 Osobnostní a profesní rozvoj pedagogů 06.02.2019 40 26.01.2019
AK01940 Brno, Hybešova 15 Poruchy chování I 06.02.2019 8 20.01.2019
AK02361 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1, SPŠ E. Beneše Metodický materiál ve školní družině 07.02.2019 6 31.01.2019
AK02349 Brno, Hybešova 15 Neverbální komunikace dítěte 07.02.2019 5 22.01.2019
AK02007 Znojmo, Jana Palacha 11 Osobnostně sociální rozvoj pedagogů II 07.02.2019 16 22.01.2019
AK02339 Hodonín, Horní Valy 2 Pedagogická diagnostika v práci učitele na 1. stupni ZŠ 07.02.2019 5 31.01.2019
AK02414 Blansko, nám. Svobody 2 Plánování a realizace třídního vzdělávacího programu 07.02.2019 8 31.01.2019
AK01941 Brno, Hybešova 15 Poruchy chování II 07.02.2019 8 20.01.2019
AK02409 Blansko, nám. Svobody 2 Psychomotorické hry 07.02.2019 6 31.01.2019
AK02244 Hodonín, Horní Valy 2 Správní řízení na základní a střední škole 07.02.2019 5 31.01.2019
AK02258 Brno, Hybešova 15 Vnitřní kontrolní systém v příspěvkových organizacích 07.02.2019 8 31.01.2019
AK02129 Blansko, náměstí Svobody 2 Psychomotorický vývoj dítěte ve dvou letech a jeho zákonitosti 18.02.2019 8 11.02.2019
AK02300 Hodonín, Horní Valy 2 Hudební nástroje v pohádkách a příbězích 19.02.2019 6 12.02.2019
AK02362 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1, SPŠ E. Beneše Sociálně-právní ochrana dětí v kontextu školního prostředí 19.02.2019 6 08.02.2019
AK02220 Hodonín, Horní Valy 2 Asertivita, profesionální komunikace a zvládání konfliktů 20.02.2019 16 13.02.2019
AK02241 Znojmo, Jana Palacha 11 Kontrolní systém ve školství I. 20.02.2019 5 19.02.2019
AK02343 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1, SPŠ E. Beneše Zápisy do prvních tříd z různých úhlů pohledu 20.02.2019 5 13.02.2019
AK02369 Brno, Hybešova 15 Základy mentorských dovedností 21.02.2019 32 08.02.2019
AK02337 Blansko, nám. Svobody 2 Souhrn hygienických požadavků pro školní jídelny 21.02.2019 5 14.02.2019
AK02265 Znojmo, Jana Palacha 11 Společné vzdělávání v MŠ 21.02.2019 16 14.02.2019
AK02236 ŠD při ZŠ a MŠ Čejč Nápady pro školní družiny a školní kluby 22.02.2019 4 15.02.2019
AK02346 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1, SPŠ E. Beneše Aktuality v účetnictví a hospodaření PO v systému školství 26.02.2019 6 20.02.2019
AK02352 Hodonín, Horní Valy 2 Zápisy do prvních tříd z různých úhlů pohledu 26.02.2019 5 19.02.2019
AK02344 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1, SPŠ E. Beneše Školní metodik prevence na škole 27.02.2019 6 20.02.2019
AK02116 Znojmo, Jana Palacha 11 Třídní učitel jako lídr 27.02.2019 8 31.01.2019
AK02326 Brno, Hybešova 15 Inkluzivní vzdělávání v mateřské škole 28.02.2019 5 21.02.2018
AK02293 Hodonín, Horní Valy 2 Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga 28.02.2019 84 21.02.2019
AK02400 Znojmo, Jana Palacha 11 Hlína žije! Netradiční výtvarné postupy při práci s hlínou 04.03.2019 6 26.02.2019
AK02069 Znojmo, Jana Palacha 11 Rozvoj matematických představ a dovedností v předškolním věku 04.03.2019 6 26.02.2019
AK02155 Hodonín, Horní Valy 2 Učitel a stres 04.03.2019 6 27.02.0019
AK02374 Hodonín, Horní Valy 2 Efektivní komunikace aneb jak se domluvit 05.03.2019 5 25.02.2019
AK02402 Znojmo, Jana Palacha 11 Identifikace, podpora a rozvoj nadání ve školách 05.03.2019 8 26.02.2019
AK01801 Brno, Hybešova 15 Práce s žáky cizinci na ZŠ 05.03.2019 16 26.02.2019
AK02365 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1, SPŠ E. Beneše Výchova – nevýchova: vzorce chování a její vliv na dítě/žáka ve vzdělávacím procesu 06.03.2019 8 28.01.2019
AK02282 Hodonín, Horní Valy 2 Výuka aritmetiky na 2. stupni ZŠ 06.03.2019 5 28.02.0018
AK02320 Blansko, nám. Svobody 2 Aktivizující metody v literární výchově na 1. a 2. stupni ZŠ zlepšující čtenářskou gramotnost 07.03.2019 16 28.02.2019
AK02377 Brno, Hybešova 15 Praktické příklady z daně z příjmů příspěvkových organizací 07.03.2019 6 28.02.2019
AK02366 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1, SPŠ E. Beneše Formativní hodnocení dětí v MŠ 08.03.2019 5 01.03.2019
AK01799 Brno, Hybešova 15 Osobnostně sociální rozvoj učitele 08.03.2019 8 01.03.2019
AK02137 Hodonín, Horní Valy 2 Pravolevá orientace a lateralita aneb co nejméně školních starostí 08.03.2019 5 01.03.2019
AK02321 Blansko, nám. Svobody 2 Prezentace zkušeností z enviromentálního vzdělávání v praxi MŠ 08.03.2019 8 01.03.2019
AK02416 Blansko, nám. Svobody 2 Rozvoj grafomotorických dovedností, odstranění grafomotorických obtíží 11.03.2019 5 04.03.2019
AK02353 Hodonín, Horní Valy 2 Jak vybudovat pozitivní a růstové klima ve škole 11.03.2019 8 04.03.2019
AK02006 Znojmo, Jana Palacha 11 Podpora přirozeného rozvoje řeči u dětí - primární logopedická prevence 11.03.2019 60 28.02.2019
AK02398 Hodonín, Horní Valy 2 Prvky muzikoterapie při práci se žáky 12.03.2019 6 05.03.2019
AK02383 Brno, Hybešova 15 Fyzika na ZŠ a víceletých G, která žáky baví 13.03.2019 5 06.03.2019
AK02371 Hodonín, Horní Valy 2 Osobnost pedagoga – kratší verze 13.03.2019 5 06.03.2019
AK02370 Hodonín, Horní Valy 2 Jak inovovat školní vzdělávací program MŠ 14.03.2019 8 07.03.2019
AK02323 Blansko, nám. Svobody 2 Jak si inovovat či vylepšit svůj ŠVP 14.03.2019 8 07.03.2019
AK02415 Blansko, nám. Svobody 2 Osobnostní rozvoj pedagogů v oblasti dětské kresby jako nástroje poznání dítěte 14.03.2019 16 07.03.2019
AK02034 OA Veselí nad Moravou Osobnostně sociální rozvoj pedagogů II 14.03.2019 16 07.03.2019
AK02329 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1, SPŠ E. Beneše HACCP - systém kritických bodů ve školním stravování 15.03.2019 5 08.03.2019
AK02312 Brno, Hybešova 15 Zdravotník zotavovacích akcí 15.03.2019 40 28.02.2019
AK02404 Znojmo, Jana Palacha 11 Tvořivé hry a činnosti pro MŠ 18.03.2019 4 05.03.2019
AK02355 Blansko, nám. Svobody 2 Jak na projekty a projektové vyučování? 19.03.2019 8 12.03.2019
AK02408 Hodonín, Horní Valy 2 Nadaný žák v ZŠ – identifikace a individualizace jeho vzdělávání 19.03.2019 8 12.03.2019
AK02376 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1, SPŠ E. Beneše Obtížné rozhovory 19.03.2019 5 14.03.2019
AK02285 Brno, Hybešova 15 Aktivizační metody a formy práce v hodinách matematiky na 1. stupni ZŠ 20.03.2019 5 13.03.2019
AK02403 Znojmo, Jana Palacha 11 Leadership a tvorba podporujícího a pozitivního klimatu 20.03.2019 8 13.03.2019
AK02379 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1, SPŠ E. Beneše Strategie výuky vzhledem k rozmanitým stylům učení žáků 21.03.2019 5 14.03.2019
AK02336 Blansko, nám. Svobody 2 „Učit bez hlasu? To nejde!“ – aneb jak bojovat s hlasovou únavou 21.03.2019 4 14.03.2019
AK02288 Hodonín, Horní Valy 2 Objektivní hodnocení jako prvek pozitivní motivace 22.03.2019 8 15.03.2019
AK02243 Hodonín, Horní Valy 2 Neurotické projevy u předškolních a mladších školních dětí 25.03.2019 6 18.03.2019
AK02373 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1, SPŠ E. Beneše Tvořivá hra v literární výchově u předškoláků a v 1. ročníku ZŠ 25.03.2019 4 19.03.2018
AK02333 Blansko, nám. Svobody 2 Osobnost pedagoga, osobnostní růst 26.03.2019 8 18.03.2019
AK02380 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1, SPŠ E. Beneše Identifikace a podpora vývojově oslabeného dítěte/žáka 27.03.2019 8 21.03.2019
AK02417 Brno, Hybešova 15 Matematika – příprava na život ve světě plném informací 27.03.2019 8 20.03.2019
AK01929 Brno, Hybešova 15 Rozvoj osobních kvalit a komunikativní a kooperativní dovednosti 29.03.2019 16 21.03.2019
AK02322 Brno a okolí Vítejte u nás 29.03.2019 4 22.09.2019
AK02219 Hodonín, Horní Valy 2 Pomůcky pro rozvoj komunikačních schopností u dětí předškolního věku 02.04.2019 8 26.03.2019
AK02199 Brno, Hybešova 15 STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2019 02.04.2019 120 12.03.2019
AK02106 Brno, Hybešova 15 Zvládání stresu a stresových situací 02.04.2019 16 20.03.2019
AK02391 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1, SPŠ E. Beneše Pedagogická diagnostika v práci učitele na 1. stupni ZŠ 04.04.2019 5 28.03.2019
AK02240 Znojmo, Jana Palacha 11 Poznej sám sebe 04.04.2019 16 20.03.2019
AK02319 Blansko, nám. Svobody 2 Podpora přirozeného rozvoje řeči u dětí - primární logopedická prevence 05.04.2019 60 29.03.2019
AK02307 Brno, Hybešova 15 Studium pro asistenty pedagoga 4/2019 05.04.2019 120 28.02.2019
AK02393 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1, SPŠ E. Beneše Emoční a sociální zralost dítěte před nástupem do školy 08.04.2019 8 01.04.2019
AK02384 Brno, Hybešova 15 Práce s dětmi méně než tříletými v MŠ 08.04.2019 24 28.03.2019
AK02394 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1, SPŠ E. Beneše Práce s třídním klimatem – kratší verze 09.04.2019 8 01.04.2010
AK02406 Znojmo, Jana Palacha 11 Dětský mozek a jeho tajemství ve vzdělávacím systému 10.04.2019 8 03.04.2019
AK02245 Hodonín, Horní Valy 2 Kontrolní systém ve školství I. 11.04.2019 5 04.04.2019
AK02381 Hodonín, Horní Valy 2 Jak stanovovat hranice dětem i rodičům 12.04.2019 5 07.04.2019
AK02356 Blansko, nám. Svobody 2 Jak rozvíjet čtenářskou gramotnost v různých předmětech? 15.04.2019 8 08.04.2019
AK02334 Blansko, nám. Svobody 2 Kontrolní systém ve školství I. 16.04.2019 5 09.04.2019
AK02395 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1, SPŠ E. Beneše Podpora přirozeného vývoje dítěte v MŠ 17.04.2019 8 09.04.2019
AK02407 Školní jídelna ZŠ Hodonín, Očovská 1 Hygienické minimum pro pracovníky ve stravovacích službách 18.04.2019 5 11.04.2018
AK02347 Znojmo, Jana Palacha 11 Primární logopedická prevence u dětí předškolního a mladšího školního věku 24.04.2019 8 15.04.2019
AK02335 Blansko, nám. Svobody 2 Nordic Walking 25.04.2019 5 18.04.2019
AK02239 Brno, Hybešova 15 Ohrožené dítě a jeho včasná detekce ve školním prostředí 25.04.2019 8 18.04.2019
AK01798 Brno, Hybešova 15 Rozvoj osobních kvalit a komunikativní a kooperativní dovednosti 26.04.2019 16 19.04.2019
AK02298 Znojmo, Jana Palacha 11 Škádlení nebo šikana v MŠ? 29.04.2019 5 22.04.2019
AK02396 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1, SPŠ E. Beneše Komunikační dovednosti předškolních a mladších školních dětí 30.04.2019 6 23.04.2019
AK02297 Znojmo, Jana Palacha 11 Neverbální komunikace dítěte 30.04.2019 5 22.04.2019
AK02204 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1, SPŠ E. Beneše Dětský mozek a jeho tajemství ve vzdělávacím systému 07.05.2019 8 21.11.2018
AK02303 Znojmo, Jana Palacha 11 Pravolevá orientace a lateralita aneb co nejméně školních starostí 09.05.2019 5 02.05.2019
AK02304 Znojmo, Jana Palacha 11 Jak naučit žáky učit se 10.05.2019 5 03.05.2019
AK02401 Znojmo, Jana Palacha 11 Tvořivé hry a činnosti pro 1. stupeň základních škol 13.05.2019 4 01.05.2019
AK02237 Hodonín, Horní Valy 2 Hry na rozvoj pozornosti a paměti v ZŠ 14.05.2019 5 07.05.2019
AK02345 Brno, Hybešova 15 Jak si inovovat či vylepšit svůj ŠVP 15.05.2019 8 30.04.2019
AK02382 Hodonín, Horní Valy 2 Konflikty – řešení modelových situací z praxe 15.05.2019 5 08.05.2019
AK02296 Brno, Hybešova 15 Školní klima a třídní klima 15.05.2019 16 09.05.2019
AK02359 Hodonín, Horní Valy 2 MŠ v praxi - Jak efektivně inovovat portfolio dítěte 24.05.2019 5 17.05.2019
AK02354 Blansko, nám. Svobody 2 Adaptační program v prvních třídách 30.05.2019 8 23.05.2019
AK02259 Brno, Hybešova 15 Obtížné rozhovory 04.06.2019 5 28.05.2019
AK02260 Brno, Hybešova 15 Jak stanovovat hranice dětem i rodičům 19.09.2019 8 12.09.2019
AK02261 Brno, Hybešova 15 Stres a syndrom vyhoření – příznaky a prevence 09.10.2019 8 02.10.2019