Zruš výběr
Kategorie
Číslo akce
Místo
Název
Zahájení
Rozsah hodin


Uzávěrka přihlášek


AK01432 Brno, Hybešova 15 Podzimní výtvarná dílna 16.10.2017 4 09.10.2017
AK01413 Brno, Hybešova 15 Využití INSPIS ŠVP 16.10.2017 8 06.10.2017
AK01378 Brno, Hybešova 15 Výtvarné techniky ve dvou krocích: Hledej inspiraci! 16.10.2017 8 09.10.2017
AK01479 Brno, Hybešova 15 Spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga ve výuce 17.10.2017 5 10.10.2017
AK01428 Brno, Hybešova 15 Hlasová výchova v dětském pěveckém sboru 18.10.2017 6 11.10.2017
AK01519 Brno, Hybešova 15 Efektivní práce s informacemi 19.10.2017 5 12.10.2017
AK01306 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1 Právní předpisy v činnosti školy – současnost a změny v průběhu posledního roku 20.10.2017 5 11.10.2017 Naplněna
AK01435 Brno, Hybešova 15 Tvořivá taneční výchova pro nižší školní věk 2 21.10.2017 24 09.10.2017 Naplněna
AK01549 Brno, Hybešova 15 Společné vzdělávání 23.10.2017 8 13.10.2017
AK01141 Hodonín, Horní Valy 2 Podpora přirozeného rozvoje řeči u dětí - primární logopedická prevence 24.10.2017 60 17.10.2017 Naplněna
AK01385 Brno, Hybešova 15 Dopravní situace v matematických úlohách 25.10.2017 4 18.10.2017
AK01509 Brno, Hybešova 15 Zásady elektronické publikační činnosti 25.10.2017 10 18.10.2017
AK01342 Brno, Hybešova 15 Matematická pregramotnost 30.10.2017 16 23.10.2017
AK01295 MŠ Hudcova, Brno Hrajeme vánoční příběh s dětmi v MŠ a tvoříme vánoční dekorace 31.10.2017 8 25.10.2017
AK01437 Brno, Hybešova 15 Taneční a pohybová výchova pro předškoláky 31.10.2017 12 23.10.2017
AK01212 Hodonín, Horní Valy 2 Základy polytechnické výchovy v mateřské škole 31.10.2017 4 25.10.2017
AK01290 Hodonín, Horní Valy 2 Na cestě k úspěšné škole 01.11.2017 8 23.10.2017
AK01292 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1 Rádce školní jídelny 3 01.11.2017 5 25.10.2017
AK01439 ZŠ Krásného Už se zase těšíme, jak to bude dál...I 01.11.2017 4 23.10.2017
AK01296 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1 Jak se bránit manipulaci, včetně asertivních technik 02.11.2017 5 25.10.2017
AK01458 Blansko, nám. Svobody 2 Jak sledovat a hodnotit pokroky dítěte a efektivně plánovat jeho další rozvoj 02.11.2017 8 25.10.2017
AK01507 Brno, Hybešova 15 LMS Moodle a jeho využití v práci učitele 02.11.2017 16 09.11.2017
AK01338 Blansko, nám. Svobody 2 Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky – doškolovací seminář 02.11.2017 5 26.10.2017
AK01504 Brno, Hybešova 15 Didaktika využití ICT v českém jazyce 03.11.2017 5 25.10.2017
AK01450 Brno, Hybešova 15 Setkání koordinátorů ICT 03.11.2017 5 30.10.2017
AK01545 Blansko, nám. Svobody 2 Zajímavé hry plné nevšedních nápadů a myšlenek 03.11.2017 6 27.10.2017
AK01375 Brno, Hybešova 15 Témata a projekty: Tvorba písma, autorská kniha – kaligrafie a ilustrace 06.11.2017 6 30.10.2017
AK01353 Hodonín, Horní Valy 2 Výuka vyjmenovaných slov krok za krokem 06.11.2017 4 01.11.2017
AK01480 Hodonín, Horní Valy 2 Jazykově-metodický kurz AJ pro mírně pokročilé 07.11.2017 60 31.10.2017
AK01433 Brno, Hybešova 15 Základy čtenářské gramotnosti na 1. stupni ZŠ s využitím metod dramatické výchovy 07.11.2017 16 30.10.2017
AK01384 Brno, Hybešova 15 Témata a projekty: Tvář – obličej - maska 08.11.2017 6 01.11.2017
AK01438 Brno, Hybešova 15 Zvládnutí stresu a stresových situací 08.11.2017 16 01.11.2017
AK01508 Brno, Hybešova 15 Dobré nápady pro využití ICT na 1. stupni ZŠ_16h 09.11.2017 16 02.11.2017
AK01577 Blansko, nám. Svobody 2 Efektivní komunikace aneb jak se domluvit 09.11.2017 5 02.11.2017
AK01520 Brno, Hybešova 15 Google – využití ve škole 09.11.2017 10 02.11.2017
AK01339 Blansko, nám. Svobody 2 Rádce školní jídelny 3 09.11.2017 5 02.11.2017
AK01429 Brno, Hybešova 15 Tvořivá práce s hlasem – cesta k rozvoji hudebnosti a zpěvnosti dětí 10.11.2017 6 03.11.2017
AK01434 Brno, Hybešova 15 Letem světem za zvířátky – Afrika, za polárním kruhem, Oceánie 13.11.2017 6 06.11.2017
AK01414 Brno, Hybešova 15 Využití INSPIS ŠVP 13.11.2017 8 03.11.2017
AK01418 Blansko, nám. Svobody 2 Prvouka či vlastivěda není žádná těžká věda 14.11.2017 6 07.11.2017
AK01379 Brno, Hybešova 15 Matematika na střední škole a specifické poruchy učení 15.11.2017 5 08.11.2017
AK01502 Brno, Hybešova 15 MS Excel – pokročilé dovednosti 15.11.2017 6 08.11.2017
AK01436 Brno, Hybešova 15 Písnička jako dárek 15.11.2017 5 06.11.2017
AK01490 Brno, Hybešova 15 Počítač – užitečný pomocník v MŠ 15.11.2017 6 08.11.2017
AK01370 Hodonín, Horní Valy 2 Hravá logopedie v praxi 16.11.2017 5 09.11.2017
AK01371 Hodonín, Horní Valy 2 Komunikace motivující rodiče ke spolupráci s MŠ a ZŠ 16.11.2017 7 09.11.2017
AK01340 Blansko, nám. Svobody 2 Výtvarná dílna – Mám pro tebe dárek 20.11.2017 4 13.11.2017
AK01408 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1 Zápisy do prvních tříd z různých úhlů pohledu 20.11.2017 5 14.11.2017
AK01361 Hodonín, Horní Valy 2 Základy personálního managementu MŠ – Efektivní řízení 21.11.2017 6 15.11.2017
AK01354 Hodonín, Horní Valy 2 Aktivizační a inovativní didaktické metody výuky cizích jazyků 22.11.2017 16 15.11.2017
AK01559 Brno, Hybešova 15 Jak inovovat školní vzdělávací program MŠ 22.11.2017 8 12.11.2017
AK01305 Brno, Hybešova 15 Kreativní výtvarná dílna – textil a vlna 22.11.2017 4 15.11.2017
AK01497 Brno, Hybešova 15 Microsoft Office I. 22.11.2017 16 15.11.2017
AK01299 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1 Vnitřní kontrolní systém v příspěvkových organizacích 22.11.2017 8 15.11.2017
AK01301 Hodonín, Horní Valy 2 Dětská kresba jako nástroj poznání dítěte 23.11.2017 5 16.11.2017
AK01511 Blansko, nám. Svobody 2 Souhrn hygienických požadavků pro školní jídelny 23.11.2017 5 16.11.2017
AK01374 Brno, Hybešova 15 Rozvíjíme čtenářskou gramotnost pro 2. stupeň ZŠ 24.11.2017 16 16.11.2017
AK01387 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1 Asertivita, profesionální komunikace a zvládání konfliktů 27.11.2017 16 20.11.2017
AK01287 Hodonín, Horní Valy 2 Komunikační dovednosti předškolních a mladších školních dětí 27.11.2017 6 22.11.2017
AK01253 Brno, Hybešova 15 Rádce školní jídelny 3 27.11.2017 5 15.11.2017
AK01441 Brno, Hybešova 15 Tvoření ve školní družině 27.11.2017 4 20.11.2017
AK01552 Brno, Hybešova 15 Didaktika využití ICT ve fyzice 29.11.2017 5 22.11.2017
AK01440 ZŠ Krásného Už se zase těšíme, jak to bude dál...II 29.11.2017 4 20.11.2017
AK01206 Znojmo, Jana Palacha 11 Čtenářská a informační gramotnost – přírodní vědy 30.11.2017 8 10.11.2017
AK01530 Hodonín, Horní Valy 2 Společné vzdělávání prakticky II. 30.11.2017 16 23.11.2017
AK01183 ZŠ a MŠ Týnec Vítejte u nás v ZŠ a MŠ Týnec 30.11.2017 4 10.05.2017
AK01506 Brno, Hybešova 15 Využití počítače při výuce výtvarné výchovy_16h 30.11.2017 16 23.11.2017
AK01269 Hodonín, Horní Valy 2 Školní metodik prevence na škole 01.12.2017 6 24.11.2017
AK01442 Brno, Hybešova 15 Drátované dárky a dekorace 04.12.2017 6 27.11.2017
AK01568 Brno, Hybešova 15 Matematika v 1. ročníku ZŠ – začínáme netradičně (HEJNÉHO METODA) 08.12.2017 5 01.12.2017
AK01501 Brno, Hybešova 15 MS Word – pokročilé dovednosti 08.12.2017 6 01.12.2017
AK01308 Hodonín, Horní Valy 2 Příklady dobré praxe 08.12.2017 6 29.11.2017
AK01417 Blansko, nám. Svobody 2 Šikana ve školním prostředí a její řešení II 08.12.2017 8 01.12.2017
AK01358 Hodonín, Horní Valy 2 Hodnocení škol, tvorba evaluačních standardů, plošné testování žáků 13.12.2017 8 06.12.2017
AK01461 Blansko, nám. Svobody 2 Společné vzdělávání v MŠ 13.12.2017 16 06.12.2017
AK01364 Blansko, nám. Svobody 2 Třídní učitel jako lídr 08.01.2018 8 01.01.2018
AK01460 Blansko, nám. Svobody 2 Práce s dětmi méně než tříletými v MŠ 11.01.2018 24 04.01.2018
AK01557 Hodonín, Horní Valy 2 Prvouka či vlastivěda není žádná těžká věda 17.01.2018 6 10.01.2018
AK01341 Blansko, nám. Svobody 2 HACCP - systém kritických bodů ve školním stravování 18.01.2018 5 04.01.2018
AK01157 Brno, Hybešova 15 Individualizace předškolního vzdělávání 23.01.2018 40 01.09.2017
AK01173 Znojmo, Jana Palacha 11 Čtenářská pregramotnost 23.01.2018 16 10.01.2018
AK01459 Brno, Hybešova 15 HACCP - systém kritických bodů ve školním stravování 07.02.2018 5 31.01.2018
AK01213 Hodonín, Horní Valy 2 Emoční a sociální zralost dítěte před nástupem do školy 14.02.2018 8 08.02.2018
AK01445 Brno, Hybešova 15 Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v MŠ a mladším školním věku 01.03.2018 8 22.02.2018
AK01045 Hodonín, Horní Valy 2 Týmové dny - zajímavá skupinová výuka pro 1. st. ZŠ 04.04.2018 5 26.04.2017
AK01447 Brno, Hybešova 15 Rozvoj osobních kvalit a komunikativní a kooperativní dovednosti 06.04.2018 16 30.03.2018
AK01214 Hodonín, Horní Valy 2 Potřeby dítěte předškolního věku 18.04.2018 8 11.04.2018
zavřít
Společné vzdělávání
Seminář nabízí vysvětlení k nové vyhlášce, o možnostech vzdělávání žáků se SVP, podpůrná opatření a jejich aplikaci v praxi. Zabývá se praktickými zkušenostmi speciálního pedagoga a výchovného poradce s prací s dětmi se SVP a jejich rodiči, diagnostikou a rediagnostikou těchto dětí a úpravou RVP ZV. Vysvětluje roli asistenta pedagoga a osobního asistenta ve vzdělávacím procesu. Účastníci se seznámí prakticky s tvorbou IVP a uplatněním podpůrných opatření.
 
Mimořádný termín semináře pro ZŠ do "šablon" - Společné vzdělávání
Číslo akce AK01549 Číslo akreditace MSMT-32855/2016-1-984 Rozsah hodin 8
Termín 23.10.2017, 09.00 - 15.30
Místo konání akce Brno, Hybešova 15
Poznámka Seminář nabízí vysvětlení k nové vyhlášce, o možnostech vzdělávání žáků se SVP, podpůrná opatření a
Lektoři Mgr. Marie Krejčí  
Kurzovné 1000 Kč Uzávěrka přihlášek 13.10.2017
Kontakt Jana Daňková, e-mail: dankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 029