Zruš výběr
Kategorie
Číslo akce
Místo
Název
Zahájení
Rozsah hodin


Uzávěrka přihlášek


AK01831 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1 Obtížné rozhovory 18.06.2018 5 12.06.2018
AK01811 mimo JMK Hospitace českých učitelů na MŠ v DR 22.06.2018 8 15.06.2018 Naplněna
AK01837 Blansko, nám. Svobody 2 Práce s dětmi méně než tříletými v MŠ 02.07.2018 24 15.06.2018
AK01830 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1 Společné vzdělávání v MŠ 03.07.2018 16 20.06.2018
AK01761 Blansko, nám. Svobody 2 Vzdělávání v mateřské škole – individualizace 09.07.2018 40 25.06.2018 Naplněna
AK01767 Hodonín, Horní Valy 2 Podpora přirozeného rozvoje řeči u dětí - primární logopedická prevence 20.08.2018 60 13.08.2018
AK01880 Brno, Hybešova 15 Týdenní intenzivní kurz anglického jazyka s rodilým mluvčím pro středně pokročilé 20.08.2018 35 18.06.2018 Naplněna
AK01844 Znojmo, Jana Palacha 11 Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky – doškolovací kurz 28.08.2018 5 21.08.2018
AK01657 Blansko, nám. Svobody 2 Učitelka mateřské školy a praxe 29.08.2018 16 22.08.2018
AK02012 Brno, Hybešova 15 Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga 04.09.2018 84 03.08.2018
AK01839 Brno, Hybešova 15 Aktualizace a úpravy ŠVP PV 06.09.2018 8 31.07.2018
AK02009 Brno, Hybešova 15 Ohrožené dítě a jeho včasná detekce ve školním prostředí 07.09.2018 8 03.09.2018
AK01769 Brno, Hybešova 15 Studium pro asistenty pedagoga 120h 07.09.2018 120 31.08.2018 Naplněna
AK01973 Blansko, nám. Svobody 2 Jste asistent pedagoga? Pracujete s dítětem s ADHD, ADD? Víte určitě, jak na to? 10.09.2018 8 03.09.2018
AK01887 Brno, Hybešova 15 Studium k výkonu specializovaných činností, koordinace v oblasti ICT 14.09.2018 255 30.06.2018
AK02002 Znojmo, Jana Palacha 11 Didaktika využití ICT v českém jazyce 17.09.2018 5 11.09.2018
AK01937 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1 Rozvoj grafomotorických dovedností, odstranění grafomotorických obtíží 17.09.2018 5 10.09.2018
AK02035 Brno, Hybešova 15 Spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga ve výuce 17.09.2018 5 10.09.2018
AK02003 Znojmo, Jana Palacha 11 Peněžní fondy v příspěvkových organizacích 19.09.2018 6 12.09.2018
AK01944 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1 Seminář pro začínající vedoucí školních jídelen 20.09.2018 5 13.09.2018
AK02033 Sál MěÚ Znojmo, nám. Armády Právní poradna 21.09.2018 5 14.09.2018
AK01863 Brno, Hybešova 15 Time management prakticky 21.09.2018 8 14.09.2018
AK01907 Znojmo, Jana Palacha 11 Školní metodik prevence na škole 24.09.2018 6 17.09.2018
AK01923 Hodonín, Horní Valy 2 Školní metodik prevence na škole 25.09.2018 6 18.09.2018
AK01975 Brno, Hybešova 15 HACCP - systém kritických bodů ve školním stravování 26.09.2018 5 16.09.2018
AK01903 Znojmo, Jana Palacha 11 Tvořivá taneční a pohybová výchova pro mladší školní věk 26.09.2018 8 19.09.2018
AK01917 Hodonín, Horní Valy 2 Základy personálního managementu MŠ – Efektivní řízení 26.09.2018 6 19.09.2018
AK01905 Znojmo, Jana Palacha 11 Prevence školní neúspěšnosti a předcházení SPU již v MŠ a v 1. třídách ZŠ 01.10.2018 5 23.09.2018
AK01935 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1 Individualizace předškolního vzdělávání 02.10.2018 40 15.09.2018
AK02011 Brno, Hybešova 15 Konverzační kurz anglického jazyka s rodilým mluvčím pro středně pokročilé 02.10.2018 60 21.08.2018
AK01939 Hodonín, Horní Valy 2 Metody výuky pravopisu vyjmenovaných a příbuzných slov 02.10.2018 4 25.09.2018
AK02004 Znojmo, Jana Palacha 11 Společné vzdělávání 04.10.2018 8 24.09.2018
AK01895 Hodonín, Horní Valy 2 Společné vzdělávání v MŠ 05.10.2018 16 28.09.2018
AK01864 Brno, Hybešova 15 Tvořivá taneční a pohybová výchova pro mladší školní věk 06.10.2018 8 26.09.2018
AK02008 Brno, Hybešova 15 Využití INSPIS ŠVP 08.10.2018 8 26.09.2018
AK01604 Znojmo, Jana Palacha 11 Dětská kresba, aneb výtvarný projev jako nástroj poznání dítěte v pedagogické praxi II. 09.10.2018 5 02.10.2018
AK01970 Blansko, nám. Svobody 2 Kurz anglického jazyka pro středně pokročilé 09.10.2018 56 25.09.2018
AK01912 Hodonín, Horní Valy 2 Relaxační techniky v MŠ 09.10.2018 6 02.10.2018
AK01969 Blansko, nám. Svobody 2 Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé a věčné začátečníky 10.10.2018 56 26.09.2018
AK01971 Blansko, nám. Svobody 2 Kurz anglického jazyka pro pokročilé 10.10.2018 56 26.09.2018
AK01972 Blansko, nám. Svobody 2 Kurz anglického jazyka pro pokročilé 10.10.2018 56 26.09.2018
AK02014 Brno, Hybešova 15 Matematická gramotnost – Aritmetika na 2. stupni ZŠ 11.10.2018 6 04.10.2018
AK01959 Brno, Hybešova 15 Jak mít úspěch v hodinách 12.10.2018 8 05.10.2018
AK01994 Brno, Hybešova 15 STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2018-2019 12.10.2018 120 31.08.2018
AK01848 Blansko, nám. Svobody 2 Využití obrázku v hodinách AJ k prezentaci a procvičení slovní zásoby 12.10.2018 4 05.10.2018
AK01919 MŠ Hodonice Práce s dětmi méně než tříletými v MŠ 15.10.2018 24 08.10.2018
AK01789 Hodonín, Horní Valy 2 Seminář pro začínající vedoucí školních jídelen 15.10.2018 5 08.10.2018
AK01902 Znojmo, Jana Palacha 11 Primární logopedická prevence u dětí předškolního a mladšího školního věku 16.10.2018 8 09.10.2018
AK01815 Hodonín, Horní Valy 2 Zdravotník zotavovacích akcí 22.10.2018 40 15.10.2018
AK01915 Znojmo, Jana Palacha 11 Metody výuky pravopisu vyjmenovaných a příbuzných slov 30.10.2018 4 23.09.2018
AK02013 Brno, Hybešova 15 Matematická gramotnost – Algebra, geometrie na ZŠ 01.11.2018 6 25.10.2018
AK01938 Hodonín, Horní Valy 2 Jak vybudovat pozitivní a růstové klima ve škole 02.11.2018 8 26.10.2018
AK01860 Znojmo, Jana Palacha 11 Čtenářská pregramotnost 05.11.2018 16 29.10.2018
AK02026 Brno, Hybešova 15 Využití INSPIS ŠVP 05.11.2018 8 26.10.2018
AK01958 Hodonín, Horní Valy 2 Jazykově-metodický kurz AJ pro mírně pokročilé 06.11.2018 60 30.10.2018
AK01899 Hodonín, Horní Valy 2 „Učit bez hlasu? To nejde!“ – aneb jak bojovat s hlasovou únavou 07.11.2018 4 30.09.2018
AK02028 Hodonín, Horní Valy 2 Hrajeme si s pohádkou 09.11.2018 6 02.11.2018
AK01976 Brno, Hybešova 15 Studium pro asistenty pedagoga 09.11.2018 120 30.10.2018
AK02021 Brno, Hybešova 15 Matematická gramotnost při společném vzdělávání (nadaní žáci, žáci se SPU) 15.11.2018 6 08.11.2018
AK01861 Znojmo, Jana Palacha 11 Matematická pregramotnost 19.11.2018 16 12.11.2018
AK01878 Brno, Hybešova 15 Efektivní komunikace aneb jak se domluvit 27.11.2018 5 10.05.2018
AK02010 Brno, Hybešova 15 Matematická pregramotnost 28.11.2018 16 21.11.2018
AK01846 Hodonín, Horní Valy 2 Seminář pro vedoucí školních jídelen 03.12.2018 5 30.11.-0001
AK01877 Znojmo, Jana Palacha 11 Edukačně stimulační program pro předškoláky 06.12.2018 30 30.11.2018
AK02022 Brno, Hybešova 15 Sociálně-právní ochrana dětí v kontextu školního prostředí 15.01.2019 6 08.01.2019
AK02005 Znojmo, Jana Palacha 11 Rozvoj matematické gramotnosti v ZŠ 16.01.2019 16 10.01.2019
AK02007 Znojmo, Jana Palacha 11 Osobnostně sociální rozvoj pedagogů II 07.02.2019 16 22.01.2019
AK02006 Znojmo, Jana Palacha 11 Podpora přirozeného rozvoje řeči u dětí - primární logopedická prevence 11.03.2019 60 28.02.2019
AK02034 OA Veselí nad Moravou Osobnostně sociální rozvoj pedagogů II 14.03.2019 16 07.03.2019
zavřít
 
Číslo akce Číslo akreditace Rozsah hodin
Termín
Místo konání akce
Lektoři   
Kurzovné 0 Kč Uzávěrka přihlášek 01.01.1970
Kontakt