Zruš výběr
Kategorie
Číslo akce
Místo
Název
Zahájení
Rozsah hodin


Uzávěrka přihlášek


AK01937 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1 Rozvoj grafomotorických dovedností, odstranění grafomotorických obtíží 17.09.2018 5 10.09.2018
AK02035 Brno, Hybešova 15 Spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga ve výuce 17.09.2018 5 10.09.2018
AK02032 Brno, Hybešova 15 Žáci s PO a práce s nimi 19.09.2018 5 05.09.2018
AK02039 Hodonín, Horní Valy 2 Peněžní fondy v příspěvkových organizacích 20.09.2018 6 13.09.2018
AK01944 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1 Seminář pro začínající vedoucí školních jídelen 20.09.2018 5 13.09.2018
AK02033 Sál MěÚ Znojmo, nám. Armády Právní poradna 21.09.2018 5 14.09.2018
AK02140 Brno, Hybešova 15 Kurz anglického jazyka pro středně pokročilé 24.09.2018 80 17.09.2018
AK01907 Znojmo, Jana Palacha 11 Školní metodik prevence na škole 24.09.2018 6 17.09.2018
AK02099 Blansko, nám. Svobody 2 Aktuality v účetnictví a hospodaření PO v systému školství 25.09.2018 6 18.09.2018
AK02078 Brno, Hybešova 15 Hola, hola, škola volá (Hravá propedeutika matematických představ) 25.09.2018 6 20.09.2018
AK01923 Hodonín, Horní Valy 2 Školní metodik prevence na škole 25.09.2018 6 18.09.2018
AK01996 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1 Čtenářská pregramotnost 26.09.2018 16 17.09.2018
AK01975 Brno, Hybešova 15 HACCP - systém kritických bodů ve školním stravování 26.09.2018 5 16.09.2018 Naplněna
AK02167 Brno, Hybešova 15 Kurz německého jazyka pro úplné začátečníky 27.09.2018 60 26.09.2018
AK02182 Brno, Hybešova 15 Kurz ruského jazyka pro začátečníky 27.09.2018 60 24.09.2018
AK01914 Brno, Hybešova 15 Výtvarná dílna - Co vše můžeme dělat s papírem, Téma: KOLÁŽ – ROLÁŽ - JIŘÍ KOLÁŘ 01.10.2018 4 24.09.2018 Naplněna
AK02068 Znojmo, Jana Palacha 11 Zásady práce s dítětem s ADHD (ADD) 01.10.2018 5 23.09.2018
AK02011 Brno, Hybešova 15 Konverzační kurz anglického jazyka s rodilým mluvčím pro středně pokročilé 02.10.2018 60 24.09.2018 Naplněna
AK02149 Brno, Hybešova 15 Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé 02.10.2018 56 24.09.2018
AK02145 Brno, Hybešova 15 Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé 02.10.2018 56 24.09.2018
AK02196 Vyškov, Brněnská 7 Kurz anglického jazyka pro pokročilé 02.10.2018 60 28.09.2018
AK01939 Hodonín, Horní Valy 2 Metody výuky pravopisu vyjmenovaných a příbuzných slov 02.10.2018 4 25.09.2018
AK02157 Brno, Hybešova 15 Kurz německého jazyka pro pokročilé 02.10.2018 60 28.09.2018
AK02181 Brno, Hybešova 15 Kurz německého jazyka pro mírně pokročilé 02.10.2018 60 26.09.2018
AK02093 Blansko, nám. Svobody 2 Podzimní výtvarná dílna 02.10.2018 4 25.09.2018
AK01935 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1 Individualizace předškolního vzdělávání 02.10.2018 40 15.09.2018
AK02197 Vyškov, Brněnská 7 Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé 03.10.2018 60 28.09.2018
AK02198 Vyškov, Brněnská 7 Kurz anglického jazyka pro středně pokročilé 03.10.2018 60 28.09.2018
AK02107 Blansko, nám. Svobody 2 Konflikty – řešení modelových situací z praxe, agrese 03.10.2018 8 26.09.2018
AK02150 Brno, Hybešova 15 Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé 03.10.2018 56 24.09.2018
AK02148 Brno, Hybešova 15 Kurz anglického jazyka pro pokročilé 03.10.2018 56 24.09.2018
AK02146 Brno, Hybešova 15 Kurz anglického jazyka pro středně pokročilé 03.10.2018 56 24.09.2018
AK02058 Brno, Hybešova 15 Matematická rozcvička – součást výuky 03.10.2018 4 24.09.2018
AK02172 Brno, Hybešova 15 MS Word – základní použití 03.10.2018 6 26.09.2018
AK02175 Brno, Hybešova 15 Počítač – užitečný pomocník v MŠ 03.10.2018 6 26.09.2018
AK02103 Brno, Hybešova 15 Rodina a škola 03.10.2018 5 24.09.2018
AK02169 Brno, Hybešova 15 Burza nápadů – využití interaktivní tabule ve výuce 04.10.2018 5 27.09.2018
AK02120 Brno, Hybešova 15 Časté chyby při vedení účetnictví s příklady 04.10.2018 6 27.09.2018 Naplněna
AK02165 Brno, Hybešova 15 Google – využití ve škole 04.10.2018 10 27.09.2018
AK02152 Brno, Hybešova 15 Kurz anglického jazyka pro středně pokročilé 04.10.2018 56 24.09.2018
AK02153 Brno, Hybešova 15 Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé 04.10.2018 56 24.09.2018
AK02147 Brno, Hybešova 15 Kurz anglického jazyka pro středně pokročilé 04.10.2018 56 24.09.2018
AK02151 Brno, Hybešova 15 Kurz anglického jazyka pro pokročilé 04.10.2018 56 24.09.2018
AK02113 Blansko, nám. Svobody 2 Motivace a tvořivost u dětí předškolního věku 04.10.2018 8 21.09.2018
AK02004 Znojmo, Jana Palacha 11 Společné vzdělávání 04.10.2018 8 24.09.2018
AK01997 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1 Vedení třídních schůzek 04.10.2018 5 26.09.2018
AK02195 Vyškov, Brněnská 7 Kurz anglického jazyka pro začátečníky 04.10.2018 60 28.09.2018
AK01895 Hodonín, Horní Valy 2 Společné vzdělávání v MŠ 05.10.2018 16 28.09.2018
AK01864 Brno, Hybešova 15 Tvořivá taneční a pohybová výchova pro mladší školní věk 06.10.2018 8 26.09.2018
AK02052 Znojmo, Jana Palacha 11 Seminář pro začínající vedoucí školních jídelen 08.10.2018 5 01.10.2018
AK02072 Brno, Hybešova 15 Za výtvarnou kulturou Brna (exkurze do terénu) 08.10.2018 8 01.10.2018
AK02008 Brno, Hybešova 15 Využití INSPIS ŠVP 08.10.2018 8 26.09.2018 Naplněna
AK01604 Znojmo, Jana Palacha 11 Dětská kresba, aneb výtvarný projev jako nástroj poznání dítěte v pedagogické praxi II. 09.10.2018 5 02.10.2018
AK02080 Brno, Hybešova 15 Jaro, léto, podzim, zima – lidové svátky a tradice ve výtvarné výchově 09.10.2018 8 01.10.2018
AK01970 Blansko, nám. Svobody 2 Kurz anglického jazyka pro středně pokročilé 09.10.2018 56 25.09.2018
AK01912 Hodonín, Horní Valy 2 Relaxační techniky v MŠ 09.10.2018 6 02.10.2018
AK02044 Brno, Hybešova 15 Učitel a jeho spolupráce s rodiči 09.10.2018 8 02.10.2018
AK02105 Brno, Hybešova 15 Chyby vedoucích pracovníků a jejich důsledky II. 10.10.2018 4 24.09.2018
AK02104 Brno, Hybešova 15 Chyby vedoucích pracovníků a jejich důsledky I 10.10.2018 4 24.09.2018
AK01969 Blansko, nám. Svobody 2 Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé a věčné začátečníky 10.10.2018 56 26.09.2018
AK01971 Blansko, nám. Svobody 2 Kurz anglického jazyka pro pokročilé 10.10.2018 56 26.09.2018
AK01972 Blansko, nám. Svobody 2 Kurz anglického jazyka pro pokročilé 10.10.2018 56 26.09.2018
AK02042 Hodonín, Horní Valy 2 Matematika den za dnem 10.10.2018 5 02.10.2018
AK02174 Brno, Hybešova 15 MS Excel – základní použití 10.10.2018 6 03.10.2018
AK01998 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1 Potřeby dítěte předškolního věku 10.10.2018 8 03.10.2018
AK02176 Brno, Hybešova 15 Webové stránky mateřské školy 10.10.2018 6 03.10.2018
AK02114 Blansko, nám. Svobody 2 Jak stanovovat hranice dětem i rodičům 10.10.2018 8 01.10.2018 Naplněna
AK02091 Brno, Hybešova 15 Kyberkriminalita dětí a mladistvých 11.10.2018 8 04.10.2018
AK02014 Brno, Hybešova 15 Matematická gramotnost – Aritmetika na 2. stupni ZŠ 11.10.2018 6 04.10.2018
AK02190 Brno, Hybešova 15 Základní ovládání počítače 11.10.2018 10 04.10.2018
AK02055 Hodonín, Horní Valy 2 Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga 11.10.2018 84 04.10.2018 Naplněna
AK01959 Brno, Hybešova 15 Jak mít úspěch v hodinách 12.10.2018 8 05.10.2018
AK01848 Blansko, nám. Svobody 2 Využití obrázku v hodinách AJ k prezentaci a procvičení slovní zásoby 12.10.2018 4 05.10.2018
AK02003 Znojmo, Jana Palacha 11 Peněžní fondy v příspěvkových organizacích 12.10.2018 6 12.09.2018
AK01994 Brno, Hybešova 15 STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2018-2019 12.10.2018 120 31.08.2018 Naplněna
AK02086 Brno, Hybešova 15 Cestou ovčího vlákna 15.10.2018 4 07.10.2018
AK01919 MŠ Hodonice Práce s dětmi méně než tříletými v MŠ 15.10.2018 24 08.10.2018
AK01789 Hodonín, Horní Valy 2 Seminář pro začínající vedoucí školních jídelen 15.10.2018 5 08.10.2018
AK01902 Znojmo, Jana Palacha 11 Primární logopedická prevence u dětí předškolního a mladšího školního věku 16.10.2018 8 09.10.2018
AK02074 Brno, Hybešova 15 Rozvoj matematické gramotnosti u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 17.10.2018 16 10.10.2018
AK02177 Brno, Hybešova 15 Úprava fotografií ve volně dostupných programech 17.10.2018 10 10.10.2018
AK02041 Hodonín, Horní Valy 2 Výchovné vedení dětí předškolního věku v rodině a mateřské škole 17.10.2018 5 10.10.2018
AK02062 Brno, Hybešova 15 Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky 17.10.2018 20 03.10.2018
AK02097 Blansko, nám. Svobody 2 Peněžní fondy v příspěvkových organizacích 18.10.2018 6 11.10.2018
AK02057 Znojmo, Jana Palacha 11 Školní poradenská pracoviště na ZŠ 18.10.2018 5 11.10.2018
AK02168 Brno, Hybešova 15 Tvorba efektních prezentací 18.10.2018 10 11.10.2018
AK02143 Hodonín, Horní Valy 2 Výuka aritmetiky na 2. stupni ZŠ 18.10.2018 5 11.10.2018
AK02066 Znojmo, Jana Palacha 11 Hrajeme si s pohádkou 19.10.2018 6 12.10.2018
AK02201 Brno, Hybešova 15 Nové metody při výuce pravopisu 22.10.2018 5 15.10.2018
AK01815 Hodonín, Horní Valy 2 Zdravotník zotavovacích akcí 22.10.2018 40 15.10.2018
AK02111 Brno, Hybešova 15 Klima třídy 23.10.2018 8 16.10.2018
AK02048 MŠ Brno, Hudcova Připravujeme Martinskou slavnost 23.10.2018 8 18.10.2018
AK02054 Znojmo, Jana Palacha 11 Učitel a jeho spolupráce s rodiči 23.10.2018 8 16.10.2018
AK02122 Brno, Hybešova 15 Agresivní jedinec I. 24.10.2018 8 12.10.2018
AK01999 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1 Konflikty – řešení modelových situací z praxe 24.10.2018 8 18.10.2018
AK02180 Brno, Hybešova 15 MS Excel – pokročilé dovednosti 24.10.2018 6 17.10.2018
AK02084 Brno, Hybešova 15 Příběhy hudebních salónů pro 1. stupeň ZŠ 24.10.2018 4 15.10.2018
AK02123 Brno, Hybešova 15 Agresivní jedinec II. 25.10.2018 8 18.10.2018
AK02164 Brno, Hybešova 15 Bezplatné programy pro výuku na 1. stupni ZŠ 25.10.2018 5 18.10.2018
AK02000 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1 Matematická pregramotnost 25.10.2018 16 18.10.2018
AK02083 Brno, Hybešova 15 Recyklační workshop a výtvarná dílna Zero Waste 25.10.2018 4 15.10.2018
AK02128 Znojmo, Jana Palacha 11 Školení vedoucích zaměstanců v oblasti BOZP a PO 25.10.2018 5 18.10.2018
AK02092 Blansko, nám. Svobody 2 Vše o školních jídelnách - výdejnách 25.10.2018 5 18.10.2018
AK02015 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1 Inovace a trendy ve vzdělávání – podnětné prostředí v MŠ 26.10.2018 6 18.10.2018
AK01915 Znojmo, Jana Palacha 11 Metody výuky pravopisu vyjmenovaných a příbuzných slov 31.10.2018 4 23.09.2018
AK02173 Brno, Hybešova 15 MS Word – pokročilé dovednosti 31.10.2018 6 10.10.2018
AK02061 Brno, Hybešova 15 Spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga ve výuce 31.10.2018 5 23.10.2018
AK02038 Brno, Hybešova 15 Učíme děti zpívat - náprava nezpěváků 31.10.2018 6 22.10.2018
AK02179 Brno, Hybešova 15 Začínáme s tabletem – základní funkce a použití 31.10.2018 5 24.10.2018
AK02031 Brno, Hybešova 15 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 31.10.2018 8 17.10.2018
AK02040 Hodonín, Horní Valy 2 Hudební nástroje v pohádkách a příbězích 01.11.2018 6 24.10.2018
AK02013 Brno, Hybešova 15 Matematická gramotnost – Algebra, geometrie na ZŠ 01.11.2018 6 25.10.2018
AK02171 Brno, Hybešova 15 Metoda CLIL ve výuce informatiky 01.11.2018 8 25.10.2018
AK01938 Hodonín, Horní Valy 2 Jak vybudovat pozitivní a růstové klima ve škole 02.11.2018 8 26.10.2018
AK02215 Brno, Hybešova 15 LMS Moodle – činnosti v systému 02.11.2018 8 26.10.2018
AK02016 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1 Seminář pro začínající vedoucí školních jídelen II. 02.11.2018 5 25.10.2018
AK02208 Brno, Hybešova 15 Žákovské projekty s podporou ICT 02.11.2018 8 26.10.2018
AK02158 Vyškov, Brněnská 7 Zásady práce s dítětem s ADHD (ADD) – 1. část 05.11.2018 5 31.10.2018
AK01860 Znojmo, Jana Palacha 11 Čtenářská pregramotnost 05.11.2018 16 29.10.2018
AK02203 Brno, Hybešova 15 Nejlepší nápady do prvouky, přírodovědy a vlastivědy 05.11.2018 4 26.10.2018
AK02081 Brno, Hybešova 15 Podzimní nápady v grafické dílně 05.11.2018 6 29.10.2018
AK02065 Brno, Hybešova 15 Vhodné strategie pro aktivizaci žáků ve výuce chemie na ZŠ 05.11.2018 5 29.10.2018
AK02026 Brno, Hybešova 15 Využití INSPIS ŠVP 05.11.2018 8 26.10.2018
AK02017 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1 Hry na rozvoj pozornosti a paměti v ZŠ 06.11.2018 5 30.10.2018
AK01958 Hodonín, Horní Valy 2 Jazykově-metodický kurz AJ pro mírně pokročilé 06.11.2018 60 30.10.2018
AK02209 Brno, Hybešova 15 Microsoft Office I. 07.11.2018 16 31.10.2018
AK02166 Brno, Hybešova 15 Peněžní fondy v příspěvkových organizacích 07.11.2018 6 31.10.0218
AK02030 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1 Rozvoj matematické gramotnosti v ZŠ 07.11.2018 16 31.10.2018
AK02101 Brno, Hybešova 15 Třídnická hodina – jeden z nástrojů, jak ovlivnit klima třídy 07.11.2018 8 30.10.2018
AK01899 Hodonín, Horní Valy 2 „Učit bez hlasu? To nejde!“ – aneb jak bojovat s hlasovou únavou 07.11.2018 4 30.09.2018
AK02045 Brno, Hybešova 15 Jak si inovovat či vylepšit svůj ŠVP 08.11.2018 8 25.10.2018
AK02133 Sloup Podpora spolupráce pedagogů a asistentů pedagoga 08.11.2018 14 19.10.2018
AK02029 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1 Pohled na vnitřní procesy dítěte – s ADD, ADHD, PAS a SPUCH 08.11.2018 8 31.10.2018
AK02028 Hodonín, Horní Valy 2 Hrajeme si s pohádkou 09.11.2018 6 02.11.2018
AK01976 Brno, Hybešova 15 Studium pro asistenty pedagoga 09.11.2018 120 30.10.2018 Naplněna
AK02090 Brno, Hybešova 15 Choreografie a tvorba ve tvořivé taneční výchově 10.11.2018 8 29.10.2018
AK02193 Blansko, nám. Svobody 2 Workshop – problém zvaný ADHD, ADD 10.11.2018 5 01.11.2018
AK02037 Brno, Hybešova 15 Aranžmá a dekorace z přírodnin: Vánoční 12.11.2018 4 05.11.2018
AK02117 Brno, Hybešova 15 Hodnotící pohovor 12.11.2018 8 20.10.2018
AK02125 Hodonín, Horní Valy 2 Odborná příprava preventistů PO a požárních hlídek 12.11.2018 2 05.11.2018
AK02126 Hodonín, Horní Valy 2 Školení vedoucích zaměstanců v oblasti BOZP a PO 12.11.2018 5 05.11.2018
AK02094 Blansko, nám. Svobody 2 Tvoření ve školní družině - Vánoce 12.11.2018 4 05.11.2018
AK02089 Brno, Hybešova 15 Aktuality v účetnictví a hospodaření PO v systému školství 13.11.2018 6 05.11.2018
AK02161 Znojmo, Jana Palacha 11 Prezentace zkušeností z enviromentálního vzdělávání v praxi MŠ 13.11.2018 8 04.11.2018
AK02191 Brno, Hybešova 15 Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga 13.11.2018 84 30.10.2018
AK02050 Brno, Hybešova 15 Vše o školních jídelnách - výdejnách 14.11.2018 5 31.10.2018
AK02124 Hodonín, Horní Valy 2 Identifikace a podpora vývojově oslabeného dítěte/žáka Komunikace se zákonným zástupcem (1. stupeň p 14.11.2018 8 07.11.2018
AK02073 Brno, Hybešova 15 Matematika na střední škole a specifické poruchy učení 14.11.2018 5 07.11.2018
AK02056 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1 Vánoční výtvarná dílna 14.11.2018 4 07.11.2018
AK02021 Brno, Hybešova 15 Matematická gramotnost při společném vzdělávání (nadaní žáci, žáci se SPU) 15.11.2018 6 08.11.2018
AK02207 Brno, Hybešova 15 MS PowerPoint – základní použití 15.11.2018 6 08.11.2018
AK02214 Brno, Hybešova 15 Volně dostupné programy pro výuku na 2. stupni ZŠ a SŠ 15.11.2018 10 08.11.2018
AK02110 Znojmo, Jana Palacha 11 Výchova – nevýchova: vzorce chování a její vliv na dítě/žáka ve vzdělávacím procesu 15.11.2018 8 07.11.2018
AK02213 Brno, Hybešova 15 Dobré nápady pro využití ICT na 1. stupni ZŠ_16h 16.11.2018 16 09.11.2018
AK02212 Brno, Hybešova 15 Využití ICT na 1. stupni ZŠ 16.11.2018 16 09.11.2018
AK02036 Brno, Hybešova 15 Kreativní výtvarná dílna – papír: Krabičky, obaly a přáníčka 19.11.2018 4 12.11.2018
AK01861 Znojmo, Jana Palacha 11 Matematická pregramotnost 19.11.2018 16 12.11.2018
AK02076 Brno, Hybešova 15 (Sebe)koučování jako součást stylu práce pedagoga 20.11.2018 16 13.11.2018
AK02043 Znojmo, Jana Palacha 11 Aktuality v účetnictví a hospodaření PO v systému školství 21.11.2018 6 14.11.2018
AK02020 Břeclav, nábř. Komenského 1126/1 Osobnostně sociální rozvoj pedagogů II 21.11.2018 16 13.11.2018
AK02085 Brno, Hybešova 15 Příběhy hudebních salónů pro 2. stupeň ZŠ 21.11.2018 4 12.11.2018
AK02100 Blansko, nám. Svobody 2 Dokumentace v MŠ 22.11.2018 8 15.11.2018
AK02121 Brno, Hybešova 15 Účetní uzávěrka a účetní závěrka za rok 2018 22.11.2018 6 15.11.2018
AK02096 Blansko, nám. Svobody 2 Inventarizace 23.11.2018 4 16.11.2018
AK02159 Vyškov, Brněnská 7 Zásady práce s dítětem s ADHD (ADD) – 2. část 26.11.2018 5 20.11.2018
AK01957 Hodonín, Horní Valy 2 Aktivizující metody v literární výchově na 1. a 2. stupni ZŠ zlepšující čtenářskou gramotnost 26.11.2018 16 19.11.2018
AK01878 Brno, Hybešova 15 Efektivní komunikace aneb jak se domluvit 27.11.2018 5 10.05.2018
AK02102 Brno, Hybešova 15 Kyberšikana a další zneužití ICT technologií 27.11.2018 6 20.11.2018
AK02129 Blansko, náměstí Svobody 2 Psychomotorický vývoj dítěte ve dvou letech a jeho zákonitosti 27.11.2018 8 13.11.2018
AK02064 Brno, Hybešova 15 Hudební příběhy pro planetu Zemi aneb vyprávění netradičních hudebních nástrojů 28.11.2018 6 19.11.2018
AK02010 Brno, Hybešova 15 Matematická pregramotnost 28.11.2018 16 21.11.2018
AK02082 Brno, Hybešova 15 Kreativní výtvarná dílna: Vlněný a textilní šperk 29.11.2018 4 19.11.2018
AK02216 Brno, Hybešova 15 MS PowerPoint – pokročilé dovednosti 29.11.2018 6 22.11.2018
AK02046 Brno, Hybešova 15 Společné vzdělávání 29.11.2018 8 15.11.2018
AK02095 Blansko, nám. Svobody 2 Co ještě pro děti v MŠ můžeme udělat – dítě s odloženou školní docházkou 30.11.2018 8 25.10.2018
AK02154 Hodonín, Horní Valy 2 Účetní uzávěrka a účetní závěrka za rok 2018 30.11.2018 6 23.11.2018
AK02063 Brno, Hybešova 15 Kouzlo adventu a Vánoc 03.12.2018 4 26.11.2018
AK02112 Brno, Hybešova 15 Na slovíčko se šikanou – základní orientace v problému 03.12.2018 8 26.11.1201
AK01846 Hodonín, Horní Valy 2 Seminář pro vedoucí školních jídelen 03.12.2018 5 30.11.-0001
AK02051 Znojmo, Jana Palacha 11 Seminář pro začínající vedoucí školních jídelen II. 04.12.2018 5 27.11.2018
AK02178 Brno, Hybešova 15 Úprava videa ve volně dostupných programech 05.12.2018 10 28.11.2018
AK01877 Znojmo, Jana Palacha 11 Edukačně stimulační program pro předškoláky 06.12.2018 30 30.11.2018
AK02075 Brno, Hybešova 15 Matematika nás baví 06.12.2018 4 29.11.2018
AK02205 Brno, Hybešova 15 Netradiční aktivity ve výuce – aneb neučte jen Word a Excel 06.12.2018 5 29.11.2018
AK02156 Hodonín, Horní Valy 2 Hra a její využití v MŠ a ZŠ k rozvoji kooperace 10.12.2018 6 03.12.2018
AK02131 Blansko, nám. Svobody 2 Kritéria školní zralosti – odklad školní docházky 10.12.2018 6 03.12.2018
AK02060 Brno, Hybešova 15 Zásady projektu Zdravá školní jídelna 12.12.2018 5 02.12.2018
AK02136 Hodonín, Horní Valy 2 Rozvoj emoční inteligence – emoce, empatie a sociální dovednosti 08.01.2019 5 31.12.2018
AK02210 Brno, Hybešova 15 Microsoft Office II. 09.01.2019 16 02.01.2019
AK02206 Brno, Hybešova 15 Jak na animace, reklamu, komiksy a výuková videa 10.01.2019 8 03.01.2019
AK02071 Znojmo, Jana Palacha 11 Kritéria školní zralosti – odklad školní docházky, zápisy do prvních tříd 10.01.2019 8 03.01.2019
AK02022 Brno, Hybešova 15 Sociálně-právní ochrana dětí v kontextu školního prostředí 15.01.2019 6 08.01.2019
AK02005 Znojmo, Jana Palacha 11 Rozvoj matematické gramotnosti v ZŠ 16.01.2019 16 10.01.2019
AK02098 Blansko, nám. Svobody 2 Doplňková činnost 18.01.2019 4 11.01.2019
AK02218 Hodonín, Horní Valy 2 Dokumentace v MŠ 23.01.2019 8 16.01.2019
AK02070 Znojmo, Jana Palacha 11 Psychomotorický vývoj dítěte ve dvou letech a jeho zákonitosti 24.01.2019 8 17.01.2019
AK02132 Blansko, nám. Svobody 2 Čtenářská pregramotnost 28.01.2019 16 14.01.2019
AK02135 Hodonín, Horní Valy 2 Dětská kresba jako nástroj poznání dítěte 05.02.2019 5 29.01.2019
AK02053 Znojmo, Jana Palacha 11 Zvládání stresu a stresových situací 05.02.2019 16 31.01.2019
AK02059 Brno, Hybešova 15 Osobnostní a profesní rozvoj pedagogů 06.02.2019 40 26.01.2019
AK01940 Brno, Hybešova 15 Poruchy chování I 06.02.2019 8 20.01.2019
AK02007 Znojmo, Jana Palacha 11 Osobnostně sociální rozvoj pedagogů II 07.02.2019 16 22.01.2019
AK01941 Brno, Hybešova 15 Poruchy chování II 07.02.2019 8 20.01.2019
AK02220 Hodonín, Horní Valy 2 Asertivita, profesionální komunikace a zvládání konfliktů 20.02.2019 16 13.02.2019
AK02116 Znojmo, Jana Palacha 11 Třídní učitel jako lídr 27.02.2019 8 31.01.2019
AK02069 Znojmo, Jana Palacha 11 Rozvoj matematických představ a dovedností v předškolním věku 04.03.2019 6 26.02.2019
AK02155 Hodonín, Horní Valy 2 Učitel a stres 04.03.2019 6 27.02.0019
AK01801 Brno, Hybešova 15 Práce s žáky cizinci na ZŠ 05.03.2019 16 26.02.2019
AK01799 Brno, Hybešova 15 Osobnostně sociální rozvoj učitele 08.03.2019 8 01.03.2019
AK02137 Hodonín, Horní Valy 2 Pravolevá orientace a lateralita aneb co nejméně školních starostí 08.03.2019 5 01.03.2019
AK02006 Znojmo, Jana Palacha 11 Podpora přirozeného rozvoje řeči u dětí - primární logopedická prevence 11.03.2019 60 28.02.2019
AK02034 OA Veselí nad Moravou Osobnostně sociální rozvoj pedagogů II 14.03.2019 16 07.03.2019
AK01929 Brno, Hybešova 15 Rozvoj osobních kvalit a komunikativní a kooperativní dovednosti 29.03.2019 16 21.03.2019
AK02219 Hodonín, Horní Valy 2 Pomůcky pro rozvoj komunikačních schopností u dětí předškolního věku 02.04.2019 8 26.03.2019
AK02199 Brno, Hybešova 15 STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2019 02.04.2019 120 12.03.2019
AK02106 Brno, Hybešova 15 Zvládání stresu a stresových situací 02.04.2019 16 20.03.2019
AK01798 Brno, Hybešova 15 Rozvoj osobních kvalit a komunikativní a kooperativní dovednosti 26.04.2019 16 19.04.2019
zavřít
 
Číslo akce Číslo akreditace Rozsah hodin
Termín
Místo konání akce
Lektoři   
Kurzovné 0 Kč Uzávěrka přihlášek 01.01.1970
Kontakt