Metodický materiál ve školní družině

Termín konání: 25. 1. 2019, 09:00 - 14:00 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hodonín, Horní Valy 2
Kontaktní osoba

Drahomíra Ševčíková, tel: +420 733 500 822, e-mail: sevcikova@sssbrno.cz

Cílem vzdělávacího programu je:

- prostřednictvím praktických ukázek a metodických pokynů poskytnout základní informace, jak zpracovat a sestavit nejrůznější náměty  činnostních aktivit zájmového vzdělávání,

- naučit účastníky zpracovávat nejrůznější aktivity jako přílohy školního vzdělávacího programu se zaměřením na dlouhodobou využitelnost v praxi,

- přinést inspiraci osvědčenými metodami a formami práce, nevšedními nápady, předat další zkušenosti a náměty pro práci s dětmi a mládeží.

 

Účastníci se naučí:

- prezentovat vlastní úspěšnou činnost před ostatními,

- využít komunikační schopnosti a dovednosti, přijímat a zpracovávat informace, spolupodílet se na vytváření materiálu k dalšímu využití,

- pracovat s vlastními prožitky,

- naslouchat názorům a postojům druhých týkajících se přímé práce s dětmi,

- podněcovat k otevřené komunikaci o vlastních potřebách a problémech,

- sestavit metodický materiál ověřený v praxi, jako inspirativní materiál pro ostatní.

Akce je určena  pracovníkům DDM, CVČ, výchovného zařízení, školní družiny, školního klubu.

Metodický materiál ve školní družině
Metodický materiál ve školní družině
Metodický materiál ve školní družině
Metodický materiál ve školní družině

Poslední novinky

Termín konání: 25. 1. 2019, 09:00 - 14:00 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hodonín, Horní Valy 2
Termín konání: 30. 1. 2019, 9:00 - 15:00 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Břeclav, nábř. Komenského 1126/1, SPŠ E. Beneše
Termín konání: 11. 2. - 2. 5. 2019, 08:00 - 16:00 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Městský úřad Břeclav, zasedací místnost
Termín konání: 28. 2. 2019 – 14. 6. 2019, 08:00 - 15:00 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hodonín, Horní Valy 2

30x30_facebook_icon.png