Vše o školních jídelnách – výdejnách

Termín konání: 14. 1. 2019, 8:30 - 13:00 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Břeclav, nábř. Komenského 1126/1, SPŠ E. Beneše
Kontaktní osoba

Mgr. Ludmila Ratajská, tel.: +420 733 585 861, ratajska@sssbrno.cz

Obsah semináře:

Přednáška je zaměřena na legislativu  a dokumentaci provozu (vyhlášky o školním a závodním stravování, vypracování vnitřních řádů, smlouvy o zajištění školního a závodního stravování, matrika výdejny, popř. vlastní příprava přesnídávek a svačin, pitný režim atd.).

Součásti semináře je obsáhlý blok věnovaný hygieně provozu a příručkám systému kritických bodů (aktualizace systému, nápravná opatření, ověřovací metody, vnitřní audit, převzetí dodávky obědů na základě dodejky, likvidace biologického odpadu atd.).

Po absolvování semináře získají pracovnice výdejen ucelené informace pro bezpečný zdravotní výdej pokrmů a zároveň informace, jak správně vést dokumentaci ve školní jídelně – výdejně.

Seminář je určen pro pracovníky školních jídelen – výdejen.

Vše o školních jídelnách – výdejnách
Vše o školních jídelnách – výdejnách
Vše o školních jídelnách – výdejnách
Vše o školních jídelnách – výdejnách

Poslední novinky

Termín konání: 8. 1. 2019, 09:00 - 13:00 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hodonín, Horní Valy 2
Termín konání: 9. 1. 2019, 14:30 – 18:15 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hodonín, Horní Valy 2
Termín konání: 14. 1. 2019, 8:30 - 13:00 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Břeclav, nábř. Komenského 1126/1, SPŠ E. Beneše
Termín konání: 28. 2. 2019 – 14. 6. 2019, 08:00 - 15:00 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hodonín, Horní Valy 2

30x30_facebook_icon.png