Matematická rozcvička - součást výuky

Termín konání: 3. 10. 2018, 09:00 - 12:30 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Kontaktní osoba

Mgr. Eva Prokešová : +420 543 426 056, prokesova@sssbrno.cz

Cílem semináře je ukázat význam a přínos matematické rozcvičky pro žáky – upevňování základních matematických pojmů a operací, trénink paměti a představivost, myšlenková samostatnost a schopnost rozhodování.
Náplň semináře tvoří: – Praktické ukázky a náměty různých typů matematických rozcviček pro různé tematické celky z učiva aritmetiky, algebry i geometrie včetně netradičních a problémových úloh. – Různé způsoby zadání, zpracování a vyhodnocení matematické rozcvičky, motivace žáků pro následnou práci ve vyučovací hodině. – Důležitou součástí bude i prostor pro výměnu zkušeností učitelů z různých škol, vzájemná diskuse a hledání a objevování nových námětů na zařazení rozcviček do výuky.

Matematická rozcvička - součást výuky
Matematická rozcvička - součást výuky
Matematická rozcvička - součást výuky
Matematická rozcvička - součást výuky

Poslední novinky

Studia pro rok 2018 - 2019

Termín konání: 3. 10. 2018, 09:00 - 12:30 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Termín konání: 17. - 19. 10. 2018, 9:00 - 14:00 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15

Připravuje kurzy anglického jazyka různých úrovní.
Od září v počtu 80 vyučovacích hodin a od října v počtu 56 vyučovacích hodin.


30x30_facebook_icon.png