Nová kvalifikační studia 2018

Studia pro rok 2018.

Tyto studijní programy jsou určeny pedagogickým pracovníkům a jsou zaměžené jak na získání odborné kvalifikace, tak na prohloubení profesních znalostí ve vybraném oboru.


Nabízíme Studium pro metodiky prevence 2018.

Více informací:

Studium pro metodiky prevence sociálně patologických jevů, duben 2018

Kontakt:
Ing. Michal Slezák: 543 426 052, slezak@sssbrno.cz

 


Studium pro asistenty pedagoga 2018.

Více informací:
Studimum pro asistenty pedagoga, září 2018

Kontakt:
Mgr. Monika Součková, 543 426 038, souckova@sssbrno.cz

Studium pro metodiky prevence je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří jsou nebo by chtěli být na pozici školního metodika prevence.

Studium pro asistenty pedagoga je určeno těm, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga a mají řádně dokončené základní vzdělání.

Poslední novinky


30x30_facebook_icon.png