Nová kvalifikační studia 2018

Studia pro rok 2018.

Tyto studijní programy jsou určeny pedagogickým pracovníkům a jsou zaměžené jak na získání odborné kvalifikace, tak na prohloubení profesních znalostí ve vybraném oboru.


Nabízíme Studium pro metodiky prevence 2018.

Více informací:

Studium pro metodiky prevence sociálně patologických jevů, duben 2018

Kontakt:
Ing. Michal Slezák: 543 426 052, slezak@sssbrno.cz


Studium pro ředitele škol a školských zařízení 2018.

Více informací:
Studium pro ředitele škol a školských zařízení, duben 2018

Kontakt:
PhDr. Jarmila Smetanová, 543 426 044, smetanova@sssbrno.cz


Studium pro asistenty pedagoga 2018.

Více informací:
Studimum pro asistenty pedagoga, září 2018

Kontakt:
Mgr. Monika Součková, 543 426 038, souckova@sssbrno.cz

Studium pro metodiky prevence je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří jsou nebo by chtěli být na pozici školního metodika prevence.

Studium pro ředitele škol a školských zařízení je určeno pro ředitele škol a školských zařízení.Připravuje ředitele na splnění zákonných vzdělávacích podmínek pro výkon jejich funkce.

Studium pro asistenty pedagoga je určeno těm, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga a mají řádně dokončené základní vzdělání.

Poslední novinky

Studia pro rok 2018.

Jistě už víte, že od 25. května 2018 vejde v účinnost evropské obecné nařízení pro ochranu osobních údajů neboli GDPR.

Termín konání: 23. - 24. 2. 2018
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
bude včas upřesněno.
Termíny navazujících seminářů:
Poruchy osobnosti I. - 14. 3. 2018, 9:00 - 15:00
Poruchy osobnosti II. - 21. 3. 2018, 9:00 - 15:00
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15

30x30_facebook_icon.png