Nová kvalifikační studia 2018 -2019

Studia pro rok 2018 - 2019

Tyto studijní programy jsou určeny pedagogickým pracovníkům a jsou zaměžené jak na získání odborné kvalifikace, tak na prohloubení profesních znalostí ve vybraném oboru.


Studium pro koordinátory ICT
Více informací: Studium pro koordinátory ICT, 2018 - právě probíhá
Kontakt: Mgr. Hana Knapová, +420 543 426 026, knapova@sssbrno.cz


Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga 2018.
Více informací: Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga, únor 2018
Kontakt: Dana Koláčková, +420 543 426 060, kolackova@sssbrno.cz


Studium pedagogiky pro učitele 2019.
Více informací: Studium pedagogiky pro učitele, únor 2019
Kontakt: Ivana Suchánková, +420 543 426 036, suchankova@sssbrno.cz


Studium pedagogiky pro vychovatele 2019.
Více informací: Studium pedagogiky pro vychovatele, únor 2019
Kontakt: Ivana Suchánková, +420 543 426 036, suchankova@sssbrno.cz


Studium pedagogiky pro pedagoga volného času 44 hod. 2019.
Více informací: Studium pedagogiky pro pedagoga volného času 44 hod., únor 2019
Kontakt: Ivana Suchánková, +420 543 426 036, suchankova@sssbrno.cz


Studium pedagogiky pro pedagoga volného času 120 hod. 2019.
Více informací: Studium pedagogiky pro pedagoga volného času 120 hod., únor 2019
Kontakt: Ivana Suchánková, +420 543 426 036, suchankova@sssbrno.cz


Studium pro metodiky prevence sociálně patologických jevů 2019.
Více informací: Studium pro metodiky prevence soc. pat. jevů, únor 2019
Kontakt: Ing. Michal Slezák, +420 543 426 052, slezak@sssbrno.cz


Studium pro ředitele škol a školských zařízení 2019.
Více informací: Studium pro ředitele škol a školských zařízení, duben 2019
Kontakt: Jana Daňková, +420 543 426 029, dankova@sssbrno.cz


Studium pro asistenty pedagoga 2018
Více informací: Studium pro asistenty pedagoga, duben 2018
Kontakt: Monika Součková: +420 543 426 038, souckova@sssbrno.cz

Studium pro asistenty pedagoga je určeno těm, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga a mají řádně dokončené základní vzdělání.

Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga je určeno těm, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat přímou pedagogickou činnost nebo přímou pedagogickou činnost spočívající v pomocných výchovných pracích ve třídě, nebo ve škole zřízené pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace.

Studium pro koordinátory ICT je zaměřeno na pedagogické pracovníky v oblasti ICT.

Studium pro ředitele škol a školských zařízení je zaměřeno na ředitele škol pro splnění zákonných vzdělávacích podmínek pro výkon jejich funkce.

Studium pedagogiky pro učitele je zaměřeno na získání odborné kvalifikace pro učitele odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku střední školy, pro učitele uměleckých odborných předmětů v základní umělecké škole, střední škole a konzervatoři a pro učitele jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky.

Studium pedagogiky pro vychovatele je zaměřeno na získání odborné kvalifikace vychovatele. Cílem studia je získání základních kompetencí v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti vychovatele.  Kritérium splnění kvalifikačních předpokladů je dosažené vzdělání vyšší než úplné střední s maturitou (DiS.,Bc. a vyšší).

Studium pedagogiky pro pedagoga volného času 44 hod. je zaměřeno na získání odborné kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání. Cílem vzdělávacího programu je získání základních kompetencí v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti pedagoga volného času.

Studium pedagogiky pro pedagoga volného času 120 hod. je zaměřeno na získání odborné kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání. Cílem vzdělávacího programu je získání základních kompetencí v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti pedagoga volného času.

Studium pro metodiky prevence je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří jsou nebo by chtěli být na pozici školního metodika prevence.

 

Poslední novinky

Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2019

Studia pro rok 2018 - 2019

Termín konání: 15. 1. 2019, 8:30 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Termín konání: 21. 1. 2019, 13:00 - 17:00 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15

30x30_facebook_icon.png