Projekt "C4PE"

Concepts for Professional Education in Border Regions (C4PE)

Concepts for Professional Education in Border Regions (C4PE)
"Koncepty pro profesionální vzdělávání v přeshraničních regionech"

Program: Evropská územní spolupráce (EUS)   INTERREG V-A AT- CZ 2014 – 2020
Trvání projektu: 07/2018 – 06/2021 (36 měsíců)
Vedoucí partner: Donau - Universität Krems)

Další partneři:
1. Vysočina Education
2. Střední průmyslová škola Třebíč
3. Pädagogische Hochschule Niederösterreich
4. Středisko služeb školám a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

Projekt je zaměřen na rozvoj rakousko-české přeshraniční spolupráce. Cílem projektu je podpora přeshraničního profesního vzdělávání a podpora společné přípravy pro uznávání dosažených kompetencí v oblasti profesního vzdělávání. Aktivity se týkají zlepšení odborných kompetencí učitelů základních a středních odborných škol v oblasti profesní orientace žáků. Dále se projekt zabývá zlepšením propojení vzdělávacího sektoru s hospodářským sektorem. Zaměřuje se na rozšíření společné vzdělávací nabídky, dále na rozšíření znalostí a výměnu zkušeností z oblasti spolupráce škol se sociálními partnery.

Kontakty:
PaedDr. Věra Hlavsová, statutární zástupce SSŠ Brno, hlavsova@sssbrno.cz, tel: 543 426 030
Manažer projektu: PhDr. Jarmila Smetanová, smetanova@sssbrno.cz, tel: 543 426 044

 

Informace o projektu

 • Popis projektu
 • Partneři projektu

Cíle projektu

 • Aktivity projektu
 • Cíle projektu

Dokumenty

  Poslední novinky

  Studia pro rok 2018 - 2019

  Termín konání: 6. 2. - 14. 3. 2019, 8:30 - 15:00 hod.
  Termín uzávěrky přihlášek
  Místo
  Brno, Hybešova 15
  ZDARMA!
  Termín konání: 7. a 8. 2. 2019
  Termín uzávěrky přihlášek
  Místo
  Hotel Kyjovský pivovar, Třída Komenského 596, Kyjov
  Termín konání: 7. 2. 2019, 9:00 - 13:00 hod.
  Termín uzávěrky přihlášek
  Místo
  Brno, Hybešova 15

  30x30_facebook_icon.png