Sociálně-právní ochrana dětí ve školském prostředí

Termín konání: 15. 1. 2019, 8:30 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Kontaktní osoba

Mgr. Monika Součková : +420 543 426 038, tel: souckova@sssbrno.cz

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí – pojem a cílová skupina SPOD, činnosti SPOD stanovené zákonem, právo dítěte navštívit SPOD, oznamovací povinnost školy, poradenská a preventivní činnost SPOD, povinnosti SPOD, činnost komise SPOD a spolupráce školy – 3 vyučovací hodiny.
Preventivní multidisciplinární péče o ohrožené děti (a jejich rodiny) – spolupráce školního poradenského pracoviště a SPOD, spolupráce SPOD a dalších školských subjektů (PPP, SPC, SVP), – 1 vyučovací hodina.
Záškoláctví nejen z pohledu SPOD – úloha, oprávnění a opatření SPOD při záškoláctví, činnost kurátora pro děti, Metodický pokyn MPSV k záškoláctví ve školní praxi – 1 vyučovací hodina.
Rodičovská odpovědnost – práva a povinnosti zákonných zástupců, úloha SPOD při neplnění povinností vyplývajících ze zákona

Seminář je určen všem pedagogickým pracovníkům zejména metodikům prevence.

Sociálně-právní ochrana dětí ve školském prostředí
Sociálně-právní ochrana dětí ve školském prostředí
Sociálně-právní ochrana dětí ve školském prostředí
Sociálně-právní ochrana dětí ve školském prostředí

Poslední novinky

Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2019

Studia pro rok 2018 - 2019

Termín konání: 15. 1. 2019, 8:30 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Termín konání: 21. 1. 2019, 13:00 - 17:00 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15

30x30_facebook_icon.png