Studium pro ředitele škol a školských zařízení 2018

Tento akreditovaný studijní program je zaměřen na ředitele škol pro splnění zákonných vzdělávacích podmínek pro výkon jejich funkce.

Studium bude organizováno prezenční formou ve 4 modulech v rozsahu 100 vyučovacích hodin přímé výuky a 20 hodin odborné stáže, v souladu se standardy MŠMT. Program je zaměřen na znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení, v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů, včetně ochrany zdraví, které jsou kvalifikačním předpokladem pro výkon funkce ředitele školy a školského zařízení.

Absolvováním tohoto akreditovaného vzdělávacího programu splní ředitel školy podmínku pro výkon funkce, jak ukládá § 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Podrobnosti k studijnímu programu:

Související informace:

Poslední novinky

Studia zahajujeme v první čtvrtině roku 2018.

Termín konání: 26. 1. 2018, 12:00 - 15:45
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Mendlova univerzita v Brně, Zemědělská 1
Termín konání: 23. 2. 2018, 10:00 - 14:30
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Termín konání: 31. 1. 2018, 9.00 do 12.00
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15

30x30_facebook_icon.png