Osobnostní a profesní rozvoj pedagogů

Termín konání: 6. 2. - 14. 3. 2019, 8:30 - 15:00 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Kontaktní osoba

Jana Daňková, tel: + 420 534 426 029, e-mail: dankova@sssbrno.cz

Hlavním cílem je podpora osobnostního i profesně charakterového rozvoje pedagogů všech typů škol. Tato vzdělávací aktivita chce nabídnout znalosti z oblasti osobnostní typologie (typy, silné a slabé stránky, osobnostní test), naučit sebereflexi a ukázat možnosti osobního nastavení, sebepojetí, sebepoznání, předat poznatky, jak se tvoří respekt, důvěra, důvěryhodnost. Ukáže, jak se dá tvořit a rozvíjet sebedůvěra, silné stránky osobnosti ajak eliminovat slabé stránky vlastní osobnosti.

Témata výuky:

• Osobnostní typologie (typy, silné a slabé stránky, osobnostní testy Strength Finder 2.0, pro zjištění talentu a silných stránek) 4 hod.
• Sebereflexe a osobní nastavení, integrita a live balance 6 hod.
• Princip kauzality a základních pravidel a zákonitostí které mají vliv na celkovou úspěšnost a rovnováhu 4 hod.
• Tvorba respektu a důvěry, důvěryhodnost 3 hod.
• Tvorba sebedůvěry a rozvoj silných a eliminace slabých stránek vlastní osobnosti – stanovování a dosahování cílů 3 hod.
• Kvalita vztahů a principy vedení týmů – znaky silného lídra a jejich budování a rozvoj, skupinová dynamika.

Tato vzdělávací akce chce přinést rozvoj v oblasti osobnostního a profesního růstu pedagogů všech typů škol na základě sebepoznání, sebepojetí, sebereflexe, sebedůvěře, na nichž se dá budovat respekt a důvěra, které jsou potřebné ke tvorbě kvalitních vztahů ve školách (v třídních kolektivech, ve sborovnách mezi kolegy) s následným vlivem na celkové klima škol.

Osobnostní a profesní rozvoj pedagogů
Osobnostní a profesní rozvoj pedagogů
Osobnostní a profesní rozvoj pedagogů
Osobnostní a profesní rozvoj pedagogů

Poslední novinky

pondělí 11. 3. 2019 od 08.30 h do 11.30 h
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hybešova 15, Brno
úterý 19. 3. a 26. 3. 2019 od 8.30 h do 15.00 h
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hybešova 15, Brno
čtvrtek 21. 3. 2019 od 8.30 h do 13.15 h
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hybešova 15, Brno a město Brno
úterý 2. 4. 2019 od 8.30 h do 15.00 h
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hybešova 15, Brno

30x30_facebook_icon.png