Terezín

Památník Terezín s průvodcem, památník Lidice s průvodcem, oběd, doprava na místo a zpět.

Můžete se těšit
• Památník Terezín:
Vznikl v místech utrpení desetitisíců lidí původně jako Památník národního utrpení roku 1947 z iniciativy vlády znovu obnoveného Československa.
V České republice je jedinou institucí svého druhu. Jeho posláním je uchovávat památku obětí rasové a politické perzekuce v letech nacistické okupace, rozvíjet muzejní, výzkumnou a vzdělávací činnost, jakož i pečovat o místa spojená s utrpením a smrtí desetitisíců obětí vlády násilí.
• Památník Lidice:
Osud malé vesnice, ve které žilo 503 obyvatel, se začal naplňovat 10. června 1942 několik hodin po půlnoci.
Z rozkazu K. H. Franka bylo tohoto dne 173 lidických mužů zastřeleno. Ženy a děti byly od sebe násilně odtrženy. Kromě dětí vybraných na poněmčení byly všechny bez milosti otráveny výfukovými plyny v nacistickém vyhlazovacím táboře v polském Chełmnu. Ženám byl přisouzen boj o život v koncentračním táboře v Ravensbrücku.
Informace k ceně
1200 Kč / osoba
Cena je kalkulována při plně obsazeném autobuse a při cestě z Brna. V případě individuální dopravy bude cena upravena. V ceně jsou zahrnuty veškeré vstupy a průvodce. Součástí ceny je přítomnost našeho organizačního pracovníka, který zná lokalitu a pomůže Vám s organizací. Na každých 20 platících je 1 pedagogický pracovník zdarma.
Terezín

Pro vaše objednávky a dotazy nás kontaktujte na: 543 426 042, vylety@sssbrno.cz.

Poslední novinky

Studia pro rok 2018 - 2019

Termín konání: 6. 2. - 14. 3. 2019, 8:30 - 15:00 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
ZDARMA!
Termín konání: 7. a 8. 2. 2019
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hotel Kyjovský pivovar, Třída Komenského 596, Kyjov
Termín konání: 7. 2. 2019, 9:00 - 13:00 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15

30x30_facebook_icon.png