Využití tabletu ve výuce malotřídních škol

Termín konání: 23. - 24. 2. 2018
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
bude včas upřesněno.
Kontaktní osoba

Dana Koláčková: +420 543 426 060, kolackova@sssbrno.cz

Vzdělávací program je dvoudenní (16 hodin výuky) a je akreditovaný MŠMT ČR.
Ubytování a strava účastníků je zajištěna organizátorem.
Pozvánka
Cíl programu: seznámení účastníků s novými postupy pro efektivnější využití ICT ve výchovně vzdělávacím procesu malotřídních škol.
Struktura programu: ICT v prostředí málotřídní školy, využití ICT pro práci učitele a ředitele málotřídní školy, ICT jako nástroj žáka pro lepší zvládnutí učiva, informatické myšlení a tvorba vlastních výukových materiálů pomocí ICT, možnosti pro realizaci aktivit a využití ICT ve volném čase, ICT jako nástroj kompenzace vad a poruch učení.

Zájemci budou zařazeni do naplnění kapacity podle pořadí doručených přihlášek.

Vzdělávací program je určen vedoucím pedagogickým pracovníkům malotřídních škol.

Využití tabletu ve výuce malotřídních škol
Využití tabletu ve výuce malotřídních škol
Využití tabletu ve výuce malotřídních škol
Využití tabletu ve výuce malotřídních škol

Poslední novinky

Studia pro rok 2018.

Jistě už víte, že od 25. května 2018 vejde v účinnost evropské obecné nařízení pro ochranu osobních údajů neboli GDPR.

Termín konání: 23. - 24. 2. 2018
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
bude včas upřesněno.
Termíny navazujících seminářů:
Poruchy osobnosti I. - 14. 3. 2018, 9:00 - 15:00
Poruchy osobnosti II. - 21. 3. 2018, 9:00 - 15:00
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15

30x30_facebook_icon.png