Základní normy zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky z MŠ

Termín konání: 17. - 19. 10. 2018, 9:00 - 14:00 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Kontaktní osoba

Jana Daňková: +420 543 426 029, dankova@sssbrno.cz

Na semináři se účastníci seznámí se současnými poznatky o poskytování první pomoci, zaktualizují své dosavadní vědomosti a dovednosti z této oblasti, prakticky si vyzkoušejí jednotlivé úkony konkrétního zranění, pokusí se o ošetřování nejčastějších úrazů ve škole, naučí se, jak zachraňovat život, získají také nové poznatky z oblasti prevence.
Školení je složeno z části teoretické a z praktického výcviku.

Seminář je určen pro pedagogy MŠ.

Základní normy zdravotnických znalostí pro MŠ
Základní normy zdravotnických znalostí pro MŠ
Základní normy zdravotnických znalostí pro MŠ
Základní normy zdravotnických znalostí pro MŠ

Poslední novinky

Studia pro rok 2018 - 2019

Termín konání: 3. 10. 2018, 09:00 - 12:30 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Termín konání: 17. - 19. 10. 2018, 9:00 - 14:00 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15

Připravuje kurzy anglického jazyka různých úrovní.
Od září v počtu 80 vyučovacích hodin a od října v počtu 56 vyučovacích hodin.


30x30_facebook_icon.png