Z naší aktuální nabídky jsme pro vás vybrali:

VÝLETY

Kompletní nabídku najdete v aktuálním měsíčníku v sekci Ke stažení.

Podpořte výuku historie naší země jednou z mnoha nabízených exkurzí. Doprava, strava, vstupy, vše pro vás zařídíme, domluvíme a nachystáme. Pojeďte se s námi podívat do Osvětimi. Nabízíme vám termíny pro rok 2017. Termíny konání: 15. 3., 21. 3., 23. 3., 29. 3., 30. 3. 2017.

Více informací: +420 543 426 042, vylety@sssbrno.cz


Oddělení výletů a exkurzí nabízí lyžařské zájezdy do oblastí Jeseníky - (Karlov pod Pradědem, Praděd, Kouty, Červenohorské sedlo, Malá Morava) Beskydy (Radhošť), Orlické hory (Čenkovice) s kapacitou až 150míst. Rádi vám připravíme zájezd na míru.

Více informací: +420 543 426 041, vylety@sssbrno.cz

VZDĚLÁVÁNÍ

BRNO
Nabízíme vám Studium pro ředitele škol a školských zařízení - vzdělávací program, kde absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení, v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů, včetně ochrany zdraví, které jsou kvalifikačním předpokladem pro výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení. Termíny: zahájení studia - 13. 10. 2017, ukončení studia - 5. 4. 2018.

Více informací: +420 543 426 044, smetanova@sssbrno.cz

UMĚNÍ A KULTURA
Kompletní nabídka seminářů z oblasti Umění a kultura na pololetí Vám bude zaslána na vyžádání.

Více informací: +420 543 426 036, suchankova@sssbrno.cz

BŘECLAV
Pořádáme seminář Smlouvy ve školní praxi (4 hodin). Zájemci získají základní orientaci a přehled v součastném právním řádu upravující oblast uzavírání smluv, pochopení zásady uzavírání smluv, právní normy. Termíny semináře: 8. 9. 2017, 9.00 - 12.00

Více informací: +420 733 585 861, ratajska@sssbrno.cz

BRNO
Seminář Spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga ve výuce se koná dne 14. 9. 2017. Legislativa, náplň práce, funkce, role, komunikace, konflikty, organizace, interakce, spolupráce.

Více informací: +420 543 426 038, souckova@sssbrno.cz

BŘECLAV
Zveme Vás na seminář Rozvoj a ověřování čtenářských dovedností na 1. a 2. stupni ZŠ (16 hodin). Seminář je zaměřený na získání praktických dovedností v oblasti vývoje nástrojů k rozvíjení a ověřování čtenářských dovedností žáků ZŠ. Účastníci semináře se naučí tvořit některé typy úloh ověřujících jednotlivé dovednosti, kterými je tvořena čtenářská gramotnost obecně. Termíny semináře: 14. 9. a 26. 9. 2017, 8:00 – 15:00

Více informací: +420 733 585 861, ratajska@sssbrno.cz

BRNO
Připravujeme Právní předpisy v činnosti školy - současnost a změny v průběhu posledního roku. Termín sobota 16. 9. 2017, od 9.00 do 12.30, lektor: JUDr. Hana Poláková. (POZOR, termín je skutečně v sobotu!)

Více informací: +420 543 426 044, smetanova@sssbrno.cz

BŘECLAV
Inspirativní seminář Environmentální výchova v praxi mateřské školy (16 hodin). Seminář bude rozdělen do 2 dnů, 1 den: vymezení a začlenění do ŠVP pojem environmentální výchova, pojmenování silných a slabých stránek na svém pracovišti, výhledy do budoucna, jak předejít syndromu vyhoření, náměty pro práci do budoucna, 2 den: prohlídka dvou pracovišť MŠ. Termíny semináře: 21. 9. 2017, 8.00 – 14:00

Více informací: +420 733 585 861, ratajska@sssbrno.cz

BLANSKO
Lze hradit z prostředků ESF „ŠABLONY“
Nabízíme kurz "Péče o žáky se speciálně vzdělávacímí potřebami" (24 hodin) určený pro pedagogy vykonávající pedagogickou intervenci ve škole (dřívější kurz pro dyslektické asistenty). Zahájení 26. 9. 2017, ukončení 1. 11. 2017.

Více informací: +420 734 441 511, jezkova@sssbrno.cz

BLANSKO
Lze hradit z prostředků ESF „ŠABLONY“
Připravujeme Půlroční kurz anglického jazyka pro mírně pokoročilé I. (30 hodin), zahájení v říjnu 2017. Možno pokračovat od února 2018 v kurzu AJ II. (30 hodin).

Více informací: +420 602 169 157, hrusakova@sssbrno.cz

BRNO
Lze hradit z prostředků ESF „ŠABLONY“
Nabízíme seminář „Rozvíjíme čtenářskou gramotnost“ pro pedagogy 2. stupně ZŠ a SŠ. V modelových lekcích vyzkoušíte řadu metod a postupů kritického myšlení a získáte v praxi ivěřený zásobník několika lekcí z různých předmětů. Termíny: seminář pro pedagogy SŠ - 3. 10. a 17. 10. 2017, seminář pro pedagogy 2. stupně ZŠ - 24. 11. a 25. 11. 2017.

Více informací: +420 543 426 063, nemcova@sssbrno.cz

BRNO
Konverzační kurz anglického jazyka s rodilým mluvčím pro středně pokročilé zahájíme 3. 10. 2017 a bude probíhat každé úterý 15.15 – 16.45.

Více informací: +420 543 426 036, suchankova@sssbrno.cz

BLANSKO
Připravujeme kurz Podpora přirozeného rozvoje řeči - primární logopedická prevence. Začátek kurzu 5. 10. 2017, ukončení 30. 11. 2017.

Více informací: +420 602 169 157, hrusakova@sssbrno.cz

HODONÍN
Teoreticko-praktický seminář na získání základů první pomoci s názvem Zdravotník zotavovacích akcí. Naučíte se používat teoretické i praktické znalosti jako zdravotníci ve školách v přírodě, lyžařských kurzech a dalších zotavovacích akcích. Termín semináře: 9. 10. 2017, 8.00 - 16.00.

Více informací: +420 731 479 518, malikova@sssbrno.cz

BRNO
Zveme Vás na výtvarnou dílnu “Staré a dobré výtvarné techniky – vše o vosku: Vosk. Voskovky. Rezerváž“. Přijďte si vyzkoušet rozmanité techniky práce s voskem, který patří mezi výtvarně zajímavé, dostupné materiály a nabízí tak velkou možnost využití pro práci ve škole. Termín konání: 9. 10. 2017.

Více informací: +420 543 426 063, nemcova@sssbrno.cz

BRNO
Lze hradit z prostředků ESF „ŠABLONY“
Kurz Matematické gramotnosti - Geogebra ve výuce se koná v termínech 10. 10. 2017, 17. 10. 2017 a 24. 10. 2017. Seminář je určen pedagogům 2. stupně ZŠ a SŠ.

Více informací: +420 543 426 038, souckova@sssbrno.cz

BRNO
Lze hradit z prostředků ESF „ŠABLONY“
Zveme Vás ve na seminář “Výtvarné techniky ve dvou krocích: Hledej inspiraci!“. Nechejte se i tentokrát inspirovat v dílně plné netradičních možností a tvůrčího přístupu. Seminář proběhne ve dvou na sebe navazujících částech. Termíny konání: 16. 10. a 23. 10. 2017.

Více informací: +420 543 426 063, nemcova@sssbrno.cz

BRNO
Kurz Country tanců, lines dances, skotských a řeckých tanců proběhne ve dnech 17. 10., 24. 10., 31. 10. 2017.

Více informací: +420 543 426 038, souckova@sssbrno.cz