Středisko služeb školám a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

Nabízíme vám kurzy vzdělávání a poradenství více dvacet let. Jsme odborníky v oblasti školského prostředí působící v celém Jihomoravském kraji. Najdete u nás ucelenou nabídku akreditovaných vzdělávacích programů a kvalifikačních studií, nabízíme služby usnadňující provoz škol a školských zařízení a zajišťujeme potřebné vybavení.

Mimořádná nabídka pro školy a školská zařízení!

S ohledem na mimořádná opatření probíhající v ČR reagujeme nabídkou webinářů zaměřených na pomoc při řešení on-line výuky na školách.
Další témata webinářů naleznete v naší nabídce učitelé/vzdělávací-programy.
Zároveň nabízíme zdarma 131 odborných elektronických interaktivních učebnic v naší webové knihovně e-JMŠKOLY.

Jan Amos Komenský řekl:

„Naši učitelé nesmějí být podobní sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.“

Jsme tady, abychom pomáhali plnit školám a učitelům jejich poslání. Využijte Středisko služeb školám Brno při své cestě jako pevného sloupu, který vás podpoří a usnadní vaši cestu.
Ať už hledáte inspiraci pro svůj osobní rozvoj nebo se zajímáte o možnosti podpory vaší školy, sledujte naše stránky.


30x30_facebook_icon.png