Začátek Název Místo Rozsah Uzávěrka přihlášek Číslo
iKAP II Jak a kdy navázat efektivní spolupráci s OSPOD_Mgr. Fojtáchová On-line 6hod. AK04562 naplněna
Polytechnická výchova z pohledu praktika 1 – pracovní a technické činnosti On-line 8hod. AK03690 Přihlásit
Rozvoj grafomotorických dovedností, odstranění grafomotorických obtíží On-line 5hod. AK03863 naplněna
Pohled na vnitřní procesy dítěte – s ADD, ADHD, PAS a SPUCH_akreditovaný On-line 8hod. AK03377 naplněna
Co to je kvalitní škola – soulad vlastního hodnocení s kritérii ČŠI On-line 4hod. AK04683 Přihlásit
Výchova a vzdělávání ve starověkém světě On-line 3hod. AK04651 Přihlásit
Třídnické hodiny – jak je realizovat, když na ně vlastně není čas_AKREDITOVANÝ On-line 4hod. AK04436 Přihlásit
Výuka v ZUŠ - Základy práce se zvukem v počítači On-line 3hod. AK04632 Přihlásit
Cvičme hravě a hlavně zdravě v MŠ Brno, Hybešova 15 8hod. AK03881 naplněna
Aktualizace problematiky ochrany osobních údajů v současných podmínkách On-line 3hod. AK04661 Přihlásit
Vedení spisové služby ve školách v souladu s GDPR, včetně tvorby spisového řádu se spisovým a skarta On-line 5hod. AK04671 Přihlásit
Edukace žáků s poruchou autistického spektra ve školách hlavního vzdělávacího proudu On-line 6hod. AK04404 Přihlásit
IKAP II_ Postavení asistenta pedagoga v systému školství_pro AP zdarma_Mgr. Kropíková On-line 4hod. AK04642 naplněna
Alternativní zdroje financování - webinář On-line 2hod. AK04510 Přihlásit
Genetická metoda čtení a psaní On-line 8hod. AK04512 Přihlásit
Stravování zaměstnanců ve školských příspěvkových organizacích On-line 2hod. AK04585 Přihlásit
Mgr. Alena Strosserová_Řízení školního stravování On-line 3hod. AK04500 Přihlásit
IKAP II_ Postavení asistenta pedagoga v systému školství_pro AP zdarma_Mgr. Kropíková On-line 4hod. AK04643 naplněna
Osobnostní rozvoj pedagogů v oblasti dětské kresby jako nástroje poznání dítěte Blansko, nám. Svobody 2 16hod. AK04149 Přihlásit
Výuka češtiny jako druhého jazyka pro nečtenáře - materiály a aktivity pro výuku dětí s OMJ On-line 4hod. AK04607 Přihlásit
Změny v RVP ZV od 1. 9. 2021 On-line 2hod. AK04663 Přihlásit
Společné vzdělávání ve školských zařízeních Blansko, nám. Svobody 2 8hod. AK03199 Přihlásit
Mgr. Eva Svobodová_Kam se ženeš, učitelko?_AKREDITOVANÝ On-line 8hod. AK04681 Přihlásit
Jak na Minimální preventivní program a krizový plán školy. Jednoduše a stručně On-line 6hod. AK04493 Přihlásit
Polytechnická výchova z pohledu praktika 2 – podpora badatelství On-line 8hod. AK03691 Přihlásit

Nenašli jste co jste hledali?

Máte dotaz nebo si chcete objednat z naší nabídky?