Adaptační program v prvních třídách

Termín konání
9. 6. 2020, 9:00 - 15:00 hod
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Kontaktní osoba

Ing. Dagmar Simandelová, tel: + 420 543 426 063, e-mail: simandelova@sssbrno.cz

Cílem semináře je nabídnout účastníkům způsob, jak pomocí technik osobnostně sociální výchovy a zpětné vazby dosáhnout bezpečného prostředí ve třídě a nastolit pravidla spolužití. Děti se tak mohou lépe zvyknout na nové prostředí, najít si kamarády, poznat se s učitelem. Učitel se svým chováním a jednáním významně podílí na klimatu třídy a potažmo na klimatu školy.

Obsah semináře:
Cíle a struktura adaptačního programu.
Ukázky a praktické zažití aktivit s prvky osobnostně sociální výchovy zacílené na poznávání se, komunikaci, spolupráci.
Role učitele ve třídě – reflexe k technikám, pravidla zpětné vazby.
Vytváření jednoduchých pravidel spolužití Komunikace (učitel – žák – asistent – rodič).
Řešení konfliktů.
Závěrečná reflexe.

Poslední novinky

Nestihli jste s žáky probrat všechnu látku letošního školního roku? Připravili jsme pro Vás nabídku letních vzdělávacích kempů.

V období od 12. 3. 2020 do 11. 5. 2020 jsme pro vás zorganizovali téměř 100 webinářů, kterých se zúčastnilo celkem 1574 účastníků.

Tyto studijní programy jsou určeny pedagogickým pracovníkům a jsou zaměřené jak na získání odborné kvalifikace, tak na prohloubení profesních znalostí ve vybraném oboru.

Termín konání
15. 9. 2020, 13:30 - 18:30
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Termíny konání
zahájení 6. 10. 2020, ukončení 25. 5. 2021
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15

30x30_facebook_icon.png