Akční text

Náhradní termín (za 24. 3. 2020)

Popis vzdělávací akce

Účastníci kurzu si zopakují všechna základní pravopisná pravidla češtiny, zjistí, ve které oblasti mají případné slabiny, a dozvědí se o pravopisných novinkách. Zvláště důkladně budou vyloženy a procvičeny jevy, v nichž se nejčastěji chybuje. Spolehlivé zdroje informací o českém pravopisu 1h Psaní s/z (domácí a cizí slova), mě/mně, i/y 0,5h Zkratky a značky 0,5h Psaní velkých písmen 0,5h Spřežky, zdvojené hlásky a délka samohlásek 1h Pravopis cizích slov 1h Základní interpunkční pravidla 1h Pravopisné novinky 0,5h

Detaily akce

Číslo akce: AK03001
Akreditace: MSMT-34553/2019-1-1134
Cena: 995 Kč
Termín akce od: 18. 1. 2021 - 08:30
Termín akce do: 18. 1. 2021 - 14:30
Rozsah hodin: 6hod.
Termín začátku akce: 18. 1. 2021
Termín odevzdání přihlášek: 11. 1. 2021

Místo akce: Brno a okolí
Konkrétní místo: Brno, Hybešova 15
Kontakt: Mgr. Monika Součková, e-mail: souckova@sssbrno.cz, tel. 543 426 038
Lektor: Mgr. Jan Táborský