Akční text

Náhradní termín (za 31.3.2020)

Popis vzdělávací akce

V kurzu se zaměříme na nejdůležitější zásady úpravy úředních a výběrově i jiných písemností, jako je dopis, (výroční) zpráva, formální e-mail, směrnice aj. Probereme standardy dané ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory. Pozornost bude věnována jak relativně známým, tak všeobecně spíše neznámým jevům. Výklady budou provázeny praktickými ukázkami. • Zdroje informací o úpravě úředních a jiných písemností (jejich charakteristika, závaznost, dostupnost aj.) 0,5h • Úprava dopisu a dalších písemností 3,5h Rozložení textu na stránce Psaní adres, dat a odvolacích údajů Členění odstavců, zarovnání textu, psaní výčtů Druhy písma a jejich užití, řezy písma, vyznačování textu, užívání některých specifických znaků • Práce s tabulkami, obrázky, grafy apod. 0,5h • Všeobecně rozšířené chyby 0,5h • Praktická doporučení pro práci s texty 1h

Podrobnější informace

online webinář

Detaily akce

Číslo akce: AK03002
Akreditace: MSMT-34553/2019-1-1134
Cena: 995 Kč
Termín akce od: 1. 12. 2020 - 08:30
Termín akce do: 1. 12. 2020 - 14:30
Rozsah hodin: 6hod.
Termín začátku akce: 1. 12. 2020
Termín odevzdání přihlášek: 29. 11. 2020

Místo akce: On-line
Konkrétní místo: On-line
Kontakt: Mgr. Monika Součková, e-mail: souckova@sssbrno.cz, tel. 543 426 038
Lektor: Mgr. Jan Táborský

Na akci se nelze přihlásit.