Popis vzdělávací akce

Etiologie, projevy a členění autistických poruch Legislativní podmínky vzdělávání dětí a žáků s PAS, nejčastěji využívaná podpůrná opatření, IVP Možnosti odborné péče, komplexnost služeb Spolupráce: školské poradenské zařízení - rodina - škola Možnosti vzdělávání žáků s PAS v běžném vzdělávacím proudu, pedagogický optimismus versus pedagogický pesimismus Praktické rady do výuky, metodická doporučení, pomůcky, úskalí

Detaily akce

Číslo akce: AK03054
Akreditace: MSMT-27732/2019-1-924
Cena: 1 250 Kč
Termín akce od: 22. 9. 2020 - 08:30
Termín akce do: 22. 9. 2020 - 15:30
Rozsah hodin: 8hod.
Termín začátku akce: 22. 9. 2020
Termín odevzdání přihlášek: 15. 9. 2020

Místo akce: Brno a okolí
Konkrétní místo: Brno, Hybešova 15
Kontakt: Mgr. Monika Součková, e-mail: souckova@sssbrno.cz, tel. 543 426 038
Lektor: Mgr. Lenka Odehnal Budínová

Na akci se nelze přihlásit.