Popis vzdělávací akce

Seminář je koncipován jako pracovní, využívá modelové situace a přístup orientovaný na řešení. Cílem semináře není seznámit se základními manažerskými pojmy (jejich znalost se předpokládá), ale účastníci se seznámí s chybami, kterých se jako vedoucí pracovníci mohou dopouštět při uplatňování svých manažerských a komunikačních dovedností. Včasná identifikace případných manažerských chyb má význam pro úspěšné vedení lidí. Zvládnutí manažerských dovedností je kontinuálním procesem a každý manažer musí být připraven se stále učit, a být schopen sebereflexe.

Detaily akce

Číslo akce: AK03057
Akreditace: MSMT - 22376/2017-1-985
Cena: 800 Kč
Termín akce od: 5. 11. 2020 - 09:00
Termín akce do: 5. 11. 2020 - 12:00
Rozsah hodin: 4hod.
Termín začátku akce: 5. 11. 2020
Termín odevzdání přihlášek: 29. 10. 2020

Místo akce: Brno a okolí
Konkrétní místo: Brno, Hybešova 15
Kontakt: Naďa Zhořová, e-mail: zhorova@sssbrno.cz, tel. 543 426 068
Lektor: Mgr. Monika Fojtáchová

Na akci se nelze přihlásit.