Popis vzdělávací akce

Seminář je koncipován jako pracovní, využívá aktivizační výukové metody, práce s modelovými situacemi, práce ve skupinách. Účastníci vzdělávacího programu se také seznámí s důsledky neefektivního využití pracovního času a s důsledky předem nepřipravených porad vedoucího pracovníka. Účastníci semináře obdrží stručný sylabus základních chyb vedoucích pracovníků a způsobů, jak jim lze předcházet, dále přehled doporučené literatury k tématu.

Detaily akce

Číslo akce: AK03058
Akreditace: MSMT - 22376/2017-1-985
Cena: 800 Kč
Termín akce od: 5. 11. 2020 - 12:30
Termín akce do: 5. 11. 2020 - 15:30
Rozsah hodin: 4hod.
Termín začátku akce: 5. 11. 2020
Termín odevzdání přihlášek: 29. 10. 2020

Místo akce: Brno a okolí
Konkrétní místo: Brno, Hybešova 15
Kontakt: Naďa Zhořová, e-mail: zhorova@sssbrno.cz, tel. 543 426 068
Lektor: Mgr. Monika Fojtáchová

Na akci se nelze přihlásit.