Popis vzdělávací akce

Seznámení s problematikou v celé šíři - příčiny vzniku, klasifikace, stupeň postižení, osobnost jedince s mentálním postižením - kařská péče-častá onemocnění doprovázející mentální postižení, ranná intervence, školská poradenská zařízení - práce s rodinou - předškolní vzdělávání - povinné školní vzdělávání - střední vzdělávání - alternativní přístupy ve vzdělávání, inkluze

Detaily akce

Číslo akce: AK03063
Akreditace: MSMT-34553/2019-1-1134
Cena: 1 250 Kč
Termín akce od: 19. 1. 2021 – 08:30
Termín akce do: 19. 1. 2021 – 16:00
Rozsah hodin: 8hod.
Termín začátku akce: 19. 1. 2021
Termín odevzdání přihlášek: 12. 1. 2021

Místo akce: Brno a okolí
Konkrétní místo: Brno, Hybešova 15
Kontakt: Mgr. Monika Součková, e-mail: souckova@sssbrno.cz, tel. 543 426 038
Lektor: Mgr. Jana Kolářová

Na akci se nelze přihlásit.