Popis vzdělávací akce

BLOK 1 – 6 hodin Úvod – programy DGS a CAS. Představení GeoGebry, její přednosti, typy instalací, instalace programu. Nástroje GeoGebry, nastavení programu, geometrické zadání, algebraické zadání. Tisk a export. Nové vlastnosti ve verzi 5, praktické cvičení. BLOK 2 – 5 hodin GeoGebra 3D - představení programu, možnosti instalace. Výuka na konkrétních příkladech, možnosti uložení, tisku, prezentace. Ukázka konkrétních příkladů z praxe. Praktické cvičení. BLOK 3 – 5 hodin Využití GeoGebry v deskriptivní geometrii - představení programu, možnosti instalace. Výuka na konkrétních příkladech, možnosti uložení, tisku, prezentace. Ukázka konkrétních příkladů z praxe. Průběžné procvičování příkladů v GeoGebře. Srovnání GeoGebra a další programy DGS. Praktické cvičení.

Detaily akce

Číslo akce: AK03109
Akreditace: MSMT-27732/2019-1-924
Cena: 2 400 Kč
Termín akce od: 22. 9. 2020 - 14:00
Termín akce do: 6. 10. 2020 - 18:15
Rozsah hodin: 16hod.
Termín začátku akce: 22. 9. 2020
Termín odevzdání přihlášek: 15. 9. 2020

Místo akce: Brno a okolí
Konkrétní místo: Brno, Hybešova 15
Kontakt: Mgr. Monika Součková, e-mail: souckova@sssbrno.cz, tel. 543 426 038
Lektor: RNDr. Kateřina Dvořáková Ph.D.