Akční text

Termín: rozděleno do dvou dnů - 17.6. a 18.6.2021, od 13.00 - 17.00 hod.

Popis vzdělávací akce

Praktické postupy a pomůcky z konceptu multisenzorického prostředí pro školky a školy pro podporu společné vzdělávání. Zážitkově se seznámíte s konceptem multisenzorického prostředí snoezelen a jeho využití v běžných třídách zejména pro žáky s poruchami pozornosti, projevy autismu, hyperaktivity ad. Praktickými ukázkami získáte inspirace pro zapojení smyslů do učebního procesu, formou videoukázek a fotografií z praxe u nás i v zahraničí spolu s výkladem si osvojíte základy nastavení prostředí třídy či herny, aby Vám to zjednodušilo učební proces u žáků se specifickými potřebami.

Podrobnější informace

NOVINKA! - multisenzorické prostředí (snoezelen). Pro pedagogy MŠ, ZŠ, gymnázií, ZUŠ, vychovatelé, školní psychologové, DDM, CVČ, speciální školy, školní družiny

Detaily akce

Číslo akce: AK03184
Doporučeno pro:
Akreditace: MSMT-27732/2019-1-924
Cena: 1 200 Kč
Termín akce od: 17. 6. 2021 – 13:00
Termín akce do: 17. 6. 2021 – 17:00
Rozsah hodin: 8hod.
Termín začátku akce: 17. 6. 2021
Termín odevzdání přihlášek: 17. 6. 2021

Místo akce: On-line
Konkrétní místo: On-line
Kontakt: Ing. Stanislava Mrkvová, e-mail: mrkvova@sssbrno.cz, tel. 728 582 420
Lektor: Mgr. Dagmar Mega

Poznámka:

Před konáním webináře zašleme na Váš email uvedený v přihlášce internetový odkaz.


Na akci se nelze přihlásit.