Popis vzdělávací akce

Přehled kancelářských aplikací pro práci s textem a tabulkami. Zpracování textu na počítači – základy zpracování textu. Textový editor – práce s textem, hromadná korespondence, práce s tabulkou, vkládání objektů, makra, spolupráce uživatelů, použití šablon, příprava dokumentu pro tisk. Tabulkový kalkulátor – seznámení s prostředím aplikace, odlišnost verzí. Práce na listu a v tabulce. Zápis údajů do tabulky, typy dat, označování oblastí, odvolávání provedených kroků. Základní výpočty, grafy, úprava vzhledu tabulky, práce s více listy, typické příklady ze školní praxe, využití vzorců, jednotná úprava listů, tisk. Spojení textu a tabulky, publikování, praktická cvičení.

Detaily akce

Číslo akce: AK03238
Akreditace: MSMT-25735/2018-1-808
Cena: 2 250 Kč
Termín akce od: 5. 11. 2020 - 14:00
Termín akce do: 26. 11. 2020 - 17:15
Rozsah hodin: 16hod.
Termín začátku akce: 5. 11. 2020
Termín odevzdání přihlášek: 29. 10. 2020

Místo akce: Brno a okolí
Konkrétní místo: Brno, Hybešova 15
Kontakt: Dana Koláčková, e-mail: kolackova@sssbrno.cz, tel. 543 426 060
Lektor: Ing. Ludmila Brestičová

Poznámka:

Rozděleno do 4 termínů: 5.11.,12.11.,19.11., 26.11., vždy od 14:00-17:15 h


Na akci se nelze přihlásit.