Popis vzdělávací akce

Jedná se o ucelený šestnáctihodinový cyklus volně navazujících témat z oblasti utváření čtenářské gramotnosti na 1. stupni ZŠ. Postupně projdeme celou problematiku od porozumění pojmu čtenářská gramotnost, propojení s požadavky osnov až po ukázky konkrétních metod, aktivit a činností, které vedou k tomu, aby byl žák čtenářsky gramotný.

Podrobnější informace

Vhodné pro šablony!

Detaily akce

Číslo akce: AK03274
Akreditace: MSMT - 16120/2019-1-674
Cena: 2 400 Kč
Termín akce od: 14. 9. 2021 – 09:00
Termín akce do: 5. 10. 2021 – 17:00
Rozsah hodin: 16hod.
Termín začátku akce: 14. 9. 2021
Termín odevzdání přihlášek: 10. 3. 2021

Místo akce: Brno a okolí
Konkrétní místo: Brno, Hybešova 15
Kontakt: Mgr. Ludmila Jarošová, e-mail: jarosova@sssbrno.cz, tel. 543 426 028
Lektor: PaedDr. Hana Mühlhauserová