Popis vzdělávací akce

Studium je určeno těm, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga a mají řádně dokončené základní vzdělání – § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Vzdělávací program je zaměřený na získání vědomostí a dovedností, které jim umožní výkon profese asistenta pedagoga podle § 16, odstavec 4, zákona č. 561/2004 Sb. Vzdělávací program je v souladu se standardy MŠMT ČR, probíhá v rozsahu 80 vyučovacích hodin přímé výuky a 40 vyučovacích hodin odborné stáže. Celkem 120 hodin. Předpokladem ukončení studia je řádná docházka (evidence), zpracování závěrečné práce na vybrané téma a její obhajoba před komisí, závěrečný test a ústní zkouška.

Podrobnější informace

O změně termínu zahájení studia budou přihlášení účastníci informování garantkou studia emailem.

Detaily akce

Číslo akce: AK03276
Akreditace: MSMT-32929/2018-1-971
Cena: 8 500 Kč
Termín akce od: 23. 10. 2020 - 14:00
Termín akce do: 4. 3. 2021 - 17:00
Rozsah hodin: 120hod.
Termín začátku akce: 23. 10. 2020
Termín odevzdání přihlášek: 25. 10. 2020

Místo akce: Brno a okolí
Konkrétní místo: Brno, Hybešova 15
Kontakt: Mgr. Monika Součková, e-mail: souckova@sssbrno.cz, tel. 543 426 038
Lektor: Ing. Simona Neubauerová, PaedDr. Petr Hanák Ph.D., Mgr. Libuše Marková

Na akci se nelze přihlásit.