Popis vzdělávací akce

„Škola je úspěšná, když si to o ní myslí její učitelé, žáci a rodiče, ale také její zřizovatel a široká veřejnost. Nikoliv když si to o sobě myslí jen škola sama. Byť by to mohla být i pravda. Cesta k úspěšné škole je proces nekončící, neohraničený časově ani výkonově.“ (citace Mgr. Miroslav Hubatka) Na semináři se budete zabývat osobností TU školy (výzkumy, šetření, nové poznatky z praxe, současnou praxí, požadavky škol, rodičů, žáků a studentů), rolí a funkcí třídního učitele v rozvoji školy a žákovských kolektivů. V neposlední řadě se zaměříte na TU a jeho spoluprací s rodiči, na TU jako hybatele změn ve svojí třídě a ve škole. Nebude opomenuta role TU a etická a hodnotová výchova, aktivní tvorba pozitivního klimatu v žákovských a studentských kolektivech a sdílení dobré praxe.

Detaily akce

Číslo akce: AK03317
Akreditace: MSMT-11454/2020-2-388
Cena: 1 600 Kč
Termín akce od: 26. 11. 2020 - 09:00
Termín akce do: 26. 11. 2020 - 12:30
Rozsah hodin: 8hod.
Termín začátku akce: 26. 11. 2020
Termín odevzdání přihlášek: 19. 11. 2020

Místo akce: On-line
Konkrétní místo: On-line
Kontakt: Drahomíra Ševčíková, e-mail: sevcikova@sssbrno.cz, tel. 733 500 822
Lektor: Mgr. Miloslav Hubatka

Na akci se nelze přihlásit.