Akční text

Cena je bez DPH.

Popis vzdělávací akce

Každé dítě je génius, objevte jeho skryté talenty Unikátní seminář Odemykání dětského potenciálu pomáhá dětem pochopit, jaké jsou jejich individuální talenty a odhaluje možnosti, jak je využívat. A to jak během studia, tak v osobním a později i pracovním životě. Pokud totiž dojde k propojení talentů s tím, co člověka baví, naplňuje, souzní s jeho hodnotami, v čem se chce a může zlepšovat, s největší pravděpodobností nalezne oblast, v níž bude úspěšný a ve které bude vynikat. Proč nedochází k plnému rozvoji a využívání potenciálu člověka? Dítě se narodí jako originál s řadou talentů a silných stránek. Klasická škola bohužel často silné stránky nerozvíjí a soustředí se spíše na stránky slabé a eliminaci chyb. Důležité je pomoci dětem tyto talenty najít, podpořit jejich rozvoj a naučit je začít je efektivně využívat. https://janmuhlfeit.com/cs/

Podrobnější informace

Závazné podmínky účasti: UHRAZENÁ ČÁSTKA KURZOVNÉHO JE V PŘÍPADĚ KONÁNÍ AKCE NEVRATNÁ! Přihláška je platná po potvrzení účasti.Po úhradě faktury obdržíte odkaz na on-line přihlášení. Počet vstupů do místnosti je omezen, všichni účastníci tím získají dostatečný prostor na komunikaci s lektorem, prostřednictvích chatu nebo mikrofonu.

Detaily akce

Číslo akce: AK03319
Akreditace: neakreditováno 2020
Cena: 1 450 Kč
Termín akce od: 4. 11. 2020 - 17:00
Termín akce do: 4. 11. 2020 - 19:00
Rozsah hodin: 2hod.
Termín začátku akce: 4. 11. 2020
Termín odevzdání přihlášek: 7. 9. 2020

Místo akce: On-line
Konkrétní místo: On-line
Kontakt: PaedDr. Magda Zálešáková, e-mail: zalesakova@sssbrno.cz, tel. 603 867 660
Lektor: Jan Mühlfeit, Kateřina Novotná

Poznámka:

Před konáním webináře zašleme na Váš email uvedený v přihlášce internetový odkaz.


Na akci se nelze přihlásit.