Popis vzdělávací akce

Cílem semináře je zaměření se na aktuální informace ke sběru dat mateřských a základních škol, zejména na nastavení pedagogické činnosti. Účastníci získají přehled i o předpokládaném financování v r. 2021.

Detaily akce

Číslo akce: AK03337
Akreditace: MSMT-27732/2019-1-924
Cena: 1 100 Kč
Termín akce od: 22. 1. 2021 - 09:00
Termín akce do: 22. 1. 2021 - 13:00
Rozsah hodin: 5hod.
Termín začátku akce: 22. 1. 2021
Termín odevzdání přihlášek: 18. 9. 2020

Místo akce: Brno a okolí
Konkrétní místo: Brno, Hybešova 15
Kontakt: Jana Daňková, e-mail: dankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 029
Lektor: Mgr. et Mgr. Jaroslava Vatalová,