Popis vzdělávací akce

Cílem kurzu je seznámit účastníky s novinkami v oblasti poskytování první pomoci. Je určeno všem, kteří prošli základním proškolením v této oblasti.

Detaily akce

Číslo akce: AK03371
Akreditace: MSMT-34553/2019-1-1134
Cena: 850 Kč
Termín akce od: 7. 10. 2020 - 09:00
Termín akce do: 7. 10. 2020 - 13:00
Rozsah hodin: 5hod.
Termín začátku akce: 7. 10. 2020
Termín odevzdání přihlášek: 27. 9. 2020

Místo akce: Brno a okolí
Konkrétní místo: Brno, Hybešova 15
Kontakt: Jana Daňková, e-mail: dankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 029
Lektor: Božena Miklósyová

Poznámka:

Je určeno všem, kteří prošli základním proškolením v této oblasti.