Popis vzdělávací akce

Výborně hodnocený seminář Mgr. Kolbábkové. Hlavním cílem je poskytnout pomoc učitelkám z logopedických tříd, i z běžných MŠ, jak si vyrobit pomůcky, které pomohou v rozvoji komunikační dovednosti u dětí.

Detaily akce

Číslo akce: AK03389
Akreditace: MSMT-7172/2018-1-363
Cena: 1 080 Kč
Termín akce od: 10. 11. 2020 – 09:00
Termín akce do: 10. 11. 2020 – 15:00
Rozsah hodin: 8hod.
Termín začátku akce: 10. 11. 2020
Termín odevzdání přihlášek: 2. 11. 2020

Místo akce: Břeclav a okolí
Konkrétní místo: Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše
Kontakt: Mgr. Miroslava Hudečková, e-mail: hudeckova@sssbrno.cz, tel. 733 585 861
Lektor: Mgr. Helena Kolbábková

Na akci se nelze přihlásit.