Popis vzdělávací akce

Program je zaměřený na propojenost a sounáležitost vývojových etap dítěte/žáka ovlivňující školní zralost a sociální i psychickou připravenost na vzdělávání, školní úspěch a neúspěch. Program nastíní možnosti podpory: motorických a smyslových schopností, pozornosti, soustředění, paměti – konsolidace a rekonsolidace, kódování a dekódování mluvního projevu, asymetrie mozkových hemisfér, propojenost vývojového oslabení dítěte a SPU u žáka.

Detaily akce

Číslo akce: AK03392
Akreditace: MSMT-1159/2020-2-157
Cena: 1 000 Kč
Termín akce od: 11. 11. 2020 - 08:30
Termín akce do: 11. 11. 2020 - 15:00
Rozsah hodin: 8hod.
Termín začátku akce: 11. 11. 2020
Termín odevzdání přihlášek: 4. 11. 2020

Místo akce: Brno a okolí
Konkrétní místo: Brno, Hybešova 15
Kontakt: Naďa Zhořová, e-mail: zhorova@sssbrno.cz, tel. 543 426 068
Lektor: PhDr. Renáta Jurčíková

Na akci se nelze přihlásit.