Popis vzdělávací akce

Seminář se zabývá možnostmi vzdělávání žáků se speciálně vzdělávacími potřebami ve školním prostředí, jejich příčinami a důsledky, charakteristickými znaky jednotlivých poruch. Nabízí možné způsoby a spolupráci se státními i neziskovými organizacemi, u kterých lze hledat radu a pomoc. Seznamuje pedagogy s charakteristikami žáků se speciálními poruchami a jejich typologií. Pedagogičtí pracovníci se prakticky seznámí s vypracováním IVP a PLPP na základě vyhlášky 27/2016 Sb.

Detaily akce

Číslo akce: AK03435
Akreditace: MSMT-27732/2019-1-924
Cena: 1 100 Kč
Termín akce od: 15. 4. 2021 – 09:00
Termín akce do: 15. 4. 2021 – 15:30
Rozsah hodin: 8hod.
Termín začátku akce: 15. 4. 2021
Termín odevzdání přihlášek: 10. 4. 2021

Místo akce: Břeclav a okolí
Konkrétní místo: Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše
Kontakt: Ing. Stanislava Mrkvová, e-mail: mrkvova@sssbrno.cz, tel. 728 582 420
Lektor: Mgr. Marie Krejčí

Na akci se nelze přihlásit.