Popis vzdělávací akce

1. Asistent pedagoga a jeho vymezení v legislativě (pracovně právní zabezpečení funkce asistenta pedagoga, co je osobní asistence), role školského poradenského zařízení při zavádění funkce asistenta pedagoga 1h 2. Činnosti asistenta pedagoga v edukačním prostředí (náplň práce asistenta pedagoga) 1h 3. Společné působení asistenta pedagoga a učitele v pedagogickém procesu 2h Mezilidské vztahy jako složka pedagogického procesu Vnímání partnera v pedagogickém procesu Interakce a formy spolupráce mezi asistentem pedagoga a učitelem Sociální komunikace mezi asistentem pedagoga a učitelem Interpersonální konflikty mezi asistentem pedagoga a učitelem Předpoklady dobré spolupráce mezi asistentem pedagoga a učitelem Organizace vyučování, ve kterém působí asistent pedagoga 4. Konkrétní zkušenosti učitelky a asistentky pedagoga – příklady spol. obou pedagogů 1h 5. Diskuse a prostor pro dotazy

Detaily akce

Číslo akce: AK03581
Akreditace: MSMT-1159/2020-2-157
Cena: 1 050 Kč
Termín akce od: 20. 1. 2021 - 13:00
Termín akce do: 20. 1. 2021 - 17:15
Rozsah hodin: 5hod.
Termín začátku akce: 20. 1. 2021
Termín odevzdání přihlášek: 13. 1. 2021

Místo akce: Brno a okolí
Konkrétní místo: Brno, Hybešova 15
Kontakt: Mgr. Monika Součková, e-mail: souckova@sssbrno.cz, tel. 543 426 038
Lektor: Mgr. Eva Čadová