Popis vzdělávací akce

Jak vést děti k úspěchu? Jak je naladit a motivovat k celoživotnímu vzdělávání? Nejlépe identifikací jejich nadání a talentů. Víme, že všichni neumíme všechno a každému z nás byl dán jiný druh talentu. Pokusme se ho identifikovat, uchopit a dále tento dar rozvíjet. Děti pocítí úspěch, uspokojení, budou se věnovat oblasti, která je zajímá, dává jim smysl a v budoucnu můžeme počítat se spokojenými a zdravými děti, v dospělosti se vzdělanými a prosociálně nalezenými, spokojenými občany.

Podrobnější informace

Náš seminář nabízí metodický návod, jak ve škole podpořit rozvoj identifikovaného nadání dětí.

Detaily akce

Číslo akce: AK03602
Akreditace: MSMT-25735/2018-1-808
Cena: 1 300 Kč
Termín akce od: 10. 3. 2021 - 09:00
Termín akce do: 10. 3. 2021 - 15:00
Rozsah hodin: 8hod.
Termín začátku akce: 10. 3. 2021
Termín odevzdání přihlášek: 9. 3. 2021

Místo akce: On-line
Konkrétní místo: On-line
Kontakt: Mgr. Hana Hanzalová, e-mail: hanzalova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730
Lektor: Mgr. Miloslav Hubatka