Akční text

Termín konání:2.12. a 3.12.2020, 13.00 - 17.00

Popis vzdělávací akce

Témata semináře jsou provázána s RVP PV, týkají se oblasti sebedůvěry, sebeúcty, zodpovědnosti, spolupráce a dalších. Je možnost se nad daným tématem zamyslet, popovídat si, prohloubit své znalosti, zjistit své silné a slabé stránky v těchto oblastech, které jsou důležité i v životě, nejen v práci pedagoga. Vše si ukážeme prakticky, součástí jsou i hry, citace z knížek apod.

Detaily akce

Číslo akce: AK03608
Akreditace: MSMT-8869/2019-1-419
Cena: 1 200 Kč
Termín akce od: 2. 12. 2020 – 13:00
Termín akce do: 2. 12. 2020 – 17:00
Rozsah hodin: 8hod.
Termín začátku akce: 2. 12. 2020
Termín odevzdání přihlášek: 26. 11. 2020

Místo akce: On-line
Konkrétní místo: On-line
Kontakt: Ing. Stanislava Mrkvová, e-mail: mrkvova@sssbrno.cz, tel. 728 582 420
Lektor: Iva Řehůřková

Poznámka:

Před konáním webináře zašleme na Váš email uvedený v přihlášce internetový odkaz.


Na akci se nelze přihlásit.