Popis vzdělávací akce

Konverzační kurz otevřeme jako jednoroční kurz AJ s rodilým mluvčím. Rozsah: jedna dvouhodinová lekce týdně, celkem 60 vyučovacích hodin. Vstupní znalostní úroveň účastníků se předpokládá „středně pokročilí“ – podle evropského referenčního rámce B1. Určeno pro aprobované ale i pro jazykově neaprobované učitele, kteří s jazykem přicházejí do styku při suplování, ale i pro obecnou potřebu a ostatní zájemce.

Podrobnější informace

Prezenční / On-line

Detaily akce

Číslo akce: AK03636
Akreditace: MSMT-1159/2020-2-157
Cena: 5 500 Kč
Termín akce od: 3. 11. 2020 – 15:15
Termín akce do: 22. 6. 2021 – 16:45
Rozsah hodin: 60hod.
Termín začátku akce: 3. 11. 2020
Termín odevzdání přihlášek: 26. 10. 2020

Místo akce: On-line
Konkrétní místo: On-line
Kontakt: Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 036
Lektor: Michael Griggs

Na akci se nelze přihlásit.