Popis vzdělávací akce

Cílem vzdělávacího programu je předat vlastní zkušenosti z enviromentálního vzdělávání realizovaného v souladu s RVP PV, které se dají využít v činnosti mateřských škol, inspirovat pedagogy. Budeme se zabývat těmito tématy: Vymezení pojmu enviromentální výchova, její cíl, základní dokumenty EVVO na školách, RVP PV a enviromentální výchova. Výchova ke zdravému životnímu stylu a její každodenní aplikace v MŠ – ve výchovně-vzdělávací práci s dětmi, pedagogičtí pracovníci, provozní pracovníci, pracovníci školní kuchyně. Budování přírodní zahrady, kritéria přírodní zahrady, prvky přírodních zahrad, význam přírodní zahrady. Využití ukázkové přírodní zahrady MŠ Brno, Hudcova 47 při realizaci ŠVP PV. Lektorka (ředitelkka MŠ) nám zodpoví dotazy k dané problematice a nabídne literaturu a materiálů k dané problematice.

Detaily akce

Číslo akce: AK03637
Akreditace: MSMT-553/2019-1-159
Cena: 1 100 Kč
Termín akce od: 1. 10. 2020 - 08:30
Termín akce do: 1. 10. 2020 - 14:30
Rozsah hodin: 8hod.
Termín začátku akce: 1. 10. 2020
Termín odevzdání přihlášek: 22. 9. 2020

Místo akce: Brno a okolí
Konkrétní místo: MŠ Hudcova
Kontakt: Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 036
Lektor: Mgr. Iva Tomášková