Akční text

Termín konání: 27.11. a 4.12. 2020 - 13.00 - 17.00 hod (2x 4 hodiny)

Popis vzdělávací akce

Seminář se zaměřuje na možnosti využití vybraných metod a postupů ve výuce češtiny pro jedince s odlišným mateřským jazykem. Většina z nich rozvíjí čtenářskou gramotnost chápanou jako schopnost porozumět psanému textu, přemýšlet o něm a používat jej k dosahování určitých cílů, k rozvoji vlastních schopností a vědomostí a k aktivnímu začlenění do života společnosti. Vybrané metody slouží ve výuce češtiny nejen k motivaci a rozvoji psaní a mluvení, nezbytných k běžnému dennímu kontaktu.

Detaily akce

Číslo akce: AK03651
Akreditace: MSMT-27732/2019-1-924
Cena: 1 100 Kč
Termín akce od: 27. 11. 2020 - 13:00
Termín akce do: 27. 11. 2020 - 17:00
Rozsah hodin: 8hod.
Termín začátku akce: 27. 11. 2020
Termín odevzdání přihlášek: 24. 11. 2020

Místo akce: On-line
Konkrétní místo: On-line
Kontakt: Ing. Stanislava Mrkvová, e-mail: mrkvova@sssbrno.cz, tel. 728 582 420
Lektor: Mgr. Hana Svobodová

Poznámka:

Před konáním webináře zašleme na Váš email uvedený v přihlášce internetový odkaz.


Na akci se nelze přihlásit.