Popis vzdělávací akce

Cílem vzdělávacího webináře je seznámit pedagogy s formou projektové výuky v oblasti polytechnické výchovy a v prostředí MŠ, školních družin a SVČ.Tato vzdělávací akce chce ukázat, jak může tato metoda působit při motivaci dětí k rukodělné činnosti, v rozvoji osobnostně- sociálních vlastností a chce nabídnout příklady dobré praxe prostřednictvím ukázek z již zrealizovaných projektů.

Podrobnější informace

Polytechnická výchova seznamuje děti se základy techniky výroby a se základními pracovními dovednostmi a návyky. Může u dětí budovat kladný vztah k rukodělné tvorbě a dále je tak motivovat k volbě budoucího povolání. PVpodporuje společné činnosti při skupinové práci, učí děti používat nejrůznější pracovní nástroje a materiály, pomáhá objevit a používat správné pracovní postupy a návyky. Rozvíjí spolupráci, komunikaci, ale i samostatnou práci.

Detaily akce

Číslo akce: AK03668
Akreditace: MSMT-1159/2020-2-157
Cena: 1 200 Kč
Termín akce od: 10. 5. 2021 – 09:00
Termín akce do: 10. 5. 2021 – 15:00
Rozsah hodin: 8hod.
Termín začátku akce: 10. 5. 2021
Termín odevzdání přihlášek: 6. 5. 2021

Místo akce: On-line
Konkrétní místo: On-line
Kontakt: Dobroslava Paličková, e-mail: palickova@sssbrno.cz, tel. 606035094
Lektor: Ivana Havelková

Na akci se nelze přihlásit.