Popis vzdělávací akce

Cílem semináře je hledat odpovědi na otázky Co učit a kdy to učit? Jak to učit? Jak hodnotit? Vyzkoušet si prakticky efektivní metody výuky vyjmenovaných slov. Věnovat se otázkám hodnocení (sebehodnocení) žáka, stanovování kritérií pro hodnocení. Seznámit se s novými pracovními sešity připravenými podle všech požadavků RVP.

Detaily akce

Číslo akce: AK03679
Akreditace: MSMT-8869/2019-1-419
Cena: 900 Kč
Termín akce od: 4. 11. 2020 - 13:30
Termín akce do: 4. 11. 2020 - 17:00
Rozsah hodin: 4hod.
Termín začátku akce: 4. 11. 2020
Termín odevzdání přihlášek: 28. 10. 2020

Místo akce: Brno a okolí
Konkrétní místo: Brno, Hybešova 15
Kontakt: Naďa Zhořová, e-mail: zhorova@sssbrno.cz, tel. 543 426 068
Lektor: PaedDr. Hana Mühlhauserová

Na akci se nelze přihlásit.