Popis vzdělávací akce

Seminář s tématem polytechnické výchovy nabízí přehled o rozsahu a náplni PTV na základní škole, o zaměření s orientací na pracovní a technické činnosti. Dále poskytne pedagogům metodickou podporu pro účinnou motivaci žáků k technickému vzdělávání a soubor inspirativních příkladů.

Podrobnější informace

Seminář je určen pedagogům základní školy,nižších stupňů gymnázií, školních družin a SVČ.Volně navazuj na předchozí seminář Polytechnická výchova na ZŠ z pohledu praktických zkušeností.

Detaily akce

Číslo akce: AK03690
Akreditace: MSMT-8869/2019-1-419
Cena: 1 200 Kč
Termín akce od: 18. 5. 2021 – 09:00
Termín akce do: 18. 5. 2021 – 15:00
Rozsah hodin: 8hod.
Termín začátku akce: 18. 5. 2021
Termín odevzdání přihlášek: 11. 5. 2021

Místo akce: On-line
Konkrétní místo: On-line
Kontakt: Ing. Dagmar Simandelová, e-mail: simandelova@sssbrno.cz, tel. 543 426 063
Lektor: Mgr. Jiří Beran