Popis vzdělávací akce

Cílem semináře je na praktických příkladech zopakovat a upozornit na změny při sestavování účetní uzávěrky a účetní závěrky za aktuální rok. Obsah semináře: a) Platné účetní předpisy pro ÚZ k poslednímu dni účetního období b) Inventarizace jako kontrola věcné správnosti účetnictví c) Účetní práce před uzavřením účetnictví (účetní uzávěrka) včetně příkladů: d) Kontrola ocenění před sestavením účetní závěrky e) Zpracování účetní závěrky, příklad potřebných informací k doplnění do přílohy f) Diskuse a odpovědi na dotazy

Podrobnější informace

určeno pro ekonomické pracovníky školských PO

Detaily akce

Číslo akce: AK03693
Akreditace: MSMT-1159/2020-2-157
Cena: 1 200 Kč
Termín akce od: 26. 11. 2020 - 09:00
Termín akce do: 26. 11. 2020 - 14:00
Rozsah hodin: 6hod.
Termín začátku akce: 26. 11. 2020
Termín odevzdání přihlášek: 19. 11. 2020

Místo akce: On-line
Konkrétní místo: On-line
Kontakt: Mgr. Eva Prokešová, e-mail: prokesova@sssbrno.cz, tel. 543 426 056
Lektor: Ing. Pavla Dvořáková

Na akci se nelze přihlásit.