Popis vzdělávací akce

Účastníci semináře získají povědomí o formách efektivní spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga, jejím aktuálním legislativním vymezení, efektivní organizaci a důležitých předpokladech kvalitní spolupráce a komunikace v edukačním procesu. V průběhu semináře se seznámíte s pozicí asistenta pedagoga a jeho vymezení v legislativě (pracovně právní zabezpečení funkce asistenta pedagoga, co je osobní asistence), role školského poradenského zařízení při zavádění funkce asistenta pedagoga a činnosti asistenta pedagoga v edukačním prostředí (náplň práce asistenta pedagoga). Budete se zabývat společným působením asistenta pedagoga a učitele v pedagogickém procesu, mezilidskými vztahy a vnímání partnera v pedagogickém procesu. Zaměříte se na interakci a činnosti asistenta pedagoga v edukačním prostředí (náplň práce asistenta pedagoga), sociální komunikaci mezi asistentem pedagoga a učitelem, interpersonální konflikty mezi asistentem pedagoga a učitelem.

Detaily akce

Číslo akce: AK03705
Akreditace: MSMT-1159/2020-2-157
Cena: 750 Kč
Termín akce od: 10. 12. 2020 - 13:00
Termín akce do: 10. 12. 2020 - 17:00
Rozsah hodin: 5hod.
Termín začátku akce: 10. 12. 2020
Termín odevzdání přihlášek: 2. 12. 2020

Místo akce: Hodonín a okolí
Konkrétní místo: Hodonín, Horní Valy 2
Kontakt: Drahomíra Ševčíková, e-mail: sevcikova@sssbrno.cz, tel. 733 500 822
Lektor: Mgr. Marcela Valentová