Popis vzdělávací akce

Na tomto semináři se účastníci dozví informace o změnách nových právních předpisů a doplnění povinností fyzických a právnických osob na úseku BOZP a PO. Školení probíhá jako jeden celek. Účastníci obdrží osvědčení, které má platnost 3 roky.

Detaily akce

Číslo akce: AK03729
Akreditace: neakreditováno
Cena: 900 Kč
Termín akce od: 19. 4. 2021 – 08:00
Termín akce do: 19. 4. 2021 – 12:15
Rozsah hodin: 5hod.
Termín začátku akce: 19. 4. 2021
Termín odevzdání přihlášek: 12. 4. 2021

Místo akce: On-line
Konkrétní místo: On-line
Kontakt: Drahomíra Ševčíková, e-mail: sevcikova@sssbrno.cz, tel. 733 500 822
Lektor: Ing. Josef Škoda

Na akci se nelze přihlásit.