Popis vzdělávací akce

Cílem semináře je seznámit učitele s možností postupného přechodu od aritmetiky k algebře v průběhu 2. stupně základní školy. Učitelé si vyzkouší různé strategie řešení úloh rovnicového charakteru, což jsou slovní úlohy, které je možno řešit rovnicemi, ale také jinými způsoby. Seznámí se s názorným postupem při zavádění ekvivalentních úprav při řešení rovnic. Naučí se využívat aritmetických či geometrických analogií při zavádění písmena ve významu proměnné. Vyzkouší si přístupy, které žákům pomohou pochopit pojem funkce jakožto závislosti.

Podrobnější informace

seminář ue určen pro pedagogy 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií

Detaily akce

Číslo akce: AK03733
Akreditace: MSMT-25735/2018-1-808
Cena: 1 200 Kč
Termín akce od: 20. 4. 2021 - 09:00
Termín akce do: 20. 4. 2021 - 15:00
Rozsah hodin: 8hod.
Termín začátku akce: 20. 4. 2021
Termín odevzdání přihlášek: 13. 4. 2021

Místo akce: Brno a okolí
Konkrétní místo: Brno, Hybešova 15
Kontakt: Mgr. Eva Prokešová, e-mail: prokesova@sssbrno.cz, tel. 543 426 056
Lektor: Mgr. Irena Budínová Ph.D.

Na akci se nelze přihlásit.